product title vlaamsproduct
https://stad.gent/id/products/100 Wilsverklaring tot euthanasie http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/163
https://stad.gent/id/products/110 Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/777
https://stad.gent/id/products/117 Subsidie voor het aanleggen van een groendak. http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/31
https://stad.gent/id/products/131 Orgaandonatie http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/158
https://stad.gent/id/products/133 Aangifte van een adreswijziging http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/926
https://stad.gent/id/products/137 Onthaal nieuwe inwoners http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/13
https://stad.gent/id/products/139 Reispas http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/150
https://stad.gent/id/products/144 Reistoelating voor minderjarigen http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/747
https://stad.gent/id/products/150 Elektronische identiteitskaart (eID) http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/148
https://stad.gent/id/products/160 Uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden) http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/940
https://stad.gent/id/products/166 Belgisch rijbewijs http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/925
https://stad.gent/id/products/183 Wettiging handtekening http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/756
https://stad.gent/id/products/184 Eensluidend verklaren van afschriften http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/3
https://stad.gent/id/products/20 Kids-ID: Identiteitsdocument voor kinderen met Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar. http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/147
https://stad.gent/id/products/209 Stemmen bij verkiezingen http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/731
https://stad.gent/id/products/270 Attest hinder openbare werken http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/738
https://stad.gent/id/products/273 Verkavelingsvergunning http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/570
https://stad.gent/id/products/278 Stedenbouwkundige vergunning met uitgebreide dossiersamenstelling http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/620
https://stad.gent/id/products/289 Milieuvergunning http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/517
https://stad.gent/id/products/296 Gratis vuilniszakken http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/75
https://stad.gent/id/products/30 Incontinentietoelage http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/904
https://stad.gent/id/products/32 Geboorteaangifte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/157
https://stad.gent/id/products/33 Uittreksel uit geboorteakte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/783
https://stad.gent/id/products/388 Subsidies voor sport-en bewegingsactiviteiten in de buurt ?Buurt beweegt gezond? http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/100
https://stad.gent/id/products/40 Aangifte van een doodgeboren kind http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/743
https://stad.gent/id/products/42 Erkenning van een kind http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/156
https://stad.gent/id/products/46 Huwelijksaangifte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/173
https://stad.gent/id/products/56 Registratie poliovaccinatie http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/746
https://stad.gent/id/products/60 Bouwafval inleveren http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/10
https://stad.gent/id/products/64 Wettelijk samenwonen http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/144
https://stad.gent/id/products/7 Internationaal rijbewijs http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/152
https://stad.gent/id/products/73 Uittreksel uit echtscheidingsakte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/785
https://stad.gent/id/products/75 Uittreksel uit huwelijksakte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/784
https://stad.gent/id/products/80 Overlijdensaangifte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/159
https://stad.gent/id/products/85 Terugbrengen http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/118
https://stad.gent/id/products/96 Arbeidstrajectbegeleiding http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/43
https://stad.gent/id/products/99 Uittreksel uit overlijdensakte http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/782
https://stad.gent/id/products/1 (NIET OPSLAAN - VOOR DEMO) Verlaagd BTW-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen of van onderdelen, en ook voor de onderhoud en de herstellingen. http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/811
https://stad.gent/id/products/119 Melden aanleggen geveltuin http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/26
https://stad.gent/id/products/15 Bewonersparkeren - Bewonerskaart http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/181
https://stad.gent/id/products/155 Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/740
https://stad.gent/id/products/189 Registratie van een particuliere slachting http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/748
https://stad.gent/id/products/29 Voorlopig rijbewijs http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/730
https://stad.gent/id/products/6 Taxicheques http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/36
https://stad.gent/id/products/62 Burenbemiddeling http://productencatalogus.vlaanderen.be/fiche/897
https://stad.gent/id/products/101 Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg
https://stad.gent/id/products/102 Belasting op de banken
https://stad.gent/id/products/103 Belasting op de bedrijfsvestigingen
https://stad.gent/id/products/104 Aanvraag Erkenning Gentse Noord-Zuidvereniging
https://stad.gent/id/products/105 Wijk aan Zet: wijksubsidie - reglement en hoe aanvragen?
