<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<adlibXML>
  <recordList>
    <record>
      <priref>570000633</priref>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2007-03-12</description.date>
        <description>Rond 1830 worden in de VS de eerste ringspinners ontwikkeld. Maar het duurt tot de in jaren 1840-1850 voor de eerste commercieel bruikbare machines opduiken. Bovendien verloopt de introductie ervan in Europa met enige vertraging.
        Ringspinnen heeft een aantal voordelen t.o.v. het self-actor spinnen. De machine verbruikt minder energie. Het wisselen van de spoelen kan sneller en het torsen en opwinden van de draad verloopt in één continue beweging. Beide machines leveren echter een verschillende soort draad. Zo is de draad van een ringspinner meer getorst maar vaak regelmatiger gesponnen dan bij een self-actor. De ringspinner vraagt geen kracht , maar wel behendigheid en uithouding. Daarom is het de ideale machine voor vrouwen en jong meisjes, die als goedkope arbeidskrachten, als spinster worden ingeschakeld. 
        Deze ringspinmachine werd in 1899 gemaakt door de firma Howard &amp; Bullough Ltd. Deze firma opgericht in 1856 was gevestigd in Accrington (Engeland). In 1931 wordt ze opgenomen in het grotere geheel van de Textile Machinery Makers Ltd.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570023113" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel/spinnerij</term>
      </collection>
      <Production_date>
        <production.date.end/>
        <production.date.start.prec>1899</production.date.start.prec>
        <production.date.start/>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>151</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>lengte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>276</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>91</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570009839" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>697db4cf-fb38-ceff-9270-aa3dc2f0787b</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570009839</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047918" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>d862c043-f7ac-f52a-169f-d958ebb3fca9</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047918</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="570008456" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Accrington</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570014305" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Howard &amp; Bullough Ltd</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570014305</creator.lref>
        <production.place.lref>570008456</production.place.lref>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="570005683" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Manchester</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570023077" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Peltzer-Teacher MBH</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570023077</creator.lref>
        <production.place.lref>570005683</production.place.lref>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <institution.code/>
      <object_number>V08060</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570008439" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>spinnerij</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570008439</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570008646" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>katoenspinnerij</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570008646</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>chassis</material.part>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hout</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>spillen</material.part>
        <material.lref>570011155</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570015499" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>katoen</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>lonten</material.part>
        <material.lref>570015499</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570008322" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>leer</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>aandrijving</material.part>
        <material.lref>570008322</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570009574" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>ringspinmachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570009574</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>ringspinmachine</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </owner_hist.owner>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.notes>mot op schietspoel, vuil, oxidatie</condition.notes>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>redelijk</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570014413</condition.lref>
      </Condition>
      <barcode>O0612521</barcode>
      <input.date>2007-03-12</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:29:25</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:02:30</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>09:46:33</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>09:44:08</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:49:34</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-05-29</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:55:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:48:09</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:11:55</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:59:54</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:28:48</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:36:20</edit.time>
        <edit.source>people&gt;people</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-18</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>19:34:56</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>kysabie</edit.name>
        <edit.time>13:39:12</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:27:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-19</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>23:15:22</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>15:45:40</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-03-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>10:35:57</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570023113</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>10:27:27</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570000955</priref>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2007-03-06</description.date>
        <description>Halfautomatische Mule Jenny voor het spinnen van 29 draden tegelijk, uit ca. 1810.
        De hoofdstructuur bestaat uit twee delen, het frame of de hoofdstoel en de wagen.
        Het eikenhouten frame of de hoofdstoel bestaat uit: 
        - het bobijnrek, op de achterkant van de stoel
        - het uitrekveld
        - een besturingsgedeelte of aandrijfmechanisme op de rechterkant van de stoel
        - twee rails, die de verbinding vormen tussen de voor- en de achterpoten van de stoel, waarop de wagen in- en uitrijdt 
        
        Het wagengedeelte, steunt op vier, gietijzeren, recht gespaakte wielen, die over metalen rails rollen. De rails steunen rechtstreeks op de verbindingsbalken. Ze vormen de verbinding tussen de voor- en achterpoten van de houten hoofdstoel. De wagen heeft een open vakwerkstructuur, opgebouwd uit stavendriehoeken. De bovenkant is afgedekt met een houten plaat.
        
        Twee houten trommels zijn d.m.v. koorden verbonden met de spillen. Er is op de wagen plaats voor 29 spillen. De spillen zijn gemaakt uit smeedijzer. Spillen 1 tot 14 zijn verbonden met de linker trommel. Spillen 15 tot 29 zijn verbonden met de rechter trommel. In de huidige opstelling staan er op de wagen 27 spillen. De in de wagen voorziene openingen voor spil 28 en 29 zijn niet ingevuld. De spoelen die op de 27 spillen zitten zijn een latere toevoeging 
        Op de rechterhelft van de wagen bevindt zich op kniehoogte een met geschubd leder (exotisch) overtrokken stootkussen.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570023113" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel/spinnerij</term>
      </collection>
      <Production_date>
        <production.date.end/>
        <production.date.start.prec>circa</production.date.start.prec>
        <production.date.start>1810</production.date.start>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>165</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>290</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>lengte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>263</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570009829" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>c5213f82-78e8-be77-9254-2f0f06de7a2f</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570009829</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047903" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>74998153-0d5e-bc1f-8633-95b1951a718d</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047903</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </production.place>
        <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>onbekend</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570013897</creator.lref>
        <production.place.lref/>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <institution.code/>
      <object_number>V08050</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570008646" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>katoenspinnerij</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570008646</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
      <Material>
        <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hout</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570011155</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part/>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570009206" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>mule jenny</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570009206</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570008903" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>spinmachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570008903</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <notes>VIAA2018_LievenBauwensMuleJenny</notes>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Mule Jenny uit ca. 1810</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </owner_hist.owner>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Digital_reference>
        <digital_reference>http://cageweb.be/meercat/x/cageweb-view?q=cgw01:000686406</digital_reference>
      </Digital_reference>
      <Condition>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <barcode>O0612841</barcode>
      <input.date>2007-03-06</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:33:34</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:31:35</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:39:11</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-07-05</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>avergauwe</edit.name>
        <edit.time>14:46:15</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-07-05</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>avergauwe</edit.name>
        <edit.time>14:45:04</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-05-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>13:02:06</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>09:48:37</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:26:48</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-05-29</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:55:39</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-05-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>09:05:13</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:48:01</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:13:02</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:00:00</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>08:45:56</edit.time>
        <edit.source>document&gt;book</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>08:41:33</edit.time>
        <edit.source>document&gt;book</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-18</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>19:40:15</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:22:28</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-19</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>23:15:18</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2014-07-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:05:22</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;fullcatalogue</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2014-06-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>Dirk</edit.name>
        <edit.time>14:30:09</edit.time>
        <edit.source>document&gt;desiderata</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>15:11:26</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>15:08:08</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>15:04:57</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>15:04:19</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>15:03:35</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>15:02:53</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2013-09-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>14:57:57</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2012-11-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatbdmey</edit.name>
        <edit.time>16:03:36</edit.time>
        <edit.source>document&gt;book</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>15:42:04</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-03-06</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>14:00:50</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-03-06</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>13:54:22</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570023113</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>13:53:51</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570004517</priref>
      <Movement>
        <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </next_movement.method>
        <next_movement.reference/>
        <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </next_movement.contact>
        <next_movement.notes>bulkzone</next_movement.notes>
        <next_movement.location linkref="750025074" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <name>DEPOT 2/Nieuwland</name>
          <location_type/>
          <barcode>S0048687</barcode>
        </next_movement.location>
        <next_movement.location.type/>
        <next_movement.time/>
        <next_movement.method.lref/>
        <next_movement.contact.lref/>
        <next_movement.location.lref>750025074</next_movement.location.lref>
        <next_movement.location.barcode>S0048687</next_movement.location.barcode>
        <next_movement.location.context>DEPOT 2/Nieuwland</next_movement.location.context>
        <next_movement.planned_date/>
      </Movement>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2007-06-28</description.date>
        <description>Deze kolomboor is het enige toestel dat hier in het Industriemuseum gebruikt werd, toen het nog spinnerij Desmet-Guequier was. Het is een op en top Belgisch product, gemaakt in de ateliers van Louis Sacré et frères in Luik. Bij ons is het gewoon een kolomboor. Maar bij de Engelse collega’s krijgt dit type de bijnaam “camelback drill” of kamelenrug, verwijzend naar de twee aandrijfpunten, boven en onder. Zoals veel van de machines die in de textielfabrieken stonden, werd ze in het groen geschilderd. Sommige “oud-textiliens” hebben het over UCO-groen. De machine bestaat uit een voetplaat, een kolom en een hoofdgestel. De aandrijving is voorzien op het groot drijfwiel van de onderste as. Hierop zit ook een eerste kegel met drie versnellingsschijven. Een riem verbindt de onderste as met de bovenste van het hoofdgestel, waarop een tweede kegel met versnellingsschijven zit. De boortafel wordt met een klemmende houder, op de kolom vastgezet.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570008580" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>metaalnijverheid</term>
      </collection>
      <dimension.free>Gewicht: 470kg (zonder motor)</dimension.free>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>215</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>75</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>lengte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>130</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570009747" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>72b1f434-018e-d501-1404-436088701a4b</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570009747</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047906" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>55eb04a1-3f95-71c6-eb76-63cae4eabe98</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047906</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="570012212" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fabrikant</term>
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="570001410" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Luik (stad)</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570023696" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Sacré Louis et Frères</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570023696</creator.lref>
        <production.place.lref>570001410</production.place.lref>
        <creator.role.lref>570012212</creator.role.lref>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <acquisition.number>1990-324</acquisition.number>
      <institution.code/>
      <object_number>V08257</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570017099" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaalbewerking</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570017099</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570010590" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>kolomboormachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570010590</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Kolomboormachine</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.part/>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570014633" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>UCO Desmet-Guequier NV</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570014633</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <barcode>O0616402</barcode>
      <input.date>2007-06-29</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:45:57</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:08:20</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:44:11</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:23:54</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:23:22</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-04-25</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:40:54</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-04-10</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>14:57:17</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-10-31</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>12:24:46</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-04-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>09:22:54</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-03-31</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>15:02:10</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-03-27</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>10:09:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-03-27</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>10:05:32</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-03-26</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>17:41:31</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-02-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:09:25</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-11-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>11:12:18</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-11</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:10:00</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-02-18</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>17:42:52</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-20</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>17:38:20</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>09:36:44</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>15:02:40</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-06-29</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>11:00:08</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570008580</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>10:45:56</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570006533</priref>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2007-03-12</description.date>
        <description>Nog vóór de eerste, commercieel bruikbare mechanische weefgetouwen, eind 18de eeuw op de markt komen, zien de handwevers de bui al hangen. Ze slaan de nieuwe getouwen kort en klein en komen in opstand. De aankoop van een mechanische weefgetouw is dan wel een enorme investering voor de textielproducent. Toch loont ze de moeite. Omstreeks 1820 draai in Engeland al duizenden getouwen. De zogenaamde "power looms" worden aangedreven door watermolens of stoommachines. Rond 1850 werkt een mechanisch weefgetouw, aangedreven door waterkracht of een stoommachine, al dubbel zo snel als een handwever. Ze halen meer dan 150 slagen per minuut en dit zonder ophouden.
