CodeDienst CodeSchepen NummerBeleidsOperationeleDoelstelling NummerDepartementaleOperationeleDoelstelling Nummer Titel IdBudgetronde
VREDESH 11 265 34567 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Vredeshuis) 2
VREDESH 11 268 34568 Beheren van middelen en personeel (Vredeshuis) 2
VREDESH 11 70 34569 Ondersteunen en opzetten van (sensibiliserings)acties rond vredeseducatie en wereldoriëntatie 2
BRWADM 1 24 34571 ACTIV 08 - SOP worden ontwikkeld + uniform 2
BRWADM 1 692 34572 ACTIV - 01 Strategische planning 2
BRWADM 1 25 34573 ACTIV 11 - Administratieve ondersteuning 2
BRWADM 1 25 34574 ACTIV 12 - Personeelsbeheer 2
BRWADM 1 25 34575 ACTIV 13 - Juridisch 2
BRWADM 1 25 34576 ACTIV 14 - Welzijn 2
BRWADM 1 25 34577 ACTIV 15 - Financieel beheer 2
BRWADM 1 25 34578 ACTIV 16 - Interne communicatie 2
BRWADM 1 30 34579 ACTIV 28 - Integrale kwaliteitszorg 2
BRWADM 1 25 34580 ACTIV 17 - Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek 2
BRWADM 1 26 34581 ACTIV 19 - Open Centrum - opt. dienstverl. burger 2
BRWADM 1 27 34582 ACTIV 23 - Externe communicatie 2
BRWADM 1 30 34583 ACTIV 29 - Nazorg - treug naar normale toestand 2
BRWADM 1 28 34584 ACTIV 25 - Zonewerking 2
BRWADM 1 25 34585 ACTIV 18bis 2
BRW100 1 23 34586 ACTIV 07 - HC 100 (incl. loskoppeling) 2
BRWOP 1 28 34588 ACTIV 26 - Opdrachten beschermde gemeentes 2
BRWOP 1 30 34589 ACTIV 27 - Oefen- en opleidingsbeleid 2
BRWOP 1 692 34590 ACTIV 02 - Coördinatie en communicatie 2
BRWOP 1 23 34591 ACTIV 03 - Onderzoek en ontwikkeling materieel 2
BRWOP 1 23 34592 ACTIV 04 - Aankopen en beheer rollend materieel 2
BRWOP 1 23 34593 ACTIV 05 - Aankopen en beheer niet rollend materieel 2
BRWOP 1 24 34594 ACTIV 09 - Training en Vorming 2
BRWOP 1 24 34595 ACTIV 10 - Opvolgen nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen 2
BRWOP 1 23 34596 ACTIV 06 - Interventies alles 2
BRWTECLO 1 28 34599 ACTIV 24 - Veiligheidsbeleid continueren 2
BRWTECLO 1 27 34600 ACTIV 20 - Pro-actie - wegnemen risico's 2
BRWTECLO 1 27 34601 ACTIV 21 - Preventie 2
BRWTECLO 1 27 34602 ACTIV 22 Preparatie 2
BRWTECLO 1 25 34603 ACTIV 18 - Geïntegreerde informatica 2
DEP11DG 9 75 34604 Opvolgen van de beheersovereenkomst Digipolis 2
DEP11DG 9 560 34606 Ondersteuning bieden aan de vzw Sodiganda 2
DEP11DG 9 572 34607 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
DEP11DG 9 574 34608 Beheren van middelen en personeel 2
COMINDS 1 572 34609 Communiceren 2
COMINDS 1 567 34611 Uitbouwen en inzetten van communicatiekanalen 2
COMINDS 1 567 34612 Adviseren en plannen van communicatie 2
COMINDS 1 572 34613 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
VORDS 9 543 34614 Uitwerken en uitvoeren van een ontwikkelings- en doorstroombeleid 2
VORDS 9 559 34615 Uitvoeren van loopbaanbeleid 2
VORDS 9 558 34616 Coördineren en organiseren van opleidingen 2
VORDS 9 572 34617 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
VORDS 9 574 34619 Beheren van middelen en personeel 2
AUDDS 9 572 34620 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
AUDDS 9 574 34622 Beheren van middelen en personeel 2
AUDDS 9 85 34623 Ondersteuning aan de stadssecretaris bij het organiseren en coördineren van het intern controlesysteem 2
AUDDS 9 83 34624 (Bege)leiden van optimalisatieprojecten en managementopdrachten 2
AUDDS 9 85 34625 Regisseren van het programma administratieve vereenvoudiging 2
AUDDS 9 210 34626 Begeleiden van de personeelsbehoeftenbepaling (advies verlenen vertrekkende van de formatie) 2
PERDS 9 543 34627 Fungeren als kenniscentrum van en voor personeelsreglementering en organiseren van vakbondsoverleg 2
PERDS 9 560 34628 Organiseren en Faciliteren van activiteiten voor de doelgroepen van het departement P&O (VIP-cultuur, personeelsfeest, sportdag) 2
PERDS 9 556 34629 Voeren van personeelsadministratie (personeelsdossiers) 2
PERDS 9 210 34630 De personeelsbehoeftenplanning ondersteunen op budgettair vlak en het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies plannen en beheren 2
PERDS 9 543 34631 Ontwikkelen, ontsluiten en integreren van beleidsrelevante en gerichte informatie over personeelsmateries 2
PERDS 9 574 34632 Beheren van middelen en personeel 2
PERDS 9 565 34633 Voeren van loonadministratie 2
PERDS 9 572 34635 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
SELEXDS 9 210 34636 Personeelsbehoeftenplan adviseren (vanuit de huidige en toekomstige toestand van de interne en de externe arbeidsmarkt), en beheren (advies inzake de wijze van invulling van vacatures; periodiek bepalen van de prioriteiten inzake de invulling van vacatures en de opvolging ervan garanderen) 2
SELEXDS 9 543 34637 Het ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools met betrekking tot het vakgebied van Rekrutering en Selectie, en het geven van adviezen hierover 2
SELEXDS 9 572 34638 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
SELEXDS 9 562 34639 Rekruteren van sollicitanten: werven van potentiële werknemers, ons kenbaar maken als aantrekkelijke werkgever,... 2