https://stad.gent/id/products/111 Aanvraag attest laatste wilsbeschikking
https://stad.gent/id/products/112 Subsidie voor klimaatprojecten
https://stad.gent/id/products/113 Subsidies voor erkende milieu- of natuurverenigingen
https://stad.gent/id/products/120 Projectsubsidie klimaatscholen
https://stad.gent/id/products/122 Vergunning voor het plaatsen van een regenwaterafvoerpijp op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/123 Aanvraag tijdelijke inname werf & signalisatie
https://stad.gent/id/products/130 Neem contact op met de opvoedingswinkel
https://stad.gent/id/products/132 Attest verklaring orgaandonatie
https://stad.gent/id/products/134 Verhuizen naar het buitenland
https://stad.gent/id/products/135 Huisnummering
https://stad.gent/id/products/138 Erkenning sociaal-culturele verenigingen
https://stad.gent/id/products/141 Subsidies voor amateurmuziekgroepen
https://stad.gent/id/products/142 Huursubsidies Toneel
https://stad.gent/id/products/143 Werkingssubsidies Toneel
https://stad.gent/id/products/145 Reispas nodig tijdens de Gentse Feesten
https://stad.gent/id/products/147 Voorlopig identiteitsbewijs voor -12 jarigen
https://stad.gent/id/products/153 Identiteitskaart - verlies of diefstal
https://stad.gent/id/products/154 Voorlopige identiteitskaart
https://stad.gent/id/products/156 Uittreksel uit het bevolkingsregister
https://stad.gent/id/products/158 Genealogsiche opzoekingen - stamboomonderzoek
https://stad.gent/id/products/159 Starterscontract
https://stad.gent/id/products/161 Opzoekingen - adressen en uittreksels
https://stad.gent/id/products/162 Vergunning voor een standplaats op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/164 Vergunning voor het plaatsen van een blikvanger of uitstalling op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/165 Personenlijsten en statistieken
https://stad.gent/id/products/173 Rijbewijs - verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging
https://stad.gent/id/products/174 Rijbewijs - Uitbreiding hogere categorie
https://stad.gent/id/products/175 Rijbewijs - auto
https://stad.gent/id/products/177 Rijbewijs - autobus
https://stad.gent/id/products/178 Rijbewijs - bromfiets
https://stad.gent/id/products/179 Rijbewijs - motorfiets
https://stad.gent/id/products/180 Rijbewijs - vrachtwagen
https://stad.gent/id/products/181 Rijgeschiktheidsattest
https://stad.gent/id/products/187 Beroepswijzigingen
https://stad.gent/id/products/194 Belasting op het verstrekken van logies
https://stad.gent/id/products/195 Belasting op de opslagplaatsen
https://stad.gent/id/products/198 Belasting op mobiele reclame zichtbaar van op de openbare weg
https://stad.gent/id/products/199 Belasting op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling
https://stad.gent/id/products/200 Tenlasteneming - borgstelling
https://stad.gent/id/products/201 Belasting op de motoren
https://stad.gent/id/products/202 Maak uw club bekend bij de Sportdienst
https://stad.gent/id/products/203 Belasting op de pompen
https://stad.gent/id/products/204 Belasting op de tweede verblijven
https://stad.gent/id/products/205 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken
https://stad.gent/id/products/207 Belasting op onbebouwde bouwgronden in een woongebied
https://stad.gent/id/products/208 Studenten met vreemde nationaliteit
https://stad.gent/id/products/210 Bijkomende erkenning voor werking met jeugd (t.e.m. 18 jaar) en/of met personen met een handicap
https://stad.gent/id/products/214 Vergunning voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/215 Filmen in Gent: aanvraag