        
        Dit type getouw, heeft twee schachten en kan maar een bepekt aantal, patronenweven. Het werd daarom meestal gebruikt voor de massaproductie van eenvoudige weefsels. Het getouw werd omstreeks 1860 gebouwd door Willan &amp; Mills uit het Engelse stadje Blackburn . Tot in de jaren 1980 werd het gebruikt om verbandgaas te weven. De firma Willan &amp; Mills, opgericht in 1840. werd in 1896 opgenomen in The Blackburn Loom and Weaving Machinery Making Co.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel</term>
      </collection>
      <Production_date>
        <production.date.end/>
        <production.date.start.prec>1860</production.date.start.prec>
        <production.date.start/>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>132</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>225</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>lengte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>123</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570009842" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>6768a806-a2f8-1bb7-b847-c9bc8c0f74aa</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570009842</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="570009897" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Blackburn</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570014263" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Willan &amp; Mills</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570014263</creator.lref>
        <production.place.lref>570009897</production.place.lref>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <institution.code/>
      <object_number>V08063</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570012196" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>weefgetouw</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570012196</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570018991" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>weven</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570018991</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024089" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>machinaal weven</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024089</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570019747" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>weverij</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570019747</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hout</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part/>
        <material.lref>570011155</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570012196" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>weefgetouw</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570012196</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Mechanisch weefgetouw of power loom.</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </owner_hist.owner>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570014262" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Provinciaal Textielinstituut CTL</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570014262</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <barcode>O0618418</barcode>
      <input.date>2007-03-12</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:26:16</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:24:47</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:39:02</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>12:05:24</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:08:00</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>10:11:48</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:33:18</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:48:18</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:19:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:00:06</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:42:51</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>21:25:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:32:07</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-19</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>23:15:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>15:46:48</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-03-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>17:20:58</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570022693</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>10:53:46</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570006555</priref>
      <Parts>
        <parts_reference.lref>570033780</parts_reference.lref>
        <parts.notes/>
        <parts.title>Plank van bank die bij een staand tapijtweefgetouw of Haute-Lisse hoort</parts.title>
        <parts.description_level/>
        <parts_reference priref="570033780" stat="0" linkterm="V08025-002">
          <Part_of>
            <part_of_reference.lref>570006555</part_of_reference.lref>
            <part_of.notes/>
            <part_of.title>Staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse'.</part_of.title>
            <part_of.description_level/>
            <part_of_reference linkref="570006555" linkfield="object_number" linkreffield="part_of_reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+collect&gt;fullcatalogue">
              <title>Staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse'.</title>
              <description_level/>
              <object_number>V08025-001</object_number>
            </part_of_reference>
          </Part_of>
          <Current_location>
            <current_location linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <package_location/>
            </current_location>
            <current_location.type/>
            <current_location.date/>
            <current_location.notes>label</current_location.notes>
            <current_location.suitability/>
            <current_location.authoriser linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.authoriser.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </current_location.authoriser>
            <current_location.time/>
            <current_location.lref/>
            <current_location.authoriser.lref/>
            <current_location.context/>
          </Current_location>
          <Movement>
            <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </next_movement.method>
            <next_movement.reference/>
            <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </next_movement.contact>
            <next_movement.notes/>
            <next_movement.location linkref="750025042" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <name>DEPOT 1/Sleidinge</name>
              <location_type/>
              <barcode>S0048655</barcode>
            </next_movement.location>
            <next_movement.location.type/>
            <next_movement.time/>
            <next_movement.method.lref/>
            <next_movement.contact.lref/>
            <next_movement.location.lref>750025042</next_movement.location.lref>
            <next_movement.location.barcode>S0048655</next_movement.location.barcode>
            <next_movement.location.context>DEPOT 1/Sleidinge</next_movement.location.context>
            <next_movement.planned_date/>
          </Movement>
          <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
            <address.place>Gent</address.place>
            <institution_code/>
          </institution.name>
          <institution.place>Gent</institution.place>
          <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            <term>textiel</term>
          </collection>
          <distinguishing_features>onderdeel</distinguishing_features>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hoogte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>4</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>lengte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>290</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>diepte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>35</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Reproduction>
            <reproduction.format/>
            <reproduction.reference linkref="570042716" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
              <format/>
              <reference_number>7f9b4eee-8ab4-4d42-7608-748820f2db1a</reference_number>
              <production_date/>
              <reproduction_type/>
              <creator/>
              <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
                <text language="0">Heritage</text>
                <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
              </webpublication>
            </reproduction.reference>
            <reproduction.date/>
            <reproduction.type/>
            <reproduction.creator/>
            <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
              <text language="0">Heritage</text>
              <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
            </reproduction.webpublication>
            <reproduction.reference.lref>570042716</reproduction.reference.lref>
          </Reproduction>
          <Reproduction>
            <reproduction.format/>
            <reproduction.reference linkref="570032423" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
              <format/>
              <reference_number>12eb8342-ed86-2208-8156-0cc28c40b02a</reference_number>
              <production_date/>
              <reproduction_type/>
              <creator/>
              <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
                <text language="0">Heritage</text>
                <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
              </webpublication>
            </reproduction.reference>
            <reproduction.date/>
            <reproduction.type/>
            <reproduction.creator/>
            <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
              <text language="0">Heritage</text>
              <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
            </reproduction.webpublication>
            <reproduction.reference.lref>570032423</reproduction.reference.lref>
          </Reproduction>
          <Production>
            <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </creator.role>
            <creator.qualifier/>
            <production.notes/>
            <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </production.place>
            <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
              <name>onbekend</name>
              <birth.date.start/>
              <death.date.start/>
              <biography/>
            </creator>
            <creator.lref>570013897</creator.lref>
            <production.place.lref/>
            <creator.role.lref/>
            <creator.date_of_birth/>
            <creator.date_of_death/>
            <creator.history/>
          </Production>
          <institution.code/>
          <Alternative_number>
            <alternative_number/>
            <alternative_number.type>SAP-nummer</alternative_number.type>
            <alternative_number.date/>
            <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </alternative_number.institution>
            <alternative_number.institution.lref/>
          </Alternative_number>
          <object_number>V08025-002</object_number>
          <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
          <Material>
            <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hout</term>
            </material>
            <material.notes/>
            <material.part>geheel</material.part>
            <material.lref>570011155</material.lref>
          </Material>
          <location.default linkref="750011767" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
            <name>depot, Sleidinge/pallet</name>
            <package_location>location</package_location>
            <barcode>S0045175</barcode>
          </location.default>
          <location.default.barcode>S0045175</location.default.barcode>
          <location.default.type>location</location.default.type>
          <Object_name>
            <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.authority>
            <object_name linkref="570018141" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>bank</term>
            </object_name>
            <object_name.notes/>
            <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.type>
            <object_name.lref>570018141</object_name.lref>
            <object_name.type.lref/>
            <object_name.authority.lref/>
          </Object_name>
          <record_access.owner>pneirinckx</record_access.owner>
          <Title>
            <title.type/>
            <title>Plank van bank die bij een staand tapijtweefgetouw of Haute-Lisse hoort</title>
            <title.notes/>
          </Title>
          <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
          </owner_hist.owner>
          <part>1</part>
          <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
          <number_of_parts>1</number_of_parts>
          <Condition>
            <condition.notes>uitvlieggaatjes, motvraat in wol?</condition.notes>
            <condition.part>geheel</condition.part>
            <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>redelijk</term>
            </condition>
            <condition.date/>
            <condition.check.name/>
            <condition.lref>570014413</condition.lref>
          </Condition>
          <barcode>O0772596</barcode>
          <input.date>2016-04-04</input.date>
          <Edit>
            <edit.date>2018-03-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>15:37:37</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-30</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>12:53:23</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-05</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>18:58:35</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:42:00</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>10:43:13</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-01</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>14:40:12</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-08-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>10:38:01</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-26</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>09:02:35</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-04-07</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>17:05:46</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-11-19</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
            <edit.time>11:30:28</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-11-16</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>16:46:58</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-10-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:51:19</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>12:12:11</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>12:11:53</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-09</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:33:31</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-09</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:00:13</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-09</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>10:52:46</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-08-26</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:42:05</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-08-16</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>smenge</edit.name>
            <edit.time>13:47:44</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-06-16</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
            <edit.time>20:13:18</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-04-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>10:52:54</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-04-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>10:47:36</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <id_number>57</id_number>
          <location.default.lref>750011767</location.default.lref>
          <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
          <collection.lref>570022693</collection.lref>
          <input.name>pneirinckx</input.name>
          <check_record>x</check_record>
          <record_type option="OBJECT" value="OBJECT">
            <text language="0">single object</text>
            <text language="1">enkelvoudig object</text>
            <text language="2">objet individuel</text>
            <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
            <text language="5">oggetto singolo</text>
          </record_type>
          <input.time>10:24:11</input.time>
          <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
        </parts_reference>
      </Parts>
      <Parts>
        <parts_reference.lref>570033781</parts_reference.lref>
        <parts.notes/>
        <parts.title>Langwerpige houten bak</parts.title>
        <parts.description_level/>
        <parts_reference priref="570033781" stat="0" linkterm="V08025-003">
          <Part_of>
            <part_of_reference.lref>570006555</part_of_reference.lref>
            <part_of.notes/>
            <part_of.description_level/>
            <part_of_reference linkref="570006555" linkfield="object_number" linkreffield="part_of_reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+collect&gt;fullcatalogue">
              <title>Staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse'.</title>
              <description_level/>
              <object_number>V08025-001</object_number>
            </part_of_reference>
          </Part_of>
          <Current_location>
            <current_location linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <package_location/>
            </current_location>
            <current_location.type/>
            <current_location.date/>
            <current_location.notes>label</current_location.notes>
            <current_location.suitability/>
            <current_location.authoriser linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.authoriser.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </current_location.authoriser>
            <current_location.time/>
            <current_location.lref/>
            <current_location.authoriser.lref/>
            <current_location.context/>
          </Current_location>
          <Movement>
            <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </next_movement.method>
            <next_movement.reference/>
            <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </next_movement.contact>
            <next_movement.notes/>
            <next_movement.location linkref="750025042" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <name>DEPOT 1/Sleidinge</name>
              <location_type/>
              <barcode>S0048655</barcode>
            </next_movement.location>
            <next_movement.location.type/>
            <next_movement.time/>
            <next_movement.method.lref/>
            <next_movement.contact.lref/>
            <next_movement.location.lref>750025042</next_movement.location.lref>
            <next_movement.location.barcode>S0048655</next_movement.location.barcode>
            <next_movement.location.context>DEPOT 1/Sleidinge</next_movement.location.context>
            <next_movement.planned_date/>
          </Movement>
          <administration_name>Web-V-2017</administration_name>
          <Description>
            <description.name/>
            <description.date/>
            <description>Houten langwerpige bak met acht indelingen voor het bewaren van flûtes voor het weven van tapijt.</description>
          </Description>
          <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
            <address.place>Gent</address.place>
            <institution_code/>
          </institution.name>
          <institution.place>Gent</institution.place>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hoogte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>21</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>breedte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>205</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>diepte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>31.5</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Reproduction>
            <reproduction.format/>
            <reproduction.reference linkref="570041893" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
              <format/>
              <reference_number>8b2b4fd7-fdb3-6b54-13d4-7ad3e618db8e</reference_number>
              <production_date/>
              <reproduction_type/>
              <creator/>
              <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
                <text language="0">Heritage</text>
                <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
              </webpublication>
            </reproduction.reference>
            <reproduction.date/>
            <reproduction.type/>
            <reproduction.creator/>
            <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
              <text language="0">Heritage</text>
              <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
            </reproduction.webpublication>
            <reproduction.reference.lref>570041893</reproduction.reference.lref>
          </Reproduction>
          <Production>
            <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </creator.role>
            <creator.qualifier/>
            <production.notes/>
            <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </production.place>
            <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
              <name>onbekend</name>
              <birth.date.start/>
              <death.date.start/>
              <biography/>
            </creator>
            <creator.lref>570013897</creator.lref>
            <production.place.lref/>
            <creator.role.lref/>
            <creator.date_of_birth/>
            <creator.date_of_death/>
            <creator.history/>
          </Production>
          <institution.code/>
          <Alternative_number>
            <alternative_number/>
            <alternative_number.type>SAP-nummer</alternative_number.type>
            <alternative_number.date/>
            <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </alternative_number.institution>
            <alternative_number.institution.lref/>
          </Alternative_number>
          <object_number>V08025-003</object_number>
          <Material>
            <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hout</term>
            </material>
            <material.notes/>
            <material.part>geheel</material.part>
            <material.lref>570011155</material.lref>
          </Material>
          <location.default linkref="750011767" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
            <name>depot, Sleidinge/pallet</name>
            <package_location>location</package_location>
            <barcode>S0045175</barcode>
          </location.default>
          <location.default.barcode>S0045175</location.default.barcode>
          <location.default.type>location</location.default.type>