SELEXDS 9 563 34640 Organiseren en coördineren van selectieprocedures 2
SELEXDS 9 563 34641 Ondersteunen van de departementen door het inzetten van de mobiele ploeg bij tijdelijke personeelsnoden en hierdoor tegelijkertijd de comptentieontwikkeling van de medewerkers van de mobiele ploeg stimuleren 2
VGVDS 9 560 34642 Uitvoeren van gezondheids - en veiligheidstoezicht 2
VGVDS 9 560 34643 Verlenen van individuele adviezen en hulp op vlak van personeelsmateries en individueel welzijn 2
VGVDS 9 560 34644 Beheren van het Meldpunt Interne klachten Personeel 2
VGVDS 9 543 34645 Fungeren als kenniscentrum en het geven van adviezen ivm Preventie en Bescherming op het werk, het ontwikkelen en hanteren van tools met betrekking tot het vakgebied van IDPBW 2
VGVDS 9 574 34646 Beheren van middelen en personeel 2
VGVDS 9 572 34647 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 2
MOBPLOEG 9 707 34650 Mobiele Ploeg 2
DEP12DG 4 213 34655 1. Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...) 2
DEP12DG 4 228 34656 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: departement financiën 2
DEP12DG 4 228 34657 1. Communiceren: departement financiën 2
DEP12DG 4 230 34658 1. Beheren van middelen en personeel: departement financiën 2
DEP12DG 4 221 34659 1. Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen - departement financiën 2
BOEKHDS 4 217 34660 1. Het voeren van de boekhouding: boekhouding 2
BOEKHDS 4 217 34661 2. Het voeren van de boekhouding: salarissen 2
BOEKHDS 4 228 34662 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: dienst boekhouding 2
FINPLADS 4 228 34665 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: dienst financiële planning 2
FINPLADS 4 218 34666 1. Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget 2
FINPLADS 4 219 34667 1. Voeren van financieel beheer 2
INVORDER 4 228 34668 1. Plannen, sturen, coördineren en verbeteren: dienst invorderingen 2
INVORDER 4 220 34669 1. Invorderen fiscale en niet-fiscale gewone ontvangsten 2
DEP13DG 4 128 34671 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FM staf 2
DEP13DG 4 128 34672 Communiceren 2
DEP13DG 4 706 34673 klantenrelatiemanagement en de verzekering van de vertaling van de noden in de beleidsplanning, objectieven en dienstverlening van FM 2
DEP13DG 4 34675 Beheer van middelen en personeel - FM Staf 2
AANKOOP 4 128 34676 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMAB 2
AANKOOP 4 246 34678 beheren van middelen en personeel_uitvoeren van dienstspecifieke administratieve en financiële taken FMAB 2
AANKOOP 4 318 34679 verzekeren van een duurzaam aankoopbeleid 2
AANKOOP 4 319 34680 uitvoeren van overheidsopdrachten tbv dossierbeheer en besteladministratie 2
AANKOOP 4 321 34681 uitvoeren van de administratief-procedurele activiteiten vanuit de rol van decentrale cel binnen de Stad Gent voor het Departement FM 2
BOUWPROJ 4 128 34683 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMBP 2
BOUWPROJ 4 246 34684 beheren van middelen en personeel - administratieve taken dienst BouwProjecten 2
BOUWPROJ 4 330 34685 uitvoeren van gerelateerde taken aan Rationeel Water en Energie Gebruik (beleidsvoorbereidend en proactief beherend) 2
BOUWPROJ 4 322 34686 uitvoeren van tekenopdrachten voor de dienst Bouwprojecten, vastgoedbeheer en onderhoud gebouwen. 2
BOUWPROJ 4 322 34687 integraal beheren van bouwprojecten van initiatief tot nazorg 2
BOUWPROJ 1 323 34688 uitvoeren van gerelateerde taken aan openbare veiligheid 2
BOUWPROJ 4 322 34689 uitvoeren van renovatie en/of nieuwbouw: studie en ondersteuning van de realisatie 2
BOUWPROJ 4 323 34690 uitvoeren van gerelateerde taken binnen de voogdijrol van het stadsbestuur voor de erediensten 2
BOUWPROJ 4 323 34691 instaan voor gerelateerde taken aan telecom 2
FMONDER 4 246 34692 beheren van middelen en personeel FM dO 2
FMONDER 4 706 34693 servicedesk als Single Point Of Contact voor de facilitaire klanten van alle diensten van het departement. 2
FMONDER 4 246 34694 Instaan voor de operationele ondersteuning voor de interne communicatie 2
FMONDER 4 128 34696 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FM-O 2
ONDERGEB 4 246 34697 uitvoeren van dienstspecifieke administratieve en financiële taken FMOG 2
ONDERGEB 4 705 34698 opmaken en opvolgen van dossiers betreffende veiligheidsaspecten 2
ONDERGEB 4 128 34700 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FM OG 2
ONDERGEB 4 694 34701 uitvoeren van werken met eigen personeel met betrekking tot het patrimonium 2
ONDERGEB 4 694 34702 uitvoeren van werken met derden 2
ONDERGEB 8 694 34703 beheer van meterkasten op openbaar domein 2
ONDERGEB 8 694 34704 2651_onderhoud patrimonium op openbaar domein 2
SERVLOG 4 341 34705 uitvoeren van schoonmaaktaken als facilitaire dienstverlening 2
SERVLOG 4 338 34706 beheren van voorraden voor standaardartikelen voor FM-klanten 2
SERVLOG 4 341 34707 instaan voor een duurzaam vlootbeheer 2
