CodeDienst CodeSchepen NummerActiviteit Nummer Titel IdBudgetronde
DEPTECCO 3 3699 Museumplein - kredieten schepen De Caluwe 2
DEP01DG 11 34001 3554 project voorgaande jaren - zuurstof brugse poort 2
DEP01DG 11 34004 3674 Organiseren week tegen de armoede 2
BBBDS 2 34012 3467 Verder digitaliseren van bevolkingsadministratie 2
BBBDS 2 34014 3465 Opstarten mobiel dienstencentrum 2
BBBDS 2 34015 3468 Verder digitaliseren burgerlijke stand 2
BUURTDS 11 34020 3520 Buurtwerk welzijnsknoop ledeberg leeft 2
BUURTDS 11 34020 3650 Voorbereiden werking Rooigem 2
BUURTDS 11 34020 3651 Voorbereiden uitbaten zaal Lousbergs 'Lets Lousbergs' 2
BUURTDS 11 34022 3649 Verhogen betrokkenheid van mensen in moeilijke leefomstandigheden 2
BUURTDS 11 34023 3318 Project bewonersinitiatieven 2
SOCVODS 11 34035 3646 Opstarten proefproject dienstverlening in Vlaamse Gebarentaal 2
SOCVODS 11 34035 3647 Screenen en adviseren sector toerisme op vlak van integrale toegankelijkheid 2
SOCVODS 11 34035 3648 Sector-gericht sensibiliseren in sectoren horeca en toerisme 2
SOCVODS 11 34039 3688 Lanceren innovatiewedstrijd 2
SOCVODS 11 34039 3305 Verhogen toegankelijkheid arbeidsmarkt 2
STRAATDS 11 34041 3163 Versterken externe communicatie en optimaliseren van signaalfunctie 2
STRAATDS 11 34044 3162 Heroriënteren straathoekwerkers in functie van gerichter bereik van de doelgroep 2
INTDS 11 34045 3666 Opstarten kennisdelend netwerk inclusieve dienstverlening 2
INTDS 34046 3668 Reorganiseren van inspraak- en participatietrajecten 2
INTDS 11 34047 3667 Toeleiden naar werk en onderwijs 2
INTDS 11 34051 3669 Opzetten van vernieuwde communicatieaanpak rond samenlevingsproblemen 2
INTDS 11 34051 3691 Opstarten nieuw doortrekkersterrein 2
JEUGDDS 5 34059 3310 Uitvoeren project speels bouwen - avontuurlijk spelen 2
JEUGDDS 5 34062 3309 Realiseren jeugdverblijcentrum 2
JEUGDDS 5 34062 3708 Bouwen Jeugdontmoetingscentrum Rabot 2
JEUGDDS 5 34062 3521 Jeugdpunt welzijnsknoop ledeberg leeft 2
SENDS 11 34067 3671 Verhogen participatie Stedelijke Seniorenraad 2
SENDS 11 34073 3672 Verruimende clubhuiswerking in samenspraak met de Lokale Dienstencentra OCMW 2
SENDS 11 34073 3670 Uitbouwen van kwaliteitsvolle computerhoekjes in de Clubhuizen voor senioren 2
SENDS 11 34074 3673 Opzetten pilootproject gemeenschapsvorming senioren 2
POBHB 3 34083 3284 Verbouwen Bibliotheek Bloemekenswijk 2
POBHB 3 34083 3285 Verbouwen Bibliotheek Ledeberg 2
POBHB 3 34083 3286 Optimaliseren infrastructuur van de hoofdbibliotheek 2
POBHB 3 34083 3687 Nieuwbouw Bibliotheek Drongen 2
POBHB 3 34083 3695 Oprichten Bibliotheek Oude Dokken 2
POBHB 3 34083 3703 Nieuw Filiaal Sint-Pietersstation 2
POBHB 3 34083 3704 Herlocaliseren filiaal Gentbrugge 2
DEP02DG 3 34106 3557 TEST project Kunst in Zicht 2
DEP02DG 3 34110 3522 Realiseren van een museumplein tussen het SMAK en het Museum voor Schone Kunsen 2
DEP02DG 3 34110 3243 Ontwikkelen Waalse Krook 2
DEP02DG 3 34110 3244 Ontwikkelen Bijlokesite 2
DEP02DG 3 34110 3246 Optimaliseren Operagebouw 2
DEP02DG 3 34110 3247 Optimaliseren infrastructuur KNS en Minnemeers 2