          <Object_name>
            <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.authority>
            <object_name linkref="570009085" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>bak</term>
            </object_name>
            <object_name.notes/>
            <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.type>
            <object_name.lref>570009085</object_name.lref>
            <object_name.type.lref/>
            <object_name.authority.lref/>
          </Object_name>
          <record_access.owner>pneirinckx</record_access.owner>
          <Title>
            <title.type/>
            <title>Langwerpige houten bak</title>
            <title.notes/>
          </Title>
          <part>1</part>
          <number_of_parts>1</number_of_parts>
          <Condition>
            <condition.notes>uitvlieggaatjes</condition.notes>
            <condition.part>geheel</condition.part>
            <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>redelijk</term>
            </condition>
            <condition.date/>
            <condition.check.name/>
            <condition.lref>570014413</condition.lref>
          </Condition>
          <Completeness>
            <completeness.date/>
            <completeness.check.name/>
            <completeness>compleet</completeness>
          </Completeness>
          <Conservation_request>
            <conservation_request.date/>
            <conservation_request.name/>
            <conservation_request.reason>houtworm</conservation_request.reason>
            <conservation_request.status/>
            <conservation_request.treatment/>
          </Conservation_request>
          <barcode>O0772599</barcode>
          <input.date>2016-04-04</input.date>
          <Edit>
            <edit.date>2018-03-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>15:24:03</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-30</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>12:53:24</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-05</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>18:58:52</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-10-27</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:57:49</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-10-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>bdemeyer</edit.name>
            <edit.time>15:32:42</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-13</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>20:18:55</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-13</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>smenge</edit.name>
            <edit.time>15:06:48</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-13</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:07:55</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-13</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:07:04</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>15:35:42</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:12:03</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:11:25</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:10:59</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-07-03</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:45:36</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-26</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>09:02:40</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-11-19</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
            <edit.time>11:30:28</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-11-16</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>16:47:09</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-10-02</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
            <edit.time>13:05:00</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-09</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:33:38</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-09</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:00:13</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-09</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>10:52:51</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-08-26</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:42:12</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-08-16</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>smenge</edit.name>
            <edit.time>13:48:49</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-06-24</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
            <edit.time>10:16:16</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-04-04</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>11:14:56</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
          <id_number>57</id_number>
          <location.default.lref>750011767</location.default.lref>
          <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
          <input.name>pneirinckx</input.name>
          <check_record>x</check_record>
          <record_type option="OBJECT" value="OBJECT">
            <text language="0">single object</text>
            <text language="1">enkelvoudig object</text>
            <text language="2">objet individuel</text>
            <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
            <text language="5">oggetto singolo</text>
          </record_type>
          <input.time>10:29:44</input.time>
          <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
        </parts_reference>
      </Parts>
      <Parts>
        <parts_reference.lref>570036369</parts_reference.lref>
        <parts.notes/>
        <parts.title>Schraag van bank die bij een staand tapijtweefgetouw of Haute-Lisse hoort</parts.title>
        <parts.description_level/>
        <parts_reference priref="570036369" stat="0" linkterm="V08025-004">
          <Part_of>
            <part_of_reference.lref>570006555</part_of_reference.lref>
            <part_of.notes/>
            <part_of.description_level/>
            <part_of_reference linkref="570006555" linkfield="object_number" linkreffield="part_of_reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+collect&gt;fullcatalogue">
              <title>Staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse'.</title>
              <description_level/>
              <object_number>V08025-001</object_number>
            </part_of_reference>
          </Part_of>
          <Current_location>
            <current_location linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <package_location/>
            </current_location>
            <current_location.type/>
            <current_location.date/>
            <current_location.notes>label</current_location.notes>
            <current_location.suitability/>
            <current_location.authoriser linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.authoriser.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </current_location.authoriser>
            <current_location.time/>
            <current_location.lref/>
            <current_location.authoriser.lref/>
            <current_location.context/>
          </Current_location>
          <Movement>
            <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </next_movement.method>
            <next_movement.reference/>
            <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </next_movement.contact>
            <next_movement.notes/>
            <next_movement.location linkref="750025042" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <name>DEPOT 1/Sleidinge</name>
              <location_type/>
              <barcode>S0048655</barcode>
            </next_movement.location>
            <next_movement.location.type/>
            <next_movement.time/>
            <next_movement.method.lref/>
            <next_movement.contact.lref/>
            <next_movement.location.lref>750025042</next_movement.location.lref>
            <next_movement.location.barcode>S0048655</next_movement.location.barcode>
            <next_movement.location.context>DEPOT 1/Sleidinge</next_movement.location.context>
            <next_movement.planned_date/>
          </Movement>
          <Description>
            <description.name/>
            <description.date/>
            <description>Deel van bank met een houten plank en twee schragen.</description>
          </Description>
          <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
            <address.place>Gent</address.place>
            <institution_code/>
          </institution.name>
          <institution.place>Gent</institution.place>
          <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            <term>textiel</term>
          </collection>
          <distinguishing_features>onderdeel</distinguishing_features>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hoogte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>46</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>lengte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>290</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>diepte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>35</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Reproduction>
            <reproduction.format/>
            <reproduction.reference linkref="570042717" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
              <format/>
              <reference_number>b17fe2b3-271f-b115-0c48-e58f6c46abd9</reference_number>
              <production_date/>
              <reproduction_type/>
              <creator/>
              <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
                <text language="0">Heritage</text>
                <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
              </webpublication>
            </reproduction.reference>
            <reproduction.date/>
            <reproduction.type/>
            <reproduction.creator/>
            <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
              <text language="0">Heritage</text>
              <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
            </reproduction.webpublication>
            <reproduction.reference.lref>570042717</reproduction.reference.lref>
          </Reproduction>
          <Production>
            <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </creator.role>
            <creator.qualifier/>
            <production.notes/>
            <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </production.place>
            <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
              <name>onbekend</name>
              <birth.date.start/>
              <death.date.start/>
              <biography/>
            </creator>
            <creator.lref>570013897</creator.lref>
            <production.place.lref/>
            <creator.role.lref/>
            <creator.date_of_birth/>
            <creator.date_of_death/>
            <creator.history/>
          </Production>
          <institution.code/>
          <Alternative_number>
            <alternative_number/>
            <alternative_number.type>SAP-nummer</alternative_number.type>
            <alternative_number.date/>
            <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </alternative_number.institution>
            <alternative_number.institution.lref/>
          </Alternative_number>
          <object_number>V08025-004</object_number>
          <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
          <Material>
            <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hout</term>
            </material>
            <material.notes/>
            <material.part>geheel</material.part>
            <material.lref>570011155</material.lref>
          </Material>
          <location.default linkref="750013752" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
            <name>depot, Sleidinge/rek017/001</name>
            <package_location>location</package_location>
            <barcode>S0046856</barcode>
          </location.default>
          <location.default.barcode>S0046856</location.default.barcode>
          <location.default.type>location</location.default.type>
          <Object_name>
            <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.authority>
            <object_name linkref="570018141" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>bank</term>
            </object_name>
            <object_name.notes/>
            <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.type>
            <object_name.lref>570018141</object_name.lref>
            <object_name.type.lref/>
            <object_name.authority.lref/>
          </Object_name>
          <record_access.owner>kysabie</record_access.owner>
          <Title>
            <title.type/>
            <title>Schraag van bank die bij een staand tapijtweefgetouw of Haute-Lisse hoort</title>
            <title.notes/>
          </Title>
          <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
          </owner_hist.owner>
          <part>1</part>
          <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
          <number_of_parts>1</number_of_parts>
          <Condition>
            <condition.notes>uitvlieggaatjes</condition.notes>
            <condition.part>geheel</condition.part>
            <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>redelijk</term>
            </condition>
            <condition.date/>
            <condition.check.name/>
            <condition.lref>570014413</condition.lref>
          </Condition>
          <Completeness>
            <completeness.date/>
            <completeness.check.name/>
            <completeness>compleet</completeness>
          </Completeness>
          <Conservation_request>
            <conservation_request.date/>
            <conservation_request.name/>
            <conservation_request.reason>houtworm</conservation_request.reason>
            <conservation_request.status/>
            <conservation_request.treatment/>
          </Conservation_request>
          <barcode>O0806259</barcode>
          <input.date>2016-09-23</input.date>
          <Edit>
            <edit.date>2018-03-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>15:24:09</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-30</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>12:53:35</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-05</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>19:00:16</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:42:03</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>10:46:26</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-01</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>14:40:25</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-29</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>14:46:16</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-25</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>21:38:02</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-15</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:42:24</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-04-07</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>17:09:01</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>13:33:57</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>12:12:43</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <id_number>57</id_number>
          <location.default.lref>750013752</location.default.lref>
          <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
          <collection.lref>570022693</collection.lref>
          <input.name>kysabie</input.name>
          <check_record>x</check_record>
          <record_type option="OBJECT" value="OBJECT">
            <text language="0">single object</text>
            <text language="1">enkelvoudig object</text>
            <text language="2">objet individuel</text>
            <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
            <text language="5">oggetto singolo</text>
          </record_type>
          <input.time>12:10:29</input.time>
          <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
        </parts_reference>
      </Parts>
      <Parts>
        <parts_reference.lref>570036370</parts_reference.lref>
        <parts.notes/>
        <parts.title>Schraag van bank die bij een staand tapijtweefgetouw of Haute-Lisse hoort</parts.title>
        <parts.description_level/>
        <parts_reference priref="570036370" stat="0" linkterm="V08025-005">
          <Part_of>
            <part_of_reference.lref>570006555</part_of_reference.lref>
            <part_of.notes/>
            <part_of.description_level/>
            <part_of_reference linkref="570006555" linkfield="object_number" linkreffield="part_of_reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+collect&gt;fullcatalogue">
              <title>Staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse'.</title>
              <description_level/>
              <object_number>V08025-001</object_number>
            </part_of_reference>
          </Part_of>
          <Current_location>
            <current_location linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <package_location/>
            </current_location>
            <current_location.type/>
            <current_location.date/>
            <current_location.notes>label</current_location.notes>
            <current_location.suitability/>
            <current_location.authoriser linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.authoriser.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </current_location.authoriser>
            <current_location.time/>
            <current_location.lref/>
            <current_location.authoriser.lref/>
            <current_location.context/>
          </Current_location>
          <Movement>
            <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </next_movement.method>
            <next_movement.reference/>
            <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </next_movement.contact>
            <next_movement.notes/>
            <next_movement.location linkref="750025042" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
              <name>DEPOT 1/Sleidinge</name>
              <location_type/>
              <barcode>S0048655</barcode>
            </next_movement.location>
            <next_movement.location.type/>
            <next_movement.time/>
            <next_movement.method.lref/>
            <next_movement.contact.lref/>
            <next_movement.location.lref>750025042</next_movement.location.lref>
            <next_movement.location.barcode>S0048655</next_movement.location.barcode>
            <next_movement.location.context>DEPOT 1/Sleidinge</next_movement.location.context>
            <next_movement.planned_date/>
          </Movement>
          <Description>
            <description.name/>
            <description.date/>
            <description>Deel van bank met een houten plank en twee schragen.</description>
          </Description>
          <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
            <address.place>Gent</address.place>
            <institution_code/>
          </institution.name>
          <institution.place>Gent</institution.place>
          <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            <term>textiel</term>
          </collection>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hoogte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>46</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>lengte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>29</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Dimension>
            <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>diepte</term>
            </dimension.type>
            <dimension.part>geheel</dimension.part>
            <dimension.notes/>
            <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>cm</term>
            </dimension.unit>
            <dimension.precision/>
            <dimension.value>35</dimension.value>
            <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
            <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
          </Dimension>
          <Reproduction>
            <reproduction.format/>
            <reproduction.reference linkref="570042718" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
              <format/>
              <reference_number>fa8b1ce1-df62-c8bb-79bf-2d4c7d8e9a62</reference_number>
              <production_date/>
              <reproduction_type/>
              <creator/>
              <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
                <text language="0">Heritage</text>
                <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
              </webpublication>
            </reproduction.reference>
            <reproduction.date/>
            <reproduction.type/>
            <reproduction.creator/>
            <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
              <text language="0">Heritage</text>
              <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
            </reproduction.webpublication>
            <reproduction.reference.lref>570042718</reproduction.reference.lref>
          </Reproduction>
          <Production>
            <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </creator.role>
            <creator.qualifier/>
            <production.notes/>
            <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </production.place>
            <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
              <name>onbekend</name>
              <birth.date.start/>
              <death.date.start/>
              <biography/>
            </creator>
            <creator.lref>570013897</creator.lref>
            <production.place.lref/>
            <creator.role.lref/>
            <creator.date_of_birth/>
            <creator.date_of_death/>
            <creator.history/>
          </Production>
          <institution.code/>
          <Alternative_number>
            <alternative_number/>
            <alternative_number.type>SAP-nummer</alternative_number.type>
            <alternative_number.date/>
            <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            </alternative_number.institution>
            <alternative_number.institution.lref/>
          </Alternative_number>
          <object_number>V08025-005</object_number>
          <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
          <Material>
            <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>hout</term>
            </material>
            <material.notes/>
            <material.part>geheel</material.part>
            <material.lref>570011155</material.lref>
          </Material>
          <location.default linkref="750013752" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
            <name>depot, Sleidinge/rek017/001</name>
            <package_location>location</package_location>
            <barcode>S0046856</barcode>
          </location.default>
          <location.default.barcode>S0046856</location.default.barcode>
          <location.default.type>location</location.default.type>
          <Object_name>
            <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.authority>
            <object_name linkref="570018141" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>bank</term>