SERVLOG 4 338 34708 beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten 2
SERVLOG 4 341 34709 ontwerpen en (re-) produceren van documenten en plottertoepassingen 2
SERVLOG 4 128 34711 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMSL 2
SERVLOG 4 246 34712 beheren van middelen en personeel_administratieve taken dienst S&L 2
SERVLOG 4 341 34713 uitvoeren van gemengde taken als facilitaire dienstverlening door S&L 2
VASTGOED 11 342 34715 3034_huursubsidie socio-culturele verenigingen TB 2
VASTGOED 4 342 34716 3035_huursubsidie socio-culturele verenigingen CP 2
VASTGOED 1 342 34717 3036_huursubsidie socio-culturele verenigingen DT 2
VASTGOED 4 128 34718 plannen, sturen, coördineren en verbeteren FMVB 2
VASTGOED 3 342 34719 2612_huursubsidie socio-culturele verenigingen LDC 2
VASTGOED 5 342 34720 2614_huursubsidie socio-culturele verenigingen MDC 2
VASTGOED 7 342 34721 2615_huursubsidie socio-culturele verenigingen RC 2
VASTGOED 8 342 34722 2949_huursubsidie 2
VASTGOED 4 342 34723 uitvoeren van ondersteuning op administratief vlak, tranversaal en coördinerend dmv centrale patrimoniuminventaris 2
VASTGOED 4 246 34724 beheren van middelen en personeel FMVB 2
VASTGOED 4 342 34725 het operationeel uitvoeren van een vastgoedbeheer 2
VASTGOED 4 342 34726 instaan voor het ontwikkelen van een strategisch vastgoedbeheer 2
CENTRALE 34727 De Centrale - personeel 2
INFDS 9 665 34728 Digipolis (terbeschikking gestelden) 2
EXPOLDS 1 667 34729 lokale politie (terbeschikking gestelden) 2
DSBURADJ 1 521 34730 Activiteit 04 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen van de stadssecretaris - afspraken adjunct-stadssecretaris (BAS) 2
SECST 1 703 34733 Activiteit 07 - implementeren en opvolgen van het ICS (DBO) 2
SECST 1 526 34734 Activiteit 11 - Ondersteunen bestuursorganen en mandatarissen (DBO) 2
SECST 1 527 34735 Activiteit 13 - opvolgen en ondersteunen overlegfora en partnerschappen (DBO) 2
SECST 1 528 34736 Activiteit 14 - informatie ontsluiten over de werking van het bestuur (DBO) 2
SECST 1 530 34737 Activiteit 17- plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DBO) 2
SECST 1 105 34738 Activiteit 01 - ondersteunen van het besluitvormingsproces (DBO) 2
SECST 1 525 34739 Activiteit 09 - Inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen managementteam (DB) 2
SECST 1 521 34741 Activiteit 03 - ondersteunen en coördineren klachtenbeheer (DBO) 2
SECST 4 526 34742 Activiteit 11bis - vervoersdienst college (DB) - Peeters 2
INTAUDIT 1 703 34743 Activiteit 08 - controle op de controle (DInA) 2
INTAUDIT 1 703 34744 Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DInA) 2
PRODS 1 532 34745 TTW - beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel (DPL) 2
PRODS 1 532 34746 Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (DPL) 2
PRODS 1 529 34747 Activiteit 15 - het stadhuis ontsluiten (DPL) 2
PRODS 2 529 34748 Activiteit 16 - protocollair, ceremonieel en PR-matig ondersteunen van het college (DPL) 2
PRODS 2 530 34749 Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (DPL) 2
PRODS 1 526 34750 Activiteit 10 - facilitair ondersteunen van de bestuursorganen in het kader van hun werking en van hun samenwerking met de administratie (DPL) 2
PRODS 4 526 34752 activiteit 10bis - facilitair ondersteunen van de bestuursorganen in het kader van hun werking en van hun samenwerking met de administratie - wagenpark college 2
DSBURFIN 1 532 34754 Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (BF) 2
DSBURFIN 1 530 34755 Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (BF) 2
DSBURFIN 4 523 34756 Activiteit 06 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën (BF) 2
DSBURPER 1 530 34757 Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (BP) 2
DSBURPER 9 522 34758 Activiteit 05 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel (BP) 2
DSBURPER 1 532 34759 Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (BP) 2
DEP15DG 1 526 34762 Activiteit 12 - Ondersteunen bestuursorganen en mandatarissen (Staf) 2
DEP15DG 1 530 34763 Activiteit 17 - plannen, sturen, coördineren en verbeteren (staf) 2
DEP15DG 1 530 34764 Activiteit 18 - communiceren (staf) 2
DEP15DG 1 521 34765 Activiteit 02 - uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen van de stadssecretaris - afspraken stadssecretaris(staf) 2
DEP15DG 1 532 34766 Activiteit 19 - beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (staf) 2
KABDS 1 536 34767 administratief-, facilitair-, personeels- en financieel beheer 2
KABDS 536 34768 ondersteuning stadssecretaris 2
FRACDS 1 537 34769 administratief-, facilitair-, personeels- en financieel beheer 2
KADASTER 13 660 34770 Administratie van het Kadaster 2
DSRDS 13 666 34771 Structurele reorganisatie 2
SYNHOOFD 13 661 34772 Syndicale hoofdafgevaardigden 2
EXP 15 34775 'kapitaalsverhoging AG SOB' 2
EXP 34776 Digipolis 2
EXP 34777 Werkingstoelagen OCMW 2
EXP 34778 Gemeentelijke dotatie aan de politiezone 2