https://stad.gent/id/products/216 Vergunning voor straatanimatie - straatmuzikanten
https://stad.gent/id/products/219 Uithangbord of uitstek
https://stad.gent/id/products/220 Erkenning als Gentse vereniging met een sportaanbod
https://stad.gent/id/products/222 Meld de aanleg van uw geveltuin
https://stad.gent/id/products/231 Terugbetaling Kadervorming
https://stad.gent/id/products/232 Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus
https://stad.gent/id/products/234 Werkingssubsidies sportverenigingen
https://stad.gent/id/products/236 Subsidies voor ondersteuning sportieve evenementen
https://stad.gent/id/products/237 Subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren
https://stad.gent/id/products/238 Kampvervoer voor erkende Gentse jeugdverenigingen
https://stad.gent/id/products/242 Inschrijven
https://stad.gent/id/products/258 Erkenning als Gentse sportvereniging
https://stad.gent/id/products/260 Vergunning voor een aankondigingsbord of spandoek op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/262 Vergunning voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/263 Wegvergunning - tijdelijke of permanente constructie op het openbaar domein
https://stad.gent/id/products/272 Aanvraag tijdelijke sportverzekering Bloso
https://stad.gent/id/products/275 Afwijking van de verkavelingsvoorschriften
https://stad.gent/id/products/276 Verkavelingswijziging
https://stad.gent/id/products/277 Stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling
https://stad.gent/id/products/280 Algemene info rond buitenschoolse opvang
https://stad.gent/id/products/283 Algemene info rond een onthaalgezin
https://stad.gent/id/products/285 Melding werken aan niet-beschermde constructie in een beschermd stads- of dorpsgezicht
https://stad.gent/id/products/288 Opleidingssubsidies sport
https://stad.gent/id/products/290 Vergunningen voor elektronisch versterkte muziek
https://stad.gent/id/products/291 Creatief Kwartier Rabot
https://stad.gent/id/products/298 Stemmen bij volmacht
https://stad.gent/id/products/300 Reiskostenvergoeding
https://stad.gent/id/products/301 Vrijstaande hoogstammige bomen op privaat terrein vellen
https://stad.gent/id/products/303 Stedenbouwkundig attest
https://stad.gent/id/products/305 De Energiecentrale: Adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
https://stad.gent/id/products/31 Sociaal pedagogische toelage
https://stad.gent/id/products/311 Stedenbouwkundig uittreksel - hoe vraag ik het aan en wat kost het?
https://stad.gent/id/products/313 Fiscaal attest sportkamp sportclub
https://stad.gent/id/products/315 Aanvraag Controle van een bouwlijn
https://stad.gent/id/products/316 Moestdazo? Eerste hulp bij eigen kweek
https://stad.gent/id/products/317 Huldiging sportkampioenen en uitreiking trofeeën voor sportverdienste
https://stad.gent/id/products/321 Investeringssubsidie voor jeugdverenigingen
https://stad.gent/id/products/322 Deelnamebewijs van sportactiviteit aanvragen
https://stad.gent/id/products/328 Pensioenaanvraag
https://stad.gent/id/products/329 Aanstiplijst Hemelwater (terrein < 250m²)
https://stad.gent/id/products/330 Aanstiplijst Hemelwater (terrein > 250m²)
https://stad.gent/id/products/331 Trottoirs en opritten
https://stad.gent/id/products/332 Woonpremie Woonkwaliteit
https://stad.gent/id/products/333 Reserveren van kampeerplaatsen en hutten op Camping Blaarmeersen
https://stad.gent/id/products/334 Conformiteitsattest aanvragen
https://stad.gent/id/products/335 Woonpremie Energie