            </object_name>
            <object_name.notes/>
            <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
            </object_name.type>
            <object_name.lref>570018141</object_name.lref>
            <object_name.type.lref/>
            <object_name.authority.lref/>
          </Object_name>
          <record_access.owner>kysabie</record_access.owner>
          <Title>
            <title.type/>
            <title>Schraag van bank die bij een staand tapijtweefgetouw of Haute-Lisse hoort</title>
            <title.notes/>
          </Title>
          <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
            <name>MIAT</name>
          </owner_hist.owner>
          <part>1</part>
          <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
          <number_of_parts>1</number_of_parts>
          <Condition>
            <condition.notes>uitvlieggaatjes</condition.notes>
            <condition.part>geheel</condition.part>
            <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
              <term>redelijk</term>
            </condition>
            <condition.date/>
            <condition.check.name/>
            <condition.lref>570014413</condition.lref>
          </Condition>
          <Completeness>
            <completeness.date/>
            <completeness.check.name/>
            <completeness>compleet</completeness>
          </Completeness>
          <Conservation_request>
            <conservation_request.date/>
            <conservation_request.name/>
            <conservation_request.reason>houtworm</conservation_request.reason>
            <conservation_request.status/>
            <conservation_request.treatment/>
          </Conservation_request>
          <barcode>O0806260</barcode>
          <input.date>2016-09-23</input.date>
          <Edit>
            <edit.date>2018-03-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>15:24:09</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-30</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>12:53:35</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2018-01-05</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>19:00:40</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>11:42:03</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-06</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>10:46:33</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-09-01</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>14:40:40</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-29</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>14:46:16</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-25</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>21:38:53</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-06-15</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>13:42:24</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2017-04-07</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>pdelrue</edit.name>
            <edit.time>17:09:01</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>13:34:34</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <Edit>
            <edit.date>2016-09-23</edit.date>
            <edit.notes/>
            <edit.name>kysabie</edit.name>
            <edit.time>12:13:07</edit.time>
            <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
          </Edit>
          <id_number>57</id_number>
          <location.default.lref>750013752</location.default.lref>
          <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
          <collection.lref>570022693</collection.lref>
          <input.name>kysabie</input.name>
          <check_record>x</check_record>
          <record_type option="OBJECT" value="OBJECT">
            <text language="0">single object</text>
            <text language="1">enkelvoudig object</text>
            <text language="2">objet individuel</text>
            <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
            <text language="5">oggetto singolo</text>
          </record_type>
          <input.time>12:10:53</input.time>
          <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
        </parts_reference>
      </Parts>
      <Movement>
        <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </next_movement.method>
        <next_movement.reference/>
        <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </next_movement.contact>
        <next_movement.notes/>
        <next_movement.location linkref="750025073" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <name/>
          <location_type/>
          <barcode/>
        </next_movement.location>
        <next_movement.location.type/>
        <next_movement.time/>
        <next_movement.method.lref/>
        <next_movement.contact.lref/>
        <next_movement.location.lref>750025073</next_movement.location.lref>
        <next_movement.location.barcode/>
        <next_movement.location.context>/</next_movement.location.context>
        <next_movement.planned_date/>
      </Movement>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2007-02-27</description.date>
        <description>Bij het staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse' worden de kettingdraden verticaal gespannen.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel</term>
      </collection>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>232</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>lengte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>290</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>141</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570009805" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>73a3f5ba-de98-6ea7-f457-2d6cce92bc6b</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570009805</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </production.place>
        <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>onbekend</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570013897</creator.lref>
        <production.place.lref/>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <institution.code/>
      <object_number>V08025-001</object_number>
      <owner_hist.owner.lref>570009440</owner_hist.owner.lref>
      <Material>
        <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hout</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570011155</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part/>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570014384" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tapijtweefgetouw</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570014384</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570012196" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>weefgetouw</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570012196</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570019192" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>haute-lisse</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570019192</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Staand tapijtweefgetouw of 'Haute-Lisse'.</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <owner_hist.owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="owner_hist.owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </owner_hist.owner>
      <part>1</part>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.notes>recente uitvlieggaatjes</condition.notes>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>redelijk</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570014413</condition.lref>
      </Condition>
      <barcode>O0618440</barcode>
      <input.date>2007-02-27</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>10:28:27</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:46:40</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>kysabie</edit.name>
        <edit.time>12:10:53</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>kysabie</edit.name>
        <edit.time>12:10:30</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:20:38</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:00:08</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:44:29</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-26</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:42:12</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-26</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:42:05</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>21:25:24</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>kysabie</edit.name>
        <edit.time>10:57:21</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:25:19</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:17:54</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-19</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>23:14:59</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>15:33:17</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-07-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>08:22:12</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-07-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>08:20:41</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570022693</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>10:24:23</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570007551</priref>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2007-05-04</description.date>
        <description>De Brussele firma SBR (Société Belge Radio-electrique) wordt in 1922 opgericht. Het bedrijf is gespecialiseerd in communicatie via radiogolven en produceert hiervoor zowel zenders als ontvangers voor de scheepvaart, omroepstations en particuliere gebruikers. Het bekendste radiotoestel van deze producent is de Ondolina. Vanaf 1926 - 1928 verzorgt de firma ook de radiocommunicatie in Belgisch Congo en tussen België en haar kolonie.
        Bij de opkomst van de televisie produceert het bedrijf ook TV-toestellen.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 4 - GECONTROLEERD</location.default.context>
      <collection linkref="570020197" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>telecommunicatie</term>
      </collection>
      <Production_date>
        <production.date.end>1968</production.date.end>
        <production.date.start.prec/>
        <production.date.start>1960</production.date.start>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>53</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>60</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008040" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>lengte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>46</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008040</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570009666" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>eb205c06-0ef1-46cb-b334-b1eda7f70e57</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570009666</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047920" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>301d62ae-cb2e-3a39-c01d-b531ed9e2ce8</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047920</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </production.place>
        <creator linkref="570023384" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Société Belge Radio-electrique (SBR)</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570023384</creator.lref>
        <production.place.lref/>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <current_owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="current_owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </current_owner>
      <institution.code/>
      <object_number>V08178</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024082" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>informatie en communicatie</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024082</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="0" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref/>
      </Material>
      <location.default linkref="750015062" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 4 - GECONTROLEERD</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0047739</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0047739</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570007848" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>televisie-ontvanger</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570007848</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Televisietoestel van het merk SBR, type 219, Filtromatic</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Technique>
        <technique.part>geheel</technique.part>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="0" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </technique>
        <technique.lref/>
      </Technique>
      <Condition>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <acquisition.date>1982</acquisition.date>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570020857" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Verbeke, André</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570020857</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <acquisition.method linkref="570000014" linkfield="term" linkreffield="acquisition.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>schenking</term>
      </acquisition.method>
      <barcode>O0619436</barcode>
      <input.date>2007-05-04</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:37:41</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:41:10</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:40:53</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-07-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:03:59</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-05-03</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:50:42</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-11-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>12:09:54</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>16:40:34</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-03-10</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>21:34:35</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-02-25</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>09:11:01</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-20</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>17:37:50</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2014-12-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>hansf</edit.name>
        <edit.time>20:23:10</edit.time>
        <edit.source>Location&gt;location</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>09:22:48</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>13:53:34</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750015062</location.default.lref>
      <current_owner.lref>570009440</current_owner.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <acquisition.method.lref>570000014</acquisition.method.lref>
      <collection.lref>570020197</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>09:33:11</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570009554</priref>
      <Description>
        <description.name>PN</description.name>
        <description.date>2008-10-09</description.date>
        <description>Vlas wordt nat gesponnen. Afhankelijk van de spindikte en torsie, wordt warm water gebruikt met een temperatuur tussen de 30°C en de 70°C. De vochtige en warme werkomgeving voorzaakte vaak ziektes bij de spinsters die de machines bedienden.
        Deze verkorte machine werd in 1991 door het MIAT verworven en werd tot dan gebruikt de Industriële Hogeschool van het Rijk C.T.L. Textielinstituut Voskenslaan. Ze werd gemaakt door de Ierse constructeur Mackie James &amp; Sons Ltd.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 1</location.default.context>
      <collection linkref="570023558" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel/spinnerij/vlas</term>
      </collection>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>330</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>183</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>158</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570017673" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>1b9287dc-4671-afcc-f83b-299d8629c1ea</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type>jpg</reproduction_type>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type>jpg</reproduction.type>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570017673</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047921" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>60b30fd4-00be-2c5a-e244-7670354992a1</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047921</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047924" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>6d781df0-2bc9-2ea1-4368-5f46c6c82dd7</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047924</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="570012212" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fabrikant</term>
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes>J. Mackie &amp; Sons, Belfast</production.notes>
        <production.place linkref="570018257" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Belfast</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570014007" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Mackie James &amp; Sons Ltd</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570014007</creator.lref>
        <production.place.lref>570018257</production.place.lref>
        <creator.role.lref>570012212</creator.role.lref>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <institution.code/>
      <object_number>V08828</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570008439" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>spinnerij</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570008439</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570008856" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Vlasspinnerij</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570008856</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="570000006" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 1</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0029637</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0029637</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570008903" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>spinmachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570008903</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Spinmachine of natte continu, N° FS 9758.</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.part/>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <acquisition.date>1991</acquisition.date>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570001429" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Stad Gent - Stedelijk Textielinstituut Henri Story</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570001429</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <acquisition.method linkref="570000014" linkfield="term" linkreffield="acquisition.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>schenking</term>
      </acquisition.method>
      <barcode>O0621439</barcode>
      <input.date>2008-10-09</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:36:27</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:37:46</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:13:05</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:12:52</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>15:09:41</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-05-03</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:41:26</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-05-03</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:35:03</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-01</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:24:45</edit.time>
        <edit.source>people&gt;people</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-11</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:40:45</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-28</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>19:03:36</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>12:36:12</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-20</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>17:41:38</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2009-01-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>15:17:15</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2008-11-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>10:54:45</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>570000006</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <acquisition.method.lref>570000014</acquisition.method.lref>
      <collection.lref>570023558</collection.lref>
      <input.name>miatpneir</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>11:43:19</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570017183</priref>
      <Current_location>
        <current_location linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <package_location/>
        </current_location>
        <current_location.type/>
        <current_location.date/>
        <current_location.notes>label</current_location.notes>
        <current_location.suitability/>
        <current_location.authoriser linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.authoriser.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </current_location.authoriser>
        <current_location.time/>
        <current_location.lref/>
        <current_location.authoriser.lref/>
        <current_location.context/>
      </Current_location>
      <Movement>
        <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </next_movement.method>
        <next_movement.reference/>
        <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </next_movement.contact>
        <next_movement.notes/>
        <next_movement.location linkref="750025042" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <name>DEPOT 1/Sleidinge</name>
          <location_type/>
          <barcode>S0048655</barcode>
        </next_movement.location>
        <next_movement.location.type/>
        <next_movement.time/>
        <next_movement.method.lref/>
        <next_movement.contact.lref/>
        <next_movement.location.lref>750025042</next_movement.location.lref>
        <next_movement.location.barcode>S0048655</next_movement.location.barcode>
        <next_movement.location.context>DEPOT 1/Sleidinge</next_movement.location.context>
        <next_movement.planned_date/>
      </Movement>
      <administration_name>Sleidinge-label</administration_name>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date/>
        <description>Het opdelen van de verschillende handeling, voor het maken van een kledingstuk, versnelt de productie: zomen, stikken, inzetten van mauwen, inzetten ritsen, knoopsgaten maken. Elke naaister heeft haar taak of specialiteit. Als ze gedaan heeft, gooit ze het half afgewerkt kledingstuk in de middengoot. Haar collega, tegenover haar, pikt het weer op voor de volgende handeling, tot het kledingstuk is afgewerkt. Ook in de confectie ontstaat zo het bandwerk.