EXP 34779 Tekorten ziekenhuizen 2
EXP 34780 Ivago 2
EXP 34781 Kerkfabrieken 2
TMVW 17 34786 TMVW (terbeschikkinggestelden) 2
REGENT 8 34787 REGENT (terbeschikkinggestelden) 2
KABDS 34788 College van Burgemeester en Schepenen 2
OMBDS 1 605 34797 Beheren van middelen en personeel - Dienst Ombudsvrouw 2
OMBDS 1 604 34798 Plannen, sturen, verbeteren en coördineren - Dienst Ombudsvrouw 2
OMBDS 1 604 34799 Communiceren - Dienst Ombudsvrouw 2
OMBDS 1 538 34800 Onderzoeken en behandelen van klachten. 2
OMBDS 1 541 34801 Vanuit de functie ombudsvrouw communiceren over de werking 2
PDU 81000 Personeel - Algemeen 2
RES 15 82000 reservebudgetten 2
MANTEAMD 14 650 83001 Stimuleren van innovatie, kwaliteit en duurzaamheid 2
MANTEAMD 14 651 83002 Onderlinge samenhang - gefundeerde beleidsbeslissingen 2
MANTEAMD 14 652 83003 Omschrijving en implementatie verantwoordelijkheid MT 2
MANTEAMD 14 653 83004 Afsprakennota 2
MANTEAMD 14 655 83005 Sturen en coördineren op basis van adequate beheersinformatie 2
MANTEAMD 14 656 83006 Lijncommunicatie 2
MANTEAMD 14 657 83007 Kader voor personeelsbeleid 2
MANTEAMD 14 658 83008 (Werk)afspraken met verzelfstandigde entiteiten 2
MANTEAMD 14 659 83009 Intern controlesysteem 2
MANTEAMD 14 654 83010 Innovatie, kwaliteit en duurzaamheid 2
MANTEAMD 14 649 83011 Suggesties voor beleidsvorming - voorbereiding beleidsevaluatie 2
DEP01DG 11 171 89001 algemene aanpassing referentiekrediet 2
BBBDS 2 171 89002 algemene aanpassing referentiekrediet 2
BUURTDS 11 171 89003 algemene aanpassing referentiekrediet 2
HUISDS 171 89004 algemene aanpassing referentiekrediet 2
SOCVODS 11 171 89005 algemene aanpassing referentiekrediet 2
STRAATDS 11 171 89006 algemene aanpassing referentiekrediet 2
INTDS 11 171 89007 algemene aanpassing referentiekrediet 2
JEUGDDS 5 171 89008 algemene aanpassing referentiekrediet 2
SENDS 11 171 89009 algemene aanpassing referentiekrediet 2
BH 171 89010 algemene aanpassing referentiekrediet 2
POBHB 339 89011 algemene aanpassing referentiekrediet 2
CULTCENT 3 339 89012 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZGRC 3 339 89013 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP02DG 3 339 89014 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZSV 339 89015 algemene aanpassing referentiekrediet 2
ARCHDS 339 89016 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZKN 339 89017 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZMO 339 89018 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DRRDS 339 89019 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZSA 339 89020 algemene aanpassing referentiekrediet 2
KNSTHSTP 339 89021 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZMIAT 339 89022 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZSK 3 89023 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZAR 3 339 89024 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DCZCONC 3 339 89025 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP03DG 11 104 89026 algemene aanpassing referentiekrediet 2
MILIEUT 104 89027 algemene aanpassing referentiekrediet 2
OGZDS 11 104 89028 algemene aanpassing referentiekrediet 2
PLADS 11 104 89029 algemene aanpassing referentiekrediet 2
LEEFNAT 11 104 89030 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP04DG 8 593 89031 Algemene aanpassing referentiekrediet (STAF) 2
TADDS 10 593 89032 Algemene aanpassing referentiekrediet (ADMIN) 2
DEPTECCO 8 593 89033 Algemene aanpassing referentiekrediet (COR) 2
MOBDS 10 593 89034 Algemene aanpassing referentiekrediet (MOB) 2
TSRDS 10 593 89035 Algemene aanpassing referentiekrediet (STED) 2
TDWDS 8 593 89036 Algemene aanpassing referentiekrediet (DWBW) 2
WONEN 10 593 89037 Algemene aanpassing referentiekrediet (WONEN) 2
PARDS 10 593 89038 Algemene aanpassing referentiekrediet (PB) 2
DEP05DG 324 89039 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
EOTDS 15 324 89040 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
GSWDS 5 324 89041 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
LWBDS 5 324 89042 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BMFDS 5 324 89043 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP06DG 7 314 89044 algemene aanpassing referentiekrediet 2
ONDDS 314 89045 algemene aanpassing referentiekrediet 2
VI 7 314 89046 algemene aanpassing referentiekrediet 2
ONDEDUC 314 89047 algemene aanpassing referentiekrediet 2
ONDINST 314 89048 algemene aanpassing referentiekrediet 2
ONDPEBEG 7 314 89049 algemene aanpassing referentiekrediet 2
ONDTD 314 89050 algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP07DG 1 695 89051 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
FEEDS 3 695 89052 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
TOEDS 3 695 89053 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
SPRDS 4 695 89054 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
ABIS 1 268 89055 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP08DG 1 268 89056 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