https://stad.gent/id/products/337 Seizoensaanvraag sportaccommodaties clubs
https://stad.gent/id/products/338 Vergunning voor het plaatsen van een container op het openbaar domein voor verder uitbaten handelszaak tijdens verbouwingen
https://stad.gent/id/products/340 Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg - Terrassen
https://stad.gent/id/products/341 Belasting op vaste reclame zichtbaar vanop de openbare weg
https://stad.gent/id/products/344 Werkingssubsidies voor Gentse Noord-Zuidverenigingen
https://stad.gent/id/products/346 Projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent
https://stad.gent/id/products/348 Subsidie voor activiteiten in de Gentse Feesten
https://stad.gent/id/products/35 Genealogische opzoekingen
https://stad.gent/id/products/355 Gratis bouwadvies voor energiezuinig wonen en renoveren
https://stad.gent/id/products/362 Vergunning voetgangersgebied
https://stad.gent/id/products/363 Erkenning en subsidiëring van sociale voorzieningen en personen met een beperking
https://stad.gent/id/products/366 Zaalverhuur Jeugddienst Gent
https://stad.gent/id/products/367 Uitleendienst Jeugddienst
https://stad.gent/id/products/368 Uittreksel uit een nationaliteitsakte
https://stad.gent/id/products/369 Uittreksel uit een adoptieakte
https://stad.gent/id/products/370 Uittreksel uit erkenningsakte kind
https://stad.gent/id/products/371 Subsidie voor het aanleggen van een groene en avontuurlijke speelplaats
https://stad.gent/id/products/374 Aangifte kamerwoning of aangifte gewijzigde toestand kamerwoning
https://stad.gent/id/products/375 Subsidie voor interculturele activiteiten en projecten
https://stad.gent/id/products/376 Alles Kan projectsubsidie voor jongeren
https://stad.gent/id/products/377 Erkenning en subsidie als Gentse socio-culturele vereniging van etnisch-culturele minderheden
https://stad.gent/id/products/378 Subsidie duurzame wijken
https://stad.gent/id/products/380 Aanvraagformulier voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein
https://stad.gent/id/products/381 Aanvraag jaarvergunning openbaar domein
https://stad.gent/id/products/382 Toegankelijkheidstoelage voor jeugdwerk
https://stad.gent/id/products/383 Aanvraag tijdelijk parkeerverbod
https://stad.gent/id/products/384 Aanvraag tijdelijke signalisatie
https://stad.gent/id/products/385 Aanvraag subsidie Gezondheidsprojecten
https://stad.gent/id/products/386 Erkenning als gezondheidsvereniging
https://stad.gent/id/products/390 Gratis energiescan
https://stad.gent/id/products/392 Subsidie voor afvalpreventiemaatregelen gedurende Gentse Feesten
https://stad.gent/id/products/4 Speelstraten
https://stad.gent/id/products/44 Meldpunt Discriminatie
https://stad.gent/id/products/49 Huwelijk - voltrekking en ceremonie
https://stad.gent/id/products/5 Melding straatgeveltuin
https://stad.gent/id/products/53 Belgische nationaliteit
https://stad.gent/id/products/54 Inkomensvervangende tegemoetkoming
https://stad.gent/id/products/57 Integratietegemoetkoming
https://stad.gent/id/products/58 Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
https://stad.gent/id/products/66 Blindenstok
https://stad.gent/id/products/67 Noodfax
https://stad.gent/id/products/68 Tolk Vlaamse Gebarentaal
https://stad.gent/id/products/71 Subsidie elektrische (bak)fiets voor particulieren
https://stad.gent/id/products/76 Subsidie inschrijvingsgeld auto- of bakfietsdelen voor particulieren
https://stad.gent/id/products/82 Passieve openbaarheid van bestuur
https://stad.gent/id/products/86 Verlengen
https://stad.gent/id/products/87 Te laat...