        Deze naaitafel van het merk Singer, is uitgerust met twee naaimachines (modellen 95 K 40 en 84 ) ze worden onderaan aangedreven via een centrale aandrijving die verbond is met een elektromotor. Een van de naaimachines heeft indien nodig nog een trapper voor de voeten.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570023111" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel/naaimachine</term>
      </collection>
      <dimension.free>Gewicht: 156kg.</dimension.free>
      <Production_date>
        <production.date.end/>
        <production.date.start.prec/>
        <production.date.start>1934</production.date.start>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>158</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>121</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>122</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>klever met opdruk</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570022076" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>weerszijden arm</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018210" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tekst</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>SINGER</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570022076</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018210</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>plaatje met (model)nummer</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570022074" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>voorzijde voet arm</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018889" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cijfer</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>95 K 40 // 84 - 1</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570022074</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018889</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>medaillon met embleem</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570022074" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>voorzijde voet arm</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018210" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tekst</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>THE SINGER MANUFG. CO / TRADE MARK</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570022074</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018210</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>(klever met) opdruk</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570022086" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>bovenzijde arm</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018210" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tekst</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>The Singer Manufacturing C°.</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570022086</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018210</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation>produktie/serienummers</inscription.interpretation>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>slagstempel</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570022137" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>op werkvlak</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018210" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tekst</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>Y9454873 // W601223</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570022137</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018210</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570043450" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>9cfd0e85-46e0-bc26-39b4-44af3735c416</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570043450</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047901" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>e041f7e2-2145-b11e-e105-994ef77fa565</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047901</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="570012212" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fabrikant</term>
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes>Kilbowie, Clydebank, Glasgow, Scotland</production.notes>
        <production.place linkref="570008723" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Groot-Brittannië</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570018485" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Singer Manufacturing Company</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570018485</creator.lref>
        <production.place.lref>570008723</production.place.lref>
        <creator.role.lref>570012212</creator.role.lref>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <current_owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="current_owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </current_owner>
      <institution.code/>
      <Alternative_number>
        <alternative_number/>
        <alternative_number.type>SAP-nummer</alternative_number.type>
        <alternative_number.date/>
        <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </alternative_number.institution>
        <alternative_number.institution.lref/>
      </Alternative_number>
      <object_number>V02550</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570001051" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>confectie-industrie</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570001051</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570012536" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>naaiatelier</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570012536</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hout</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>onderdelen</material.part>
        <material.lref>570011155</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570023323" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>naaitafel</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570023323</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570020808" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>naaimachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570020808</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Industriële Singer naaitafel met twee naaimachines.</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <part>1</part>
      <physical_description>Zwarte industriële rechtstikker, ingebouwd op dubbele tafel, aangesloten op centrale as-aandrijving met elektromotor</physical_description>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.notes>houtwormsporen, oxidatie</condition.notes>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>redelijk</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570014413</condition.lref>
      </Condition>
      <Completeness>
        <completeness.date/>
        <completeness.check.name/>
        <completeness>compleet</completeness>
      </Completeness>
      <acquisition.method linkref="570000014" linkfield="term" linkreffield="acquisition.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>schenking</term>
      </acquisition.method>
      <barcode>O0629068</barcode>
      <input.date>2002-12-09</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:48:32</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:09:13</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:30:19</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:19:13</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-03-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:22:59</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-03-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>13:18:40</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-01-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>12:49:44</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-09-21</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:00:30</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-09-21</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:52:03</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-09-19</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>hvaonderzoek</edit.name>
        <edit.time>10:46:48</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>09:51:14</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-08-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:42:44</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-08-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:31:33</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-08-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:10:35</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-08-25</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:30:29</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-07-25</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>14:18:06</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-04-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>17:03:18</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-01</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:14:57</edit.time>
        <edit.source>people&gt;people</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>16:43:17</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:32:30</edit.time>
        <edit.source>document&gt;serials</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-05</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>16:20:12</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>21:21:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-26</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:51:45</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>13:02:15</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-02-21</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>13:20:22</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-19</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>18:27:51</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2014-06-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>Dirk</edit.name>
        <edit.time>14:30:54</edit.time>
        <edit.source>document&gt;desiderata</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>13:32:10</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-07-26</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatcdkez</edit.name>
        <edit.time>10:39:02</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-03-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>10:49:42</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2003-01-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>Beheerder</edit.name>
        <edit.time>13:04:36</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <current_owner.lref>570009440</current_owner.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <acquisition.method.lref>570000014</acquisition.method.lref>
      <collection.lref>570023111</collection.lref>
      <input.notes>Sabine De Groote</input.notes>
      <input.name>Beheerder</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>16:04:23</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570028937</priref>
      <Treatment>
        <treatment.number linkref="570000149" linkfield="reference_number" linkreffield="treatment.number.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+conserva&gt;conserva">
          <reference_number>17774-1</reference_number>
          <method/>
          <date.start/>
          <date.end/>
          <procedure_type/>
        </treatment.number>
        <treatment.type/>
        <treatment.method/>
        <treatment.date.start/>
        <treatment.date.end/>
        <treatment.number.lref>570000149</treatment.number.lref>
      </Treatment>
      <Treatment>
        <treatment.number linkref="570000150" linkfield="reference_number" linkreffield="treatment.number.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+conserva&gt;conserva">
          <reference_number>17774-2</reference_number>
          <method/>
          <date.start/>
          <date.end/>
          <procedure_type/>
        </treatment.number>
        <treatment.type/>
        <treatment.method/>
        <treatment.date.start/>
        <treatment.date.end/>
        <treatment.number.lref>570000150</treatment.number.lref>
      </Treatment>
      <Treatment>
        <treatment.number linkref="570000151" linkfield="reference_number" linkreffield="treatment.number.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+conserva&gt;conserva">
          <reference_number>17774-3</reference_number>
          <method/>
          <date.start/>
          <date.end/>
          <procedure_type/>
        </treatment.number>
        <treatment.type/>
        <treatment.method/>
        <treatment.date.start/>
        <treatment.date.end/>
        <treatment.number.lref>570000151</treatment.number.lref>
      </Treatment>
      <Treatment>
        <treatment.number linkref="570000074" linkfield="reference_number" linkreffield="treatment.number.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+conserva&gt;conserva">
          <reference_number>182</reference_number>
          <method>conservatie en restauratie</method>
          <date.start>1958</date.start>
          <date.end/>
          <procedure_type/>
        </treatment.number>
        <treatment.type/>
        <treatment.method>conservatie en restauratie</treatment.method>
        <treatment.date.start>1958</treatment.date.start>
        <treatment.date.end/>
        <treatment.number.lref>570000074</treatment.number.lref>
      </Treatment>
      <Treatment>
        <treatment.number linkref="570000075" linkfield="reference_number" linkreffield="treatment.number.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+conserva&gt;conserva">
          <reference_number>183</reference_number>
          <method>conservatie en restauratie</method>
          <date.start>1980</date.start>
          <date.end/>
          <procedure_type/>
        </treatment.number>
        <treatment.type/>
        <treatment.method>conservatie en restauratie</treatment.method>
        <treatment.date.start>1980</treatment.date.start>
        <treatment.date.end/>
        <treatment.number.lref>570000075</treatment.number.lref>
      </Treatment>
      <Treatment>
        <treatment.number linkref="570000076" linkfield="reference_number" linkreffield="treatment.number.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+conserva&gt;conserva">
          <reference_number>184</reference_number>
          <method>conservatie en restauratie</method>
          <date.start>1988</date.start>
          <date.end/>
          <procedure_type/>
        </treatment.number>
        <treatment.type/>
        <treatment.method>conservatie en restauratie</treatment.method>
        <treatment.date.start>1988</treatment.date.start>
        <treatment.date.end/>
        <treatment.number.lref>570000076</treatment.number.lref>
      </Treatment>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date/>
        <description>Twijnen is het verdubbelen van het garen door het in elkaar verstrengelen van twee enkelvoudige draden. Hierdoor krijgt men een stevige, sterke draad, die ook als kettingdraad op een weefgebouw kan gebruikt worden. Terwijl tijdens het Ancien Régime spinnen en weven in belangrijke mate op het platteland gebeurden, was twijnen een typisch stedelijk ambacht. Het was het werk van de twijnders, die daarvoor ovale twijnmolens gebruikten. Deze twijnmolen is wellicht de oudst bestaande vlastwijnmolen ter wereld en één van de merkwaardigste objecten van het MIAT. Twijnmolens werden ovaal- of cirkelvormig gebouwd. Op elke bobijn zijn twee draden evenwijdig aan elkaar opgewonden. Door het draaien van het vliegertje boven op de bobijn, worden de twee draden in elkaar getorst. De sterke getorste draad wordt daarna opgewonden op een haspel die zich boven de bobijnen bevindt. Haspel en bobijnen worden aangedreven met handbediening. Voor het draaien van het aandrijfwiel werden vaak kinderen ingezet. Het principe van het twijnmolen werd uitgevonden in China, waar het werd toegepast in de zijdenijverheid. Toen deze nijverheid vanuit China naar West-Europa werd gebracht, met als belangrijkste centra Lucca en Bologna in Italië, vond de twijnmolen ook daar ingang. In de Vlaamse vlasnijverheid gebruikte men de ovale twijnmolen. Op deze twijnmolen is er plaats voor 47 bobijnen en kunnen dus tegelijkertijd evenzoveel getorste draden bekomen worden. Aan de haspel bevindt zich tevens een bel, die bij elke omwenteling aanslaat, zodat de lengte van de getorste draden gemakkelijk kan geteld worden.