CORASVLB 1 268 89057 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BELASTDS 4 268 89058 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
GEMWACHT 1 268 89059 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
LOKPREDS 1 268 89060 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
MSOC 11 268 89061 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
PSBFDS 1 268 89062 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
SVGWDS 1 268 89063 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
SECVO 1 268 89064 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
JURDS 1 268 89065 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
VREDESH 11 268 89066 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BRWADM 1 691 89067 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BRW100 1 691 89068 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BRWOP 691 89069 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BRWTECLO 691 89070 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP11DG 9 574 89071 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
COMINDS 574 89072 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
VORDS 574 89073 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
AUDDS 9 574 89074 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
PERDS 574 89075 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
VGVDS 9 574 89076 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
UITBETLO 230 89077 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP12DG 4 230 89078 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BOEKHDS 4 230 89079 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
FINPLADS 230 89080 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
INVORDER 230 89081 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP13DG 4 246 89082 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
AANKOOP 4 246 89083 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BOUWPROJ 4 246 89084 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
FMONDER 4 246 89085 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
ONDERGEB 4 246 89086 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
SERVLOG 4 246 89087 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
VASTGOED 4 246 89088 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DSBURADJ 1 532 89089 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
SECST 1 532 89090 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
PRODS 1 532 89091 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DSBURFIN 1 532 89092 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DSBURPER 1 532 89093 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
DEP15DG 1 532 89094 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
OMBDS 1 605 89095 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
PERDSMOB 574 89096 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
BURONTDS 230 89097 Algemene aanpassing referentiekrediet 2
PEN 15 716 98 niet toe te wijzen pensioenen en renten 3
ALG 15 716 99 Algemene financiering 3
DEP01DG 10 171 34001 Beheren van middelen en personeel (Staf) 3
DEP01DG 10 340 34002 Coördineren vrijwilligersbeleid Stad Gent en OCMW 3
DEP01DG 10 151 34003 Coördineren Lokaal Sociaal Beleid 3
DEP01DG 10 151 34004 Coördineren Armoedebeleid 3
DEP01DG 10 169 34005 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Staf) 3
DEP01DG 10 169 34006 Communiceren (Staf) 3
BBBDS 2 169 34008 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Burgerzaken) 3
BBBDS 2 169 34009 Communiceren (Dienst Burgerzaken) 3
BBBDS 2 171 34010 Beheren van middelen en personeel (Dienst Burgerzaken) 3
BBBDS 2 149 34011 Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra 3
BBBDS 2 156 34012 Organiseren bevolkingsadministratie 3
BBBDS 2 156 34013 Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand 3
BBBDS 2 156 34014 Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra 3
BBBDS 2 156 34015 Organiseren burgerlijke stand 3
BBBDS 2 156 34016 Begraven en beheren begraafplaatsen 3
BBBDS 2 156 34017 Organiseren verkiezingen 3
BUURTDS 10 157 34020 Uitbouwen van een buurtvoorziening 3
BUURTDS 10 151 34021 Meebeheren sociaal huis 3
BUURTDS 10 157 34022 Ontwikkelen buurtnetwerken 3
BUURTDS 10 157 34023 Ondersteunen bewonersinitiatieven 3
BUURTDS 10 157 34024 Ontwikkelen van buurtprojecten overlast 3
BUURTDS 10 169 34025 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Buurtwerk) 3
BUURTDS 10 169 34026 Communiceren (Dienst Buurtwerk) 3
BUURTDS 10 171 34027 Beheren van middelen en personeel (Dienst Buurtwerk) 3
SOCVODS 10 156 34030 Behandelen diverse aanvragen 3
SOCVODS 10 340 34031 Ondersteunen van instellingen en verenigingen 3
SOCVODS 10 167 34032 Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap 3
SOCVODS 10 171 34033 Beheren van middelen en personeel (Dienst Sociale Voorzieningen) 3