https://stad.gent/id/products/91 Huren van Open Huizen, ontmoetingsplaatsen voor en door 55+
https://stad.gent/id/products/94 Kakkerlakken verwijderen
https://stad.gent/id/products/97 Rattenbestrijding
https://stad.gent/id/products/98 Sterilisatie van zwerfkatten
https://stad.gent/id/products/114 Erkenning milieu- en natuurverenigingen
https://stad.gent/id/products/115 Herbruikbare luiers: subsidie
https://stad.gent/id/products/118 Aanvraagformulier projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent
https://stad.gent/id/products/127 Parkeercheques parkings
https://stad.gent/id/products/140 Tweede reispas
https://stad.gent/id/products/146 Reizen met minderjarigen
https://stad.gent/id/products/149 Token aanvragen
https://stad.gent/id/products/151 Provinciale vrijwilligersverzekering
https://stad.gent/id/products/152 Elektronische identiteitskaart (eID) - certificaten installeren
https://stad.gent/id/products/157 Gratis starten in Gent
https://stad.gent/id/products/168 Reserveren
https://stad.gent/id/products/169 Voorstellen van burgers
https://stad.gent/id/products/170 Verzoekschriften aan organen
https://stad.gent/id/products/172 Gemeentelijke volksraadpleging
https://stad.gent/id/products/185 Leger - militiegetuigschrift
https://stad.gent/id/products/186 Attest van legerdienst
https://stad.gent/id/products/190 Reisduiventillen
https://stad.gent/id/products/193 Evenement invoeren in de UiTdatabank
https://stad.gent/id/products/217 Meldingsformulier evenementen
https://stad.gent/id/products/221 Landbouwschade ten gevolge van uitzonderlijke weersomstandigheden
https://stad.gent/id/products/223 Gratis verwijderen van graffiti, affiches en zelfklevers
https://stad.gent/id/products/224 Activiteit reserveren in het educatief aanbod van de Milieudienst
https://stad.gent/id/products/225 Materiaal reserveren in het educatief aanbod van de milieudienst
https://stad.gent/id/products/227 Investeringssubsidie
https://stad.gent/id/products/228 Karweidienst voor jeugdverenigingen
https://stad.gent/id/products/230 Huursubsidie in geval van overmacht
https://stad.gent/id/products/240 Gent ondernemende stad
https://stad.gent/id/products/241 Verfraaiing handelspanden
https://stad.gent/id/products/243 Adreswijziging of mailadreswijziging op uw lenerskaart
https://stad.gent/id/products/244 Kopiëren, scannen, afdrukken
https://stad.gent/id/products/247 Verlies of beschadiging
https://stad.gent/id/products/251 Aanvragen uit een andere bibliotheek
https://stad.gent/id/products/252 Lenen als instelling/organisatie
https://stad.gent/id/products/253 Fiscaal attest kinderopvang en vrijetijd
https://stad.gent/id/products/254 Bib aan Huis
https://stad.gent/id/products/255 Internet & wifi
https://stad.gent/id/products/265 Klaskaarten
https://stad.gent/id/products/267 Gratis dienstverlening Jobcoaching - Taalcoaching
https://stad.gent/id/products/268 Gratis dienstverlening Jobcoaching - Taalcoaching
https://stad.gent/id/products/269 Opleiding 'Train the trainer: open communicatie op de werkvloer'
https://stad.gent/id/products/271 Inkomenscompensatievergoeding bij tijdelijke sluiting
https://stad.gent/id/products/281 Zaterdagopvang
https://stad.gent/id/products/282 Algemene info rond de kinderdagverblijven van de Stad Gent
https://stad.gent/id/products/284 Algemene info rond een peutertuin
https://stad.gent/id/products/286 Technische werken
https://stad.gent/id/products/287 Terreinaanlegwerken
https://stad.gent/id/products/292 Melding van de uitbreiding van een woning
https://stad.gent/id/products/293 Melding van een verbouwing van een gebouw zonder volumeuitbreiding
https://stad.gent/id/products/294 Melding in industriegebied
https://stad.gent/id/products/295 Melding Zorgwonen
https://stad.gent/id/products/299 Vergunning nachtwinkels en belwinkels
https://stad.gent/id/products/302 Toelage werkgroep jeugd
https://stad.gent/id/products/304 Subsidie Tijdelijke invulling van publieke ruimte en leegstaande gebouwen
https://stad.gent/id/products/306 Horeca-attest
https://stad.gent/id/products/308 Burenbemiddeling
https://stad.gent/id/products/312 Fiscaal attest