        Werd in MIAT eerste maal ingeschreven onder inventarisnummer M0006 (21/10/98)</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel</term>
      </collection>
      <Production_date>
        <production.date.end/>
        <production.date.start.prec/>
        <production.date.start>1789</production.date.start>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>225</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>360</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>170</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>gegraveerd</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570022497" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>houten tandwiel</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>1789 //</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570022497</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref/>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047925" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>3479c209-ac57-b900-502b-5329cea75963</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047925</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570002003" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>453a4329-30a1-0c2a-89df-084495a4d2c9</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570002003</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570002004" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>989eba40-eaa4-e2a8-ba1f-eab3f914a560</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570002004</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047952" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>ca1e372e-3fe6-7cd0-7a11-be6fe899d75c</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047952</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047951" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>c7768841-2dc2-e727-e3d5-be201cc21252</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047951</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047950" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>d0658b66-5165-36fa-9a9f-c5703ec21bb8</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047950</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047949" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>09f12a62-89ac-d9fd-f13d-75ba8bfc117d</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047949</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047948" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>6185d256-0fa1-ecbe-5fe5-0fbd935fdbb4</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047948</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047947" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>acf66b2d-2159-2ee9-8054-c8a11874fac0</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047947</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047946" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>cb49cf90-24e4-d4c1-84ee-3131a9f639b1</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047946</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </production.place>
        <creator linkref="570013897" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>onbekend</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570013897</creator.lref>
        <production.place.lref/>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <current_owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="current_owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </current_owner>
      <institution.code/>
      <object_number>V00610</object_number>
      <documentation.free_text>"De twijnmolen", MIAT-wijzer, 5.18</documentation.free_text>
      <documentation.free_text>"Historische situering van de Gentse twijnmolen uit 1879", Guido Deseyn</documentation.free_text>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570003582" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>twijnen</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570003582</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570000058" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>linnen</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570000058</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="570011155" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hout</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570011155</material.lref>
      </Material>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part/>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570016609" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>twijnmolen</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570016609</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <notes>VIAA2018_Twijnmolen</notes>
      <record_access.owner>miatstage</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Ovalen twijnmolen</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <Technique>
        <technique.part>geheel</technique.part>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016610" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Garen n° 10e/3 : 59tex x 3</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016610</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016611" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>aandrijving : mankracht, voeras circa 23t/minuut</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016611</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016612" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>aantal spillen : 47 (L23 + R24)</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016612</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016613" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diameter spilnoot : circa 25 mm</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016613</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016614" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>omtrek haspel : 148,5 cm (2 ellen gensche maete ?)</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016614</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016615" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>spilécartement : circa 125 mm</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016615</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016616" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>torsiezin : S (links)</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016616</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016617" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>kruiswinding : handbediend</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016617</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016618" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>toeren : 13,46</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016618</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016619" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>spiltoeren : 2546 t/minuut</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016619</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016620" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>produktie aan tempo : 23 t/minuut (mankracht)</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016620</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016621" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>produktie /spil / uur : 49,2 gr.</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016621</technique.lref>
      </Technique>
      <Technique>
        <technique.part/>
        <technique.notes/>
        <technique linkref="570016622" linkfield="term" linkreffield="technique.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>produktie / machine / uur : 2,313 gr</term>
        </technique>
        <technique.lref>570016622</technique.lref>
      </Technique>
      <Condition>
        <condition.notes>verfspatten</condition.notes>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <Completeness>
        <completeness.date/>
        <completeness.check.name/>
        <completeness>compleet</completeness>
      </Completeness>
      <acquisition.date>1977</acquisition.date>
      <acquisition.notes>De twijnmolen is afkomstig uit het Rasphuis aan de Coupure, waar de molen vermoedelijk werd gebruikt voor het twijnen van vlas- en katoengaren. Hij vond achtereenvolgens een plaats in het voormalig Folkloremuseum in de Lange Steenstraat, in de kelders van het Bijlokemuseum en in de zogenaamde romaanse galerij in het 's Gravensteen.</acquisition.notes>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570002414" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Museum voor Volkskunde</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570002414</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <acquisition.method linkref="570000014" linkfield="term" linkreffield="acquisition.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>schenking</term>
      </acquisition.method>
      <barcode>O0640822</barcode>
      <input.date>2004-02-06</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:29:06</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-07-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>smenge</edit.name>
        <edit.time>11:26:23</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-07-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>smenge</edit.name>
        <edit.time>13:41:04</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-07-05</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>avergauwe</edit.name>
        <edit.time>14:47:37</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-05-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:29:48</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>10:30:28</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:46:14</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:28:49</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:00:11</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:49:11</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-24</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>08:23:19</edit.time>
        <edit.source>people&gt;people</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-05</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>17:53:51</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>21:26:29</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>kysabie</edit.name>
        <edit.time>11:38:21</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-04-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>kysabie</edit.name>
        <edit.time>09:44:40</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-03-10</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:39:00</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-20</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>17:23:47</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2010-04-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>14:05:53</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2009-11-05</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>15:11:52</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-11-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>13:45:50</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-11-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatpneir</edit.name>
        <edit.time>13:44:40</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-02-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>DCZIA21</edit.name>
        <edit.time>13:41:36</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-02-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>DCZIA21</edit.name>
        <edit.time>11:52:31</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-02-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>DCZIA21</edit.name>
        <edit.time>11:49:44</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-02-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>DCZIA21</edit.name>
        <edit.time>11:44:09</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2007-02-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>DCZIA21</edit.name>
        <edit.time>11:43:43</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2004-03-29</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>Beheerder</edit.name>
        <edit.time>10:48:12</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2004-03-29</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>Beheerder</edit.name>
        <edit.time>09:55:51</edit.time>
        <edit.source>collect&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <current_owner.lref>570009440</current_owner.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <acquisition.method.lref>570000014</acquisition.method.lref>
      <collection.lref>570022693</collection.lref>
      <input.name>Beheerder</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>14:13:35</input.time>
      <input.source>collect&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570031556</priref>
      <Label>
        <label.date>2017-12-08</label.date>
        <label.text>&lt;FONT face=Calibri&gt;Indien mogelijk redden liefhebbers van industriële archeologie, bij sloopwerkzaamheden van oude fabrieken, nog de stoommachine.&lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Die wordt dan met veel zorg gerestaureerd om op feestdagen onder luid gepuf en gesis aan het publiek voor te stellen. Toch is de stoommachine maar de helft van de energie-installatie in een fabriek. De eigenlijk opwekking van de stoom gebeurt in de stoomketel. Die is ondergebracht in een stookruimte, naast de machinekamer. Één of meerdere stokers voorziet de ketel van de nodige kolen en water. &lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Het is een job van hard labeur in een extreem warme omgeving.&lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;&lt;/FONT&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Stoomketels worden zelden bewaard. Om aan de hoge temperaturen en druk te weerstaan zijn ze gemaakt uit dik&amp;nbsp; staal en soms geïsoleerd met een laagje asbest.&lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Deze eigenschappen zorgen er al snel voor dat dit een minder begeert verzamelobject is onder de erfgoedliefhebbers. Uitzonderlijk kon het MIAT deze maand het frontgedeelte van een stoomketel uit 1924 verwerven. Een particuliere verzamelaar recupereerde de ketel bij de afbraak van Vlasfabriek Lambrecht in Wielsbeke.&amp;nbsp; Na enige restauratie vormde het lange tijd de blikvanger van zijn privaat museum. &lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;De ketel werd gebouwd door MAHY Frères. Het bedrijf vestigde zich in 1869 in het Gentse havengebied en was tot ver buiten de landsgrenzen gekend voor haar ketels van soms enorme omvang.&lt;/FONT&gt;&lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/P&gt;</label.text>
        <label.type option="OBJECTLABEL" value="OBJECTLABEL">
          <text language="0">label</text>
          <text language="1">etiket</text>
          <text language="2">étiquette</text>
          <text language="3">Etikett</text>
          <text language="5">etichetta</text>
          <text language="6">ετικέτα</text>
        </label.type>
        <label.source/>
      </Label>
      <Label>
        <label.date/>
        <label.text>&lt;FONT face=Calibri&gt;Indien mogelijk redden liefhebbers van industriële archeologie, bij sloopwerkzaamheden van oude fabrieken, nog de stoommachine.&lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Die wordt dan met veel zorg gerestaureerd om op feestdagen onder luid gepuf en gesis aan het publiek voor te stellen. Toch is de stoommachine maar de helft van de energie-installatie in een fabriek. De eigenlijk opwekking van de stoom gebeurt in de stoomketel. Die is ondergebracht in een stookruimte, naast de machinekamer. Één of meerdere stokers voorziet de ketel van de nodige kolen en water. &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Het is een job van hard labeur in een extreem warme omgeving.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;O:P&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;&amp;nbsp;&lt;/O:P&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Stoomketels worden zelden bewaard. Om aan de hoge temperaturen en druk te weerstaan zijn ze gemaakt uit dik&amp;nbsp; staal en soms geïsoleerd met een laagje asbest.&lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;Deze eigenschappen zorgen er al snel voor dat dit een minder begeert verzamelobject is onder de erfgoedliefhebbers. Uitzonderlijk kon het MIAT deze maand het frontgedeelte van een stoomketel uit 1924 verwerven. Een particuliere verzamelaar recupereerde de ketel bij de afbraak van Vlasfabriek Lambrecht in Wielsbeke.&amp;nbsp; Na enige restauratie vormde het lange tijd de blikvanger van zijn privaat museum. &lt;O:P&gt;&lt;/O:P&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"&gt;&lt;FONT face=Calibri&gt;De ketel werd gebouwd door MAHY Frères. Het bedrijf vestigde zich in 1869 in het Gentse havengebied en was tot ver buiten de landsgrenzen gekend voor haar ketels van soms enorme omvang.&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</label.text>
        <label.type option="OBJECTLABEL" value="OBJECTLABEL">
          <text language="0">label</text>
          <text language="1">etiket</text>
          <text language="2">étiquette</text>
          <text language="3">Etikett</text>
          <text language="5">etichetta</text>
          <text language="6">ετικέτα</text>
        </label.type>
        <label.source/>
      </Label>
      <administration_name>w</administration_name>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date>2015-06-29</description.date>
        <description>Front van een horizontale, vuurgangketel, type Lancashire met twee vuurgangen, chassisnummer 875, gemaakt in de ateliers van Mahy frères in 1924. Bovenaan voorzien van een manometer met aanduiding 0 tot 20 kg/cm³ twee peilglazen om de waterstand te peilen. Zware restauratie nadat bij modernisering, de deuren van de vuurgangen werden weggenomen en de vuurgang boven de opening doorboord werd om elke vuurgang te voorzien van een ventilator (aanjager) om de verbranding te optimaliseren. Hierdoor liep ook de originele belettering schade op. De sluitkleppen aan de onderkand van de vuurgangen, die gebruikt werden bij het wegnemen van asse, ontbreken. Centraal onderaan, bevindt zich een ovalen mangat dat toegang gaf tot het ketelgedeelte met water. Tijdens onderhoudswerken kon via dit mangat ketelsteen, de kalksteen aanslag binnen de ketel, verwijderd worden.
