interne iD Vogelsoort Telling ID 1 Telling ID 2 Telling ID 3 Telling ID 4 Telling ID 5 Telling ID 6 Telling ID 7 Telling ID 8
70 Dodaars 1 2 1
90 Fuut 2 1 1 1 1 2 3
720 Aalscholver 14 19 14 20 16 17 32 18
1210 Grote Zilverreiger 1
1220 Blauwe Reiger 10 7 6 5 9 4 3 2
1360 Zwarte Ibis 1 1
1520 Knobbelzwaan 2 2 3 2 4
1590 Kolgans 1
1600 Dwerggans 1 1 1
1610 Grauwe Gans 70 40 35 74 28 50 17 12
1619 Boeregans 1 4 2 2 2 7 5 1
1620 Indische Gans 1
1660 Canadese Gans 306 609 224 327 130 617 620 210
1670 Brandgans 81 581 233 832 5 95 512
1690 Roodhalsgans 1 1 1
1700 Nijlgans 2 2 8 1
1730 Bergeend 6 2 1 10
1790 Smient 82 262 884 1652 727 948 726 745
1820 Krakeend 47 88 258 372 302 400 324 372
1840 Wintertaling 404 234 335 671 91 277 150 285
1860 Wilde Eend 228 306 454 614 275 496 305 536
1890 Pijlstaart 3 18 130 188 60 106 77 101
1940 Slobeend 116 110 202 337 202 286 164 116
1980 Tafeleend 1 11 16 14 22 32 28 23
2030 Kuifeend 3 93 70 27 15 69 81 30
4070 Waterral 4 2 9 3 4 2 2
4240 Waterhoen 24 12 36 44 45 41 57 35
4290 Meerkoet 11 10 40 65 89 98 200 215
4930 Kievit 290 748 725 1236 1384 1288 2279 2533
5010 Kleine Strandloper 2
5120 Bonte Strandloper 5
5170 Kemphaan 8 25 8 65 77 51 54 36
5180 Bokje 2
5190 Watersnip 50
5290 Houtsnip 1
5320 Grutto 1 1 1 1
5410 Wulp 1 20 40 89 2 95 242 127
5480 Groenpootruiter 1
5530 Witgat 4 1
5820 Kokmeeuw 15 108 44 143 217 225 143 112
5900 Stormmeeuw 2 1 2 5 5
5910 Kleine Mantelmeeuw 4
5920 Zilvermeeuw 3 5 3 2 4 3
 • Formats
 • Description

  Waarnemingen en getelde exemplaren per vogelsoort per telbeurt in de Bourgoyen Ossemeersen Tabelstructuur: Interne ID: interne nummering per vogelsoort Vogelsoort: nederlandse naam getelde vogelsoort Telling ID 1 tem 8 : ID van de telling, foreign key voor tabel "Vogeltelling Bourgoyen Metadata"

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  vogel,vogeltelling,bourgoyen