https://stad.gent/id/products/314 Informatie over rooilijnen
https://stad.gent/id/products/318 erkenning als jeugdvereniging
https://stad.gent/id/products/319 Subsidie startende jeugdvereniging
https://stad.gent/id/products/320 Subsidie kleine herstellingen voor jeugdverenigingen
https://stad.gent/id/products/324 Ontlenen feestmateriaal
https://stad.gent/id/products/325 Vergunning dekenijfeest
https://stad.gent/id/products/342 Huursubsidie voor jeugdverenigingen
https://stad.gent/id/products/343 Terugbetaling gevolgde kadervorming voor jeugdleiders
https://stad.gent/id/products/345 Projectsubsidies voor projecten van Gentse verenigingen in het Zuiden: Gentenaars zonder Grenzen
https://stad.gent/id/products/347 Subsidies voor socio-culturele evenementen en feesten
https://stad.gent/id/products/349 Werkingstoelage jeugdhuis
https://stad.gent/id/products/350 Werkingstoelage atelierwerking
https://stad.gent/id/products/351 Werkingstoelage jeugdbeweging
https://stad.gent/id/products/352 Werkingstoelage jongerenbeweging
https://stad.gent/id/products/353 Werkingstoelage ander lokaal jeugdwerk
https://stad.gent/id/products/354 Werkingstoelage speelpleinwerkingen
https://stad.gent/id/products/356 Suggestie plaatsing nieuwe fietsenstalling
https://stad.gent/id/products/357 Melding van een probleem met een fietsenstalling
https://stad.gent/id/products/358 Melding van een achtergelaten fiets
https://stad.gent/id/products/359 Aanvraag huren parkeerplaats in een fietskluis
https://stad.gent/id/products/360 Fietsparkeerplaats in bewaakte stalling aan station Dampoort
https://stad.gent/id/products/364 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst
https://stad.gent/id/products/365 Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
https://stad.gent/id/products/37 Familienaam wijzigen
https://stad.gent/id/products/39 Vaststelling van de afstamming
https://stad.gent/id/products/41 Voornaam - toekenning en wijziging
https://stad.gent/id/products/45 Parkeerkaart voor personen met een handicap
https://stad.gent/id/products/48 Dagcentrum met Bezigheidshome De Wal
https://stad.gent/id/products/50 Prijzen van Toewijding en van Zorg aan de Familie
https://stad.gent/id/products/55 Erkenning en subsidies van Gentse seniorenverenigingen
https://stad.gent/id/products/70 Teletolk
https://stad.gent/id/products/72 Echtscheiding in het buitenland
https://stad.gent/id/products/74 (Semi)publieke laadpaal voor elektrische wagens voor bedrijven en organisaties
https://stad.gent/id/products/77 Huldiging huwelijksjubilea
https://stad.gent/id/products/78 Huldiging honderd- en meerjarigen
https://stad.gent/id/products/79 Subsidie elektrische deelwagen of CNG deelwagen
https://stad.gent/id/products/81 Lenen: hoeveel, hoe lang, hoeveel kost het?
https://stad.gent/id/products/401 Parkeerretributies
https://stad.gent/id/products/393 voordracht kandidaat Samenlevingsprijs 2015
https://stad.gent/id/products/397 Tweede bewonersvergunning verlenging
https://stad.gent/id/products/398 Tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijziging
https://stad.gent/id/products/400 Vergunning voor buitenlandse nummerplaten
https://stad.gent/id/products/402 Bezwaarschrift
https://stad.gent/id/products/394 Eerste bewonersvergunning
https://stad.gent/id/products/395 Eerste bewonersvergunning verlenging
https://stad.gent/id/products/396 Tweede bewonersvergunning
https://stad.gent/id/products/399 PEP(-toestel) / Opladen PEP(-toestel)
 • Formats
 • Description

  Dit bestand bevat een lijst van identifiers van overheidsproducten (diensten) die door de Stad Gent worden aangeboden.  product: de identifier van het product. Deze link kan via content negotation als HTML óf als Linked Open Data (RDF) worden opgevraagd. Meer informatie vind je hier. title: de titel van het product of de dienst vlaamsproduct: indien beschikbaar wordt die product gerelateerd aan de Vlaamse Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (hier)

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  linked open data,producten,diensten,overheidsproducten,open data,productencatalogus