        Dit front werd gerecupereerd bij de afbraak van Vlasfabriek Lambrecht in Wielsbeke.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 1</location.default.context>
      <dimension.free>Gewicht: 1782 kg.</dimension.free>
      <Production_date>
        <production.date.end>1924</production.date.end>
        <production.date.start.prec/>
        <production.date.start>1924</production.date.start>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>260</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>225</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>75</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570032552" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>2f99ce08-2a6d-1fc4-3ef9-9f91e918f9cd</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570032552</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047913" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>99ea907b-9d82-db42-5b30-b4ea156526e7</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047913</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047915" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>bdc26990-5b91-05b6-3067-875187c1da03</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047915</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="570012212" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fabrikant</term>
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="570000757" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Gent</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570019416" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Mahy Frères</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570019416</creator.lref>
        <production.place.lref>570000757</production.place.lref>
        <creator.role.lref>570012212</creator.role.lref>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <Production>
        <creator.role linkref="570012212" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fabrikant</term>
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </production.place>
        <creator linkref="570028415" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Vyncke &amp; zonen</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570028415</creator.lref>
        <production.place.lref/>
        <creator.role.lref>570012212</creator.role.lref>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <current_owner linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="current_owner.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
      </current_owner>
      <institution.code/>
      <object_number>V21155</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024070" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>energie</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024070</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024138" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fossiele brandstof</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024138</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570001113" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>stoom</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570001113</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="570011135" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>gietijzer</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570011135</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="570000006" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 1</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0029637</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0029637</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570008697" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>stoomketel</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570008697</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>pneirinckx</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Front van een stoomketel, chassisnummer 875, atelier Mahy frères, 1924.</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <part>1</part>
      <provisional_field_for_PW>x</provisional_field_for_PW>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <acquisition.date>2015</acquisition.date>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570028418" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Vandaele, Robert</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570028418</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <acquisition.method linkref="570012528" linkfield="term" linkreffield="acquisition.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>aankoop</term>
      </acquisition.method>
      <barcode>O0714890</barcode>
      <input.date>2015-06-29</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>09:34:51</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>09:31:12</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:42:01</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:53:02</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:20:29</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:14:38</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:14:18</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-06-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>09:16:49</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-02-01</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:03:38</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:44:58</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:43:32</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:43:24</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:42:33</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:39:47</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:31:38</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:30:03</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:10:31</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:56:50</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:55:00</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>15:07:20</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-31</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>smenge</edit.name>
        <edit.time>11:22:43</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-30</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>17:24:05</edit.time>
        <edit.source>people&gt;people</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:22:07</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-08-11</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>12:39:42</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-06-02</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatfactory</edit.name>
        <edit.time>14:42:42</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-01-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>miatstage</edit.name>
        <edit.time>17:35:58</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <Associated_person>
        <association.person.type option="INST" value="INST">
          <text language="0">institution</text>
          <text language="1">instelling</text>
          <text language="2">institution</text>
          <text language="3">Institution</text>
          <text language="4">المؤسسة</text>
          <text language="5">istituto</text>
          <text language="6">οργανισμός</text>
        </association.person.type>
        <association.person linkref="570019416" linkfield="name" linkreffield="association.person.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Mahy Frères</name>
        </association.person>
        <association.person.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.person.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.person.association>
        <association.person.date.start/>
        <association.person.date.end/>
        <association.person.note/>
        <association.person.lref>570019416</association.person.lref>
        <association.person.association.lref/>
      </Associated_person>
      <location.default.lref>570000006</location.default.lref>
      <current_owner.lref>570009440</current_owner.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <acquisition.method.lref>570012528</acquisition.method.lref>
      <input.name>pneirinckx</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>15:50:08</input.time>
      <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570033786</priref>
      <Label>
        <label.date/>
        <label.text>&lt;P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"&gt;&lt;B style="mso-bidi-font-weight: normal"&gt;&lt;SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: NL-BE'&gt;Balansstoommachine, eerste helft 19&lt;SUP&gt;de&lt;/SUP&gt; eeuw&lt;?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"&gt;&lt;SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: NL-BE'&gt;De vorm van deze machine gaat terug tot het oertype van de stoommachine, zoals die werd ontworpen door Thomas Newcomen (1663-1729). Kenmerkend is de balanshefboom of schommelboom bovenaan. Die is aan één uiteinde door een zuigerstang verbonden met de verticale stoomcilinder en aan het andere uiteinde met een verbindingsstang aan de krukas. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-AUTOSPACE: ideograph-numeric; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto"&gt;&lt;SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Calibri","sans-serif"; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: NL-BE; mso-fareast-language: NL-BE'&gt;Over de exacte herkomst van deze neogotische stoommachine is er niets bekend, behalve dat ze enige tijd stond opgesteld in de Nijverheidsschool aan de Lindelei. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</label.text>
        <label.type option="ROOMTEXT" value="ROOMTEXT">
          <text language="0">room fact sheet</text>
          <text language="1">zaaltekst</text>
          <text language="2">texte de salle</text>
          <text language="3">Infotext für Raum</text>
          <text language="5">testo sala</text>
          <text language="6">κείμενο αίθουσας</text>
        </label.type>
        <label.source/>
      </Label>
      <Label>
        <label.date/>
        <label.text>&lt;P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"&gt;Vorig jaar vulde het MIAT haar collectie aan met een neogotische, &lt;SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'&gt;balansstoommachine. Het prachtstuk werd overgenomen van het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen van de Universiteit Gent. De vorm van deze machine gaat terug tot het oertype van de stoommachine, zoals die rond 1705 werd ontworpen door Thomas Newcomen (1663-1729). Kenmerkend is de balanshefboom of schommelboom bovenaan. Oorspronkelijk konden deze stoommachines enkel een op-en-neeraardse beweging maken. Ze werden dan ook hoofdzakelijk ingeschakeld als aandrijving voor waterpompen in mijnen. De aanpassingen van James Watt (1736-1819) in de jaren ’80 en ’90 van de 18&lt;SUP&gt;de&lt;/SUP&gt; eeuw zorgden ervoor dat dit soort stoommachines ook een draaiende beweging konden maken. Watt bracht ook een regulator aan, de zogenaamde “bollen van Watt”, waarmee de stoomtoevoer en de snelheid konden worden geregeld. &lt;?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
        &lt;P class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt"&gt;&lt;SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'&gt;Over de exacte herkomst van deze neogotische stoommachine is er niets bekend, behalve dat ze enige tijd stond opgesteld in de Nijverheidsschool aan de Lindelei. Haar afmetingen 200 x 165 x 67 cm en haar verzorgde esthetiek doen ook enkele vragen rijzen. Werd ze gebouwd als werktuig of als demonstratie – prestigestuk? Bij gebrek aan merktekens is het raden naar de constructeur. Een soortgelijke stoommachine staat afgebeeld op de porseleinkaart van het “Atelier de Construction Steinberg &amp;amp; Cie”, dat vanaf 1845-46 korte tijd in het Gravensteen was gevestigd. Hopelijk brengt verder onderzoek meer duidelijkheid. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</label.text>
        <label.type option="PRESSTEXT" value="PRESSTEXT">
          <text language="0">press text</text>
          <text language="1">perstekst</text>
          <text language="2">texte de presse</text>
          <text language="3">Pressetext</text>
          <text language="5">testo di stampa</text>
          <text language="6">κείμενο τύπου</text>
        </label.type>
        <label.source/>
      </Label>
      <administration_name>w</administration_name>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date/>
        <description>Compound balansstoommachine, ca. 1840, neo gotisch, zwart geschilderd en verguld. De
        balanshefboom of schommelboom bovenaan is verbonden met zuigerstangen die de zuigers in de compound cylinders geleiden. Aan het andere einde van de belansboom zet een krukas de op-en-neerwaardse beweging om in rotatie. Centraal, onder de schommelboom staat een regulator of “bollen van Watt”. Gerestaureerd door A. De Bruycker, voor het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. (onder inv MW 95/1314)</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <Production_date>
        <production.date.end/>
        <production.date.start.prec>ca</production.date.start.prec>
        <production.date.start>1840</production.date.start>
        <production.date.end.prec/>
      </Production_date>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>210</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>190</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>191</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570032556" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>60519e3e-2cc8-3da4-c64f-b43fb1721d25</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570032556</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047909" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>bfdb226a-986b-d784-7f7b-c038d3ec6eac</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047909</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <institution.code/>
      <object_number>V10052</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024070" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>energie</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024070</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570001113" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>stoom</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570001113</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570023572" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>aandrijving</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570023572</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024138" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fossiele brandstof</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024138</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="570011135" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>gietijzer</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570011135</material.lref>
      </Material>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570006965" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>stoommachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570006965</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>pneirinckx</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Compound balansstoommachine, ca. 1840</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <Condition>
        <condition.notes>recente uitvlieggaatjes</condition.notes>
        <condition.part/>
        <condition linkref="570014413" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>redelijk</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570014413</condition.lref>
      </Condition>
      <Acquisition_source>
        <acquisition.source linkref="570030352" linkfield="name" linkreffield="acquisition.source.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Museum voor de geschiedenis van de Wetenschappen</name>
        </acquisition.source>
        <acquisition.source.lref>570030352</acquisition.source.lref>
        <acquisition.source.type option="" value=""/>
      </Acquisition_source>
      <acquisition.method linkref="570012528" linkfield="term" linkreffield="acquisition.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>aankoop</term>
      </acquisition.method>
      <barcode>O0772610</barcode>
      <input.date>2016-04-04</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-22</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:35:49</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:39:53</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:06:05</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-06-04</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>09:18:49</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>09:26:42</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:08:36</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:33:56</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:31:42</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:29:55</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-12-07</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>13:45:26</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>10:11:02</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:12:47</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-06-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>16:12:15</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-04-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>21:44:36</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-12-08</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>18:47:53</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:35:08</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>11:00:14</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-09</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>10:53:51</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-09-01</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>smenge</edit.name>
        <edit.time>09:32:27</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>16:11:47</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2016-05-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>16:03:36</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <acquisition.method.lref>570012528</acquisition.method.lref>
      <input.name>pneirinckx</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>11:06:31</input.time>
      <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570041270</priref>
      <Movement>
        <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </next_movement.method>
        <next_movement.reference/>
        <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </next_movement.contact>
        <next_movement.notes>bulkzone</next_movement.notes>
        <next_movement.location linkref="750025074" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <name>DEPOT 2/Nieuwland</name>
          <location_type/>
          <barcode>S0048687</barcode>
        </next_movement.location>
        <next_movement.location.type/>
        <next_movement.time/>
        <next_movement.method.lref/>
        <next_movement.contact.lref/>
        <next_movement.location.lref>750025074</next_movement.location.lref>
        <next_movement.location.barcode>S0048687</next_movement.location.barcode>
        <next_movement.location.context>DEPOT 2/Nieuwland</next_movement.location.context>
        <next_movement.planned_date/>
      </Movement>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date/>
        <description>Metaalzaag of beugelzaagmachine aan te sluiten op centrale aandrijving, steunend op twee gietijzeren poten, waar een langwerpig bed op gemonteerd staat met opstaande rand, om het koelwater of olie op te vangen en te geleiden. Op het bed staat in de lengterichting een rail met verplaatsbare hoofden, waartussen het te zagen stuk kan vastgeschroefd worden. De beugelzaag zelf is bovenaan voorzien van een verplaatsbaar gewicht om de druk op de zaag te regelen.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570008580" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>metaalnijverheid</term>
      </collection>
      <dimension.free>Gewicht: 233 kg.</dimension.free>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>95</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>140</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>50</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570039786" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>220066fe-927e-fb84-23c0-e75b2a4c77fa</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
            <text language="0">Heritage</text>
            <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
          </webpublication>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="ERFGOED" value="ERFGOED">
          <text language="0">Heritage</text>
          <text language="1">Erfgoedinzicht</text>
        </reproduction.webpublication>
        <reproduction.reference.lref>570039786</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047910" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>31d1d8d8-9bec-765d-dc00-c13848548053</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047910</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <institution.code/>
      <Alternative_number>
        <alternative_number>1990.309</alternative_number>
        <alternative_number.type/>
        <alternative_number.date/>
        <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </alternative_number.institution>
        <alternative_number.institution.lref/>
      </Alternative_number>
      <object_number>V11401</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570017099" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaalbewerking</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570017099</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570017945" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>zaag</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570017945</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570023997" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>beugelzaagmachine</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570023997</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>pneirinckx</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Metaalzaag of beugelzaagmachine.</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <barcode>O0852136</barcode>
      <input.date>2017-04-12</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:46:31</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:08:41</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>12:09:47</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>11:57:28</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-04-10</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>14:57:46</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-02-14</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:09:22</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-10-31</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>09:44:07</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-04-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>gvanderhaegen</edit.name>
        <edit.time>16:26:33</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-04-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>15:54:35</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2017-04-12</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>10:54:33</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570008580</collection.lref>
      <input.name>pneirinckx</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>10:53:34</input.time>
      <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570044174</priref>
      <Current_location>
        <current_location linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <package_location/>
        </current_location>
        <current_location.type/>
        <current_location.date/>
        <current_location.notes>label</current_location.notes>
        <current_location.suitability/>
        <current_location.authoriser linkref="0" linkfield="name" linkreffield="current_location.authoriser.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </current_location.authoriser>
        <current_location.time/>
        <current_location.lref/>
        <current_location.authoriser.lref/>
        <current_location.context/>
      </Current_location>
      <Movement>
        <next_movement.method linkref="0" linkfield="term" linkreffield="next_movement.method.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </next_movement.method>
        <next_movement.reference/>
        <next_movement.contact linkref="0" linkfield="name" linkreffield="next_movement.contact.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </next_movement.contact>
        <next_movement.notes/>
        <next_movement.location linkref="750025071" linkfield="name" linkreffield="next_movement.location.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
          <name>DEPOT 2/kelder</name>
          <location_type/>
          <barcode>S0048684</barcode>
        </next_movement.location>
        <next_movement.location.type/>
        <next_movement.time/>
        <next_movement.method.lref/>
        <next_movement.contact.lref/>
        <next_movement.location.lref>750025071</next_movement.location.lref>
        <next_movement.location.barcode>S0048684</next_movement.location.barcode>
        <next_movement.location.context>DEPOT 2/kelder</next_movement.location.context>
        <next_movement.planned_date/>
      </Movement>
      <administration_name>jo</administration_name>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date/>
        <description>Grote verticale draadsterktemeter ook wel garendynamometer of krachtmeter genoemd,met gebogen driedubbele schaal van 0 tem 750, 0 tem 1500 en 0 tem 2500 gram, vervaardiging door M. Defraine te Brussel.
