• Formats
 • Description

  Het  WIS (Wegen informatie Systeem) bevat de fysische grenzen die de wegbaan opdelen in bestemmingen. Deze dataset beslaat het maaiveld, met name het terreinoppervlak. Er werd een onderverdeling gemaakt in hoger maaiveld (brugcontructies) en lager maaiveld (tunnels). Het attribuut bestemming bevat de indeling: Bermen, Fietspad, Fietspad_voetpad, Geo zone, Groenvoorziening, plantsoenen Parkeerstrook Rijweg Voetpad Werf Andere

 • Source type

  KML

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  straten,wegen,maaiveld,WIS,m4g,Fiets,groen