SOCVODS 10 169 34034 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Sociale Voorzieningen) 3
SOCVODS 10 162 34035 Uitbouwen integrale toegankelijkheid 3
SOCVODS 10 153 34036 Organiseren van aangepast vervoer 3
SOCVODS 10 340 34037 Ondersteunen en waarderen van individuen 3
SOCVODS 10 153 34038 Uitbouwen en beheren van een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke handicap 3
SOCVODS 10 699 34039 Werken aan sociale participatie 3
STRAATDS 10 166 34041 Signalering structurele problemen 3
STRAATDS 10 169 34042 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Dienst Straathoekwerk) 3
STRAATDS 10 171 34043 Beheren van middelen en personeel (Dienst Straathoekwerk) 3
STRAATDS 10 153 34044 Organiseren straathoekwerk 3
INTDS 10 151 34045 Coördineren toegankelijkheid Etnisch Culturele Minderheden (ECM) 3
INTDS 10 167 34046 Ondersteunen inspraak Etnisch Culturele Minderheden (ECM) 3
INTDS 10 699 34047 Versterken Etnisch Culturele Minderheden (ECM) 3
INTDS 10 171 34048 Beheren van middelen en personeel (Integratiedienst) 3
INTDS 10 169 34049 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Integratiedienst) 3
INTDS 10 157 34051 Bevorderen samenleven in diversiteit 3
JEUGDDS 5 169 34052 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Jeugddienst) 3
JEUGDDS 5 149 34054 Voeren van regie jeugdwelzijnswerk 3
JEUGDDS 5 171 34055 Beheren van middelen en personeel (Jeugddienst) 3
JEUGDDS 5 169 34056 Communiceren (jeugddienst) 3
JEUGDDS 5 167 34057 Ondersteunen Jeugdraad 3
JEUGDDS 5 167 34058 Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren 3
JEUGDDS 5 166 34059 Uitbouwen speelruimtebeleid 3
JEUGDDS 5 166 34060 Uitbouwen jeugdsportbeleid 3
JEUGDDS 5 166 34061 Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid 3
JEUGDDS 5 159 34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur 3
JEUGDDS 5 159 34063 Ondersteunen jeugdwerk 3
JEUGDDS 5 159 34064 Uitlenen audio-visueel en spelmateriaal 3
SENDS 10 166 34066 Uitbouwen van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor senioren 3
SENDS 10 167 34067 Ondersteunen Seniorenraad 3
SENDS 10 159 34068 Ondersteunen seniorenverenigingen 3
SENDS 10 169 34070 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren (Seniorendienst) 3
SENDS 10 169 34071 Communiceren (Seniorendienst) 3
SENDS 10 171 34072 Beheren van middelen en personeel (Seniorendienst) 3
SENDS 10 157 34073 Ondersteunen en beheren van clubhuiswerking 3
SENDS 10 157 34074 Uitbouwen sociale netwerken senioren 3
SENDS 10 149 34075 Organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren 3
POBHB 3 450 34077 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 3
POBHB 3 439 34078 Samenwerken met het kleuter-, lager en secundair onderwijs en ondersteunen van zelfstandig lerende volwassenen 3
POBHB 3 339 34079 Beheer van middelen en personeel - Bibliotheek 3
POBHB 3 336 34080 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Bibliotheek 3
POBHB 3 474 34082 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek 3
POBHB 3 440 34083 Optimaliseren infrastructuur bibliotheken 3
POBHB 3 436 34084 Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie 3
POBHB 3 436 34085 Realiseren van een drempelloze toegang tot de collectie en de basisdiensten 3
POBHB 3 448 34086 De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapsleven 3
CULTCENT 3 417 34087 Ondersteunen van intiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur 3
CULTCENT 3 474 34088 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurcentrum 3
CULTCENT 3 491 34089 Organiseren van ontmoetings- en overlegmomenten binnen de Gentse cultuursector 3
CULTCENT 3 336 34090 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Cultuurcentrum 3
CULTCENT 3 440 34092 Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over het gehele grondgebied van de stad, in samenwerking met lokale partners - Cultuurcentrum Gent 3
CULTCENT 3 448 34093 Ondersteunen van projecten van culturele vrijwilligersverenigingen en zichtbaar maken van niet-professionele cultuurmakers 3
CULTCENT 3 339 34094 Beheer van middelen en personeel - Cultuurcentrum 3
CULTCENT 3 450 34095 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 3
DEP02DG 3 336 34097 te verplaatsen personeel Erfgoedforum 3
DEP02DG 3 336 34098 Communiceren - Staf 3
DEP02DG 3 390 34099 Samenstellen, opvolgen en monitoren van het cultuurbeleidsplan 3
DEP02DG 3 395 34100 Aankopen van kunstwerken voor de Gentse musea via het Fonds 3
DEP02DG 3 395 34101 Ondersteunen van vzw Huis van Alijn 3
DEP02DG 3 491 34102 Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad 3
DEP02DG 3 491 34103 Ondersteunen van de werking van de cultuurplatforms 3
DEP02DG 3 417 34104 Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van private (of privaat beheerde) culturele infrastructuur 3
DEP02DG 3 339 34105 Beheer van middelen en personeel - Staf 3
DEP02DG 3 339 34106 Algemeen 3
DEP02DG 3 336 34107 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Staf 3