        De sterkte van een draad wordt bepaald door de kracht te meten die nodig is om hem te breken. De draad wordt tussen de klemmen van de sterktemeter gespannen. Één van de klemmen is verbonden aan een slinger met een aanpasbaar gewicht. Door het gewicht op de slinger te verhogen tot het breekpunt van de draad, wordt de sterkte gemeten.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <collection linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>textiel</term>
      </collection>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>180</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>75</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part>geheel</dimension.part>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>30</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>plaatje met opdruk</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570021980" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>voorzijde</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018210" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tekst</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>ATTENTION! / POUR LA REMISE AU ZÉRO: / 1° RETENIR L'AIGUILLE DE / LA MAIN GAUCHE / 2° TIRER LA CHAINETTE / DE LA MAIN DROITE</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570021980</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018210</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Inscription>
        <inscription.description/>
        <inscription.creator linkref="0" linkfield="name" linkreffield="inscription.creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </inscription.creator>
        <inscription.creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.creator.role>
        <inscription.notes/>
        <inscription.interpretation/>
        <inscription.language linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.language.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.language>
        <inscription.method>chemische gravure</inscription.method>
        <inscription.position linkref="570021980" linkfield="term" linkreffield="inscription.position.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Thesau&gt;thesau">
          <term>voorzijde</term>
        </inscription.position>
        <inscription.translation/>
        <inscription.script linkref="0" linkfield="term" linkreffield="inscription.script.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </inscription.script>
        <inscription.type linkref="570018210" linkfield="term" linkreffield="inscription.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>tekst</term>
        </inscription.type>
        <inscription.transliteration/>
        <inscription.date/>
        <inscription.language.lref/>
        <inscription.content>M.DEFRAINE / BRUXELLES / WOLUWE - St. - PIERRE / 239, RUE DE LA CAMBRE</inscription.content>
        <inscription.position.lref>570021980</inscription.position.lref>
        <inscription.type.lref>570018210</inscription.type.lref>
        <inscription.creator.lref/>
        <inscription.script.lref/>
        <inscription.creator.role.lref/>
      </Inscription>
      <Production>
        <creator.role linkref="570012212" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>fabrikant</term>
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="570020206" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>Brussel (stad)</term>
        </production.place>
        <creator linkref="570030548" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>Defraine, M.</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570030548</creator.lref>
        <production.place.lref>570020206</production.place.lref>
        <creator.role.lref>570012212</creator.role.lref>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <acquisition.number>2018-015</acquisition.number>
      <institution.code/>
      <Alternative_number>
        <alternative_number/>
        <alternative_number.type>SAP-nummer</alternative_number.type>
        <alternative_number.date/>
        <alternative_number.institution linkref="0" linkfield="name" linkreffield="alternative_number.institution.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        </alternative_number.institution>
        <alternative_number.institution.lref/>
      </Alternative_number>
      <object_number>V36359-002</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570022693" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiel</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570022693</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024164" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>textiellaboratorium</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024164</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Material>
        <material linkref="570000036" linkfield="term" linkreffield="material.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>metaal</term>
        </material>
        <material.notes/>
        <material.part>geheel</material.part>
        <material.lref>570000036</material.lref>
      </Material>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570017065" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>draadsterktemeter</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570017065</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>JorgenMus</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Draadsterktemeter of garendynamomter</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <part>1</part>
      <number_of_parts>1</number_of_parts>
      <Condition>
        <condition.notes>licht vervuild</condition.notes>
        <condition.part>geheel</condition.part>
        <condition linkref="570011073" linkfield="term" linkreffield="condition.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>goed</term>
        </condition>
        <condition.date/>
        <condition.check.name/>
        <condition.lref>570011073</condition.lref>
      </Condition>
      <Completeness>
        <completeness.date/>
        <completeness.check.name/>
        <completeness>compleet</completeness>
      </Completeness>
      <barcode>O0907837</barcode>
      <input.date>2018-02-13</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:35:02</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-16</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:32:08</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-02-21</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pdelrue</edit.name>
        <edit.time>15:39:53</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-02-13</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>JorgenMus</edit.name>
        <edit.time>11:39:26</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570022693</collection.lref>
      <input.name>JorgenMus</input.name>
      <check_record>x</check_record>
      <record_type option="OBJECT" value="enkelvoudig object">
        <text language="0">single object</text>
        <text language="1">enkelvoudig object</text>
        <text language="2">objet individuel</text>
        <text language="3">Einzelnes Objekt</text>
        <text language="5">oggetto singolo</text>
      </record_type>
      <input.time>11:28:53</input.time>
      <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
    </record>
    <record>
      <priref>570045143</priref>
      <Description>
        <description.name/>
        <description.date/>
        <description>Groen geschilderde dynamo van de Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi of ACEC met open behuizing die zicht geeft op het statorgedeelte en de rotor. De rotor wordt verbonden aan een krachtbron (stoommachine of dieselmotor). Het draaien van de rotor binnen de stator wekt elektriciteit op.</description>
      </Description>
      <institution.name linkref="570009440" linkfield="name" linkreffield="institution.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
        <name>MIAT</name>
        <address.place>Gent</address.place>
        <institution_code/>
      </institution.name>
      <institution.place>Gent</institution.place>
      <location.default.context>museum 5 - nieuw</location.default.context>
      <collection linkref="570001287" linkfield="term" linkreffield="collection.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        <term>energiesector</term>
      </collection>
      <dimension.free>330 kg</dimension.free>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008304" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>hoogte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>53</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008304</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570012211" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>breedte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>100</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570012211</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Dimension>
        <dimension.type linkref="570008578" linkfield="term" linkreffield="dimension.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>diepte</term>
        </dimension.type>
        <dimension.part/>
        <dimension.notes/>
        <dimension.unit linkref="570008305" linkfield="term" linkreffield="dimension.unit.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>cm</term>
        </dimension.unit>
        <dimension.precision/>
        <dimension.value>54</dimension.value>
        <dimension.type.lref>570008578</dimension.type.lref>
        <dimension.unit.lref>570008305</dimension.unit.lref>
      </Dimension>
      <Reproduction>
        <reproduction.format/>
        <reproduction.reference linkref="570047911" linkfield="reference_number" linkreffield="reproduction.reference.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+photo&gt;photo">
          <format/>
          <reference_number>0287d90f-1eca-12db-0174-7ae60e05165b</reference_number>
          <production_date/>
          <reproduction_type/>
          <creator/>
          <webpublication option="" value=""/>
        </reproduction.reference>
        <reproduction.date/>
        <reproduction.type/>
        <reproduction.creator/>
        <reproduction.webpublication option="" value=""/>
        <reproduction.reference.lref>570047911</reproduction.reference.lref>
      </Reproduction>
      <Production>
        <creator.role linkref="0" linkfield="term" linkreffield="creator.role.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </creator.role>
        <creator.qualifier/>
        <production.notes/>
        <production.place linkref="0" linkfield="term" linkreffield="production.place.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </production.place>
        <creator linkref="570016419" linkfield="name" linkreffield="creator.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+people&gt;people">
          <name>ACEC</name>
          <birth.date.start/>
          <death.date.start/>
          <biography/>
        </creator>
        <creator.lref>570016419</creator.lref>
        <production.place.lref/>
        <creator.role.lref/>
        <creator.date_of_birth/>
        <creator.date_of_death/>
        <creator.history/>
      </Production>
      <institution.code/>
      <object_number>V12617</object_number>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570024070" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>energie</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570024070</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <Associated_subject>
        <association.subject.tax.lref/>
        <association.subject.name.lref/>
        <association.subject.tax.rank option="" value=""/>
        <association.subject.tax linkref="0" linkfield="scientific_name" linkreffield="association.subject.tax.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+taxonom&gt;taxonom">
        </association.subject.tax>
        <association.subject.name linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.name>
        <association.subject.type option="SUBJECT" value="SUBJECT">
          <text language="0">subject</text>
          <text language="1">onderwerp</text>
          <text language="2">sujet</text>
          <text language="3">Thema</text>
          <text language="4">موضوع</text>
          <text language="5">soggetto</text>
          <text language="6">θέμα</text>
        </association.subject.type>
        <association.subject linkref="570019641" linkfield="term" linkreffield="association.subject.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>elektriciteit</term>
        </association.subject>
        <association.subject.association linkref="0" linkfield="term" linkreffield="association.subject.association.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </association.subject.association>
        <association.subject.date.start/>
        <association.subject.date.end/>
        <association.subject.note/>
        <association.subject.lref>570019641</association.subject.lref>
        <association.subject.association.lref/>
      </Associated_subject>
      <location.default linkref="750026088" linkfield="name" linkreffield="location.default.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+Location&gt;location">
        <name>museum 5 - nieuw</name>
        <package_location>standplaats</package_location>
        <barcode>S0049154</barcode>
      </location.default>
      <location.default.barcode>S0049154</location.default.barcode>
      <location.default.type>standplaats</location.default.type>
      <Object_name>
        <object_name.authority linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.authority.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.authority>
        <object_name linkref="570008188" linkfield="term" linkreffield="object_name.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
          <term>dynamo</term>
        </object_name>
        <object_name.notes/>
        <object_name.type linkref="0" linkfield="term" linkreffield="object_name.type.lref" linkdb="G:\Adlib\Miat\data+thesau&gt;thesau">
        </object_name.type>
        <object_name.lref>570008188</object_name.lref>
        <object_name.type.lref/>
        <object_name.authority.lref/>
      </Object_name>
      <record_access.owner>pneirinckx</record_access.owner>
      <Title>
        <title.type/>
        <title>Dynamo, ACEC, Type 2PIII, nr 7667, 7KW, toeren 1600</title>
        <title.notes/>
      </Title>
      <barcode>O0916238</barcode>
      <input.date>2018-04-17</input.date>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-23</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>08:47:15</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:59:45</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:58:55</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:58:01</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-08-17</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>14:57:08</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <Edit>
        <edit.date>2018-05-29</edit.date>
        <edit.notes/>
        <edit.name>pneirinckx</edit.name>
        <edit.time>13:37:51</edit.time>
        <edit.source>COLLECT&gt;intern</edit.source>
      </Edit>
      <id_number>57</id_number>
      <location.default.lref>750026088</location.default.lref>
      <institution.name.lref>570009440</institution.name.lref>
      <collection.lref>570001287</collection.lref>
      <input.name>pneirinckx</input.name>
      <input.time>15:47:32</input.time>
      <input.source>COLLECT&gt;intern</input.source>
    </record>
  </recordList>
  <diagnostic>
    <xmltype>Grouped</xmltype>
    <hits>14</hits>
    <search/>
    <sort/>
    <limit>0</limit>
    <hits_on_display>14</hits_on_display>
    <first_item>0</first_item>
    <backward>0</backward>
    <forward>0</forward>
    <databasepath>g:\adlib\miat\data</databasepath>
    <dbname>COLLECT</dbname>
    <dsname>intern</dsname>
    <language>1</language>
    <epoch>1535103520</epoch>
    <error>
    </error>
  </diagnostic>
</adlibXML>
 • Formats
 • Description

  Deze dataset bevat de gegevens van de collectie van de hoofdexpo, die je kan terugvinden in het Industriemuseum. De andere datasets kan je terugvinden op dit handige overzicht: https://data.stad.gent/devzone/docs/overzicht-open-data-industriemuseum

 • Source type

  XML

 • License

  License Not Specified

 • Contact

  https://data.stad.gent/

 • Publisher

  Industriemuseum Gent

 • Keywords

  Industriemuseum, Gent, Cultuur, kunst, collectie, miat