DEP02DG 3 34110 3248 Optimaliseren infrastructuur Huis van Alijn 2
DEP02DG 3 34110 3249 Optimaliseren infrastructuur SMAK 2
DEP02DG 3 34110 3250 Optimaliseren infrastructuur Muziekcentrum De Bijloke 2
DEP02DG 3 34110 3251 Optimaliseren infrastructuur Minardschouwburg 2
DEP02DG 3 34110 2184 Optimaliseren infrastructuur Hotel Clemmen - Pakhuis 2
DEP02DG 3 34110 2248 Optimaliseren infrastructuur De Centrale 2
DEP02DG 3 34111 3519 Klantenbevraging in de Gentse musea 2
DEP02DG 3 34116 3291 Ondersteunen van Stichting Kunstrel 2
DEP02DG 3 34118 2055 Realiseren van een centraal erfgoeddepot 2
DCZSV 3 34123 2088 Onwikkelen nieuwbouw en optimaliseren Design Museum 2
DCZSV 3 34123 3253 Optimaliseren infrastructuur Leopoldskazerne 2
ERFGOEDF 3 34134 3525 Ontwikkelen infrastructuur STAM 2
DCZKN 3 34141 3567 Dienst Kunsten - Realiseren van een vrijetijdspas voor mensen in armoede 2
DCZKN 3 34141 3264 Operationaliseren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie (participatiedecreet) 2
DCZKN 3 34143 3523 Kunstintegratie Gent Sint-Pietersstation 2
DCZKN 3 34143 3524 Bruggen naar Rabot 2
DCZMO 3 34150 3129 Optimaliseren Hotel d'hane Steenhuyse 2
DCZMO 3 34155 3526 Gent Sint-Pietersstation - heraanleggen voortuinen Prinses Clementinalaan 2
DCZSA 3 34159 3290 Uitvoeren van het project Portico 2
KNSTHSTP 3 34175 3702 Kunsthal Sint-Pietersabdij en Historische monumenten - optimaliseren infrastructuur Sint-Pietersabdij, Gravensteen, Belfort en Sint-Baafsabdij 2
DCZMIAT 3 34180 3254 Optimaliseren infrastructuur Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZMIAT 3 34183 3258 Herinrichten van de permanente tentoonstelling - Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 2
DCZSK 3 34194 3256 Optimaliseren infrastructuur van het Museum voor Schone Kunsten 2
DCZAR 3 34204 2199 Organiseren van het digitaal archiefbeheer (DIA) van de stedelijke administratie 2
DEP03DG 11 34209 2738 Exploratie van geïntegreerde, innovatieve milieu-, gezondheid en groen projecten 2
OGZDS 11 34219 1138 Nieuwe hondentoiletten aanleggen en onderhouden 2
OGZDS 11 34221 2568 Opstart nieuwe Wijkgezondheidscentra (Rabot) 2
OGZDS 11 34221 2569 Voorbereiden van een centraal Gezondheidshuis 2
OGZDS 11 34221 3055 Opstart nieuwe Wijkgezondheidscentra (Dampoort) 2
OGZDS 11 34226 3071 Coördinatie van de gezondheidsacties binnen het Lokaal Sociaal Beleid 2
OGZDS 11 34228 3062 Wijkgerichte gezondheidsbevordering stimuleren 2
PLADS 11 34230 2735 Stadsvernieuwing Brugse Poort 2
PLADS 11 34230 2607 Stadsvernieuwingsproject Ledeberg 2
PLADS 11 34230 2744 Parkaanleg site Gasmeterlaan (Bruggen naar Rabot) 2
PLADS 11 34230 1956 Realiseren van de groenpool Gentbrugse Meersen 2
PLADS 11 34230 1957 Nieuwe groenzones aanleggen en onderhouden 2
PLADS 11 34230 3455 Herwaarderen van het groen rond de waterloop de Lieve 2
PLADS 11 34230 3456 Realiseren van de groenpool Parkbos Zwijnaarde 2
PLADS 11 34230 3488 Malem - VLM project 2
PLADS 11 34230 3555 De Porre 2
PLADS 11 34230 3553 Diverse projecten Sociale Huisvesting - Hoge weg 2
PLADS 11 34230 3530 (Her)aanleg sport- en speelterreinen