DEP02DG 3 491 34108 Overleggen met de cultuursector over inhoudelijk cultuurbeleid 3
DEP02DG 3 463 34109 Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte 3
DEP02DG 3 390 34110 Optimaliseren culturele infrastructuur met bijzondere aandacht voor een coherente visie op de Waalse Krook en de Bijlokesite 3
DEP02DG 3 474 34111 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - staf 3
DEP02DG 3 390 34112 Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent 3
DEP02DG 3 417 34113 Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele subsidies 3
DEP02DG 3 417 34114 Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door projectmatige subsidies, huursubsidies en werkingssubsidies 3
DEP02DG 3 450 34115 Ondersteunen van vzw De Centrale 3
DEP02DG 3 470 34116 Organiseren van evenementen en duurzame projecten inzake cultureel ondernemerschap 3
DEP02DG 3 395 34117 Ondersteunen van vzw SMAK 3
DEP02DG 3 395 34118 Behouden en beheren van de collectie Gent 3
DEP02DG 3 390 34119 Ondersteunen van vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent 3
DCZSV 3 395 34120 Valoriseren landelijke erkenning - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 339 34121 Beheer van middelen en personeel - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 336 34122 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 395 34123 Optimaliseren infrastructuur - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 395 34125 Verwerven van de collectie - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 395 34126 Behouden en beheren van de collectie - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 395 34127 Organiseren van tentoonstellingen - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 474 34128 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Design Museum Gent 3
DCZSV 3 450 34129 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 3
DCZSV 3 427 34130 Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over de collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum voor de cultureel erfgoedgemeenschap 3
ARCHDS 3 336 34131 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 3
ARCHDS 3 339 34132 Beheer van middelen en personeel 3
DEP02DG 3 395 34134 Ondersteunen van VZW Gent-Cultuurstad 3
DCZKN 3 448 34136 Cultureel revitaliseren van wijk en stad door het ondersteunen en realiseren/organiseren van buurtgerichte, emancipatorische en gemeenschapsvormende projecten 3
DCZKN 3 417 34137 Ondersteunen en stimuleren van participatieve creatie via sociaal-artistieke, kunsteducatieve en cultuurstedelijke projecten 3
DCZKN 3 439 34138 Ondersteunen en stimuleren van kunst- en cultuureducatie en cultuurparticipatie ikv levenslang leren 3
DCZKN 3 474 34139 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Dienst Kunsten 3
DCZKN 3 336 34140 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 3
DCZKN 3 436 34141 Ondersteunen en stimuleren van de cultuurparticipatie van doelgroepen dmv drempelverlagende instrumenten, methodieken en praktijken 3
DCZKN 3 339 34142 Beheren van middelen en personeel 3
DCZMO 3 427 34145 Realiseren van wetenschappelijk onderzoek over roerend en onroerend erfgoed en architectuur - Dienst Monumentenzorg en Architectuur 3
DCZMO 3 454 34146 Onderzoeken, overleggen en adviseren van monumenten- en architectuurprojecten 3
DCZMO 3 474 34147 Organiseren publiekswerking en publiekswerving 3
DCZMO 3 454 34148 Uitbouwen van een stedelijk architectuurbeleid met Europees referentiekader 3
DCZMO 3 395 34150 Optimaliseren infrastructuur 3
DCZMO 3 395 34151 Behouden en beheren van roerend erfgoed - Dienst Monumentenzorg en Architectuur 3
DCZMO 3 336 34152 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren 3
BOUWPROJ 3 323 34153 Realiseren van de restauratie van conventiegevels 3
DCZMO 3 339 34154 Beheer van middelen en personeel 3
DCZMO 3 454 34155 Ondersteunen van de restauratie van waardevolle niet-beschermde en beschermde gebouwen via subsidies 3
DCZMO 3 491 34156 Organiseren en ondersteunen van de Kwaliteitskamer monumenten en architectuur 3
DCZSA 3 427 34159 Stimuleren van de duurzame en innovatieve integratie van de cultuurhistorische kennis in de stedelijke publieke ruimte 3
DCZSA 3 339 34160 Beheer van middelen en personeel - Dienst Stadsarcheologie 3
DCZSA 3 474 34161 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Dienst Stadsarcheologie 3
DCZSA 3 336 34162 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Dienst Stadsarcheologie 3
DCZSA 3 454 34164 Beheren van het archeologisch patrimonium in de stad en uitvoeren van archeologische interventies in Gent 3
DCZSA 3 427 34165 Realiseren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek -Dienst Stadsarcheologie 3
DCZSA 3 395 34166 Dienst Stadsarcheologie - Behouden en beheren van archeologische verzamelingen van de collectie Gent 3
KNSTHSTP 3 395 34167 Organiseren van tentoonstellingen - Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 3
KNSTHSTP 3 474 34168 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving 3
KNSTHSTP 3 339 34169 Beheer van middelen en personeel - Kunsthal Sint-Pietersabdij 3
KNSTHSTP 3 336 34170 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Kunsthal Sint-Pietersabdij 3
KNSTHSTP 3 450 34171 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 3
KNSTHSTP 3 395 34173 Exploiteren van de Sint-Pietersabdij, het Gravensteen, de Sint-Baafsabdij en het Belfort 3
KNSTHSTP 3 395 34174 Behouden en beheren van roerend erfgoed - Dienst Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 3
KNSTHSTP 3 395 34175 Optimaliseren infrastructuur - Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische Monumenten 3
DCZMIAT 3 395 34176 Valoriseren van de landelijke erkenning van het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 339 34177 Beheer van middelen en personeel - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 474 34178 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 450 34179 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 3
DCZMIAT 3 395 34180 Optimaliseren infrastructuur - M.I.A.T. 3
DCZMIAT 3 336 34181 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 395 34183 Organiseren van tentoonstellingen - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 427 34184 Realiseren wetenschappelijk onderzoek over de collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum voor de cultureel erfgoedgemeenschap - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 395 34185 Verwerven van de collectie - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZMIAT 3 395 34186 Behouden en beheren van de collectie - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 3
DCZSK 3 427 34187 Realisatie van wetenschappelijk onderzoek over de collectie en het uitbouwen van een expertisecentrum voor de cultureel ergoedgemeenschap 3
DCZSK 3 395 34188 Verwerven van de collectie - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 395 34189 Behouden en beheren van de collectie - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 395 34190 Organiseren van tentoonstellingen - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 474 34191 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 336 34193 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 395 34194 Optimaliseren infrastructuur - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 450 34195 Het eigen aanbod toegankelijk en bereikbaar maken voor diverse culturen en bijzondere doelgroepen 3
DCZSK 3 339 34196 Beheer van middelen en personeel - Museum voor Schone Kunsten 3
DCZSK 3 395 34197 Valoriseren van de landelijke erkenning van het Museum voor Schone Kunsten 3
DCZAR 3 395 34198 Behouden en beheren van de collectie van het Stadsarchief en de archieven van de Stad Gent 3
DCZAR 3 339 34199 Beheer van middelen en personeel - Stadsarchief 3
DCZAR 3 474 34200 Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Stadsarchief 3
DCZAR 3 336 34201 Plannen, sturen, coördineren en verbeteren - Stadsarchief 3
DCZAR 3 427 34203 Uitbouwen van De Zwarte Doos tot kenniscentrum van de Gentse geschiedenis 3
DCZAR 3 427 34204 Organiseren van het archief van de stedelijke administratie 3
DCZHK 3 720 34205 SMAK - personeel 3
DEP03DG 11 104 34207 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (staf) 3
DEP03DG 11 693 34209 Plannen sturen coördineren en verbeteren (staf) 3
DEP03DG 11 693 34210 Communiceren (staf) 3
MILIEUT 11 104 34211 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Milieutoezicht) 3
MILIEUT 11 693 34212 Plannen sturen coördineren en verbeteren (Milieutoezicht) 3
MILIEUT 11 43 34214 Klachtenbehandeling en Interventies uitvoeren 3
MILIEUT 11 84 34215 Proactief milieutoezicht 3
MILIEUT 11 43 34216 Initiatieven ivm sluikstorten en zwerfvuil coördineren en uitwerken 3
OGZDS 10 44 34217 Initiatieven nemen ivm dierenwelzijn en het welzijn van de mens in relatie tot het dier bevorderen en ondersteunen dierenopvang 3
OGZDS 10 104 34218 Beheersmatig en personeelsmatig ondersteunen (Gezondheidsdienst) 3
OGZDS 10 43 34219 Hondentoiletten onderhouden 3
OGZDS 10 33 34220 Ongedierte bestrijden 3
OGZDS 10 31 34221 Initiatieven ontwikkelen om de gezondheidszorg toegankelijker te maken 3
OGZDS 10 43 34222 Bestrijden van pestsoorten (zwerfkatten, duiven, kippen, rupsen,...) 3
OGZDS 10 86 34223 Initiatieven nemen voor gezondheidsbevordering 3
OGZDS 10 693 34225 Plannen sturen coördineren en verbeteren (Gezondheidsdienst) 3
OGZDS 10 48 34226 Ontwikkelen van een doelmatige regie van gezondheidsprojecten 3
OGZDS 10 33 34227 Bestrijden van gezondheidsrisico's dmv onderzoeken en acties 3
OGZDS 10 32 34228 Activiteiten betreffende gezondheidsbevordering door derden 3
PLADS 11 637 34229 Ondersteuning: centrale werkplaats 3
PLADS 11 637 34230 Aanleg, beheer en onderhoud van groenzones en parken 3
 • Formats
 • Description

  Activiteiten Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  Beleid,Bestuur