• Formats
 • Description

  Titel: Jeugdwerklokalen van de erkende jeugdverenigingen Samenvatting: De lokalen die gebruikt worden door de jeugdverenigingen die door de Stad Gent erkend zijn. Doel: Met deze dataset worden de jeugdwerklokalen in kaart gebracht - situering tov functies in het BPA / gewestplan / RUP   Attributen: ORGANISATIE: Naam van de jeugdvereniging JD_STRAAT: straat waar het lokaal gelegen is JD_HUISNR: huisnr van het lokaal indien van toepassing JD_POSTCODE: postcode adres JD_GEMEENTE: gemeente adres  

 • Source type

  KML

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  Jeugd,jeugdwerk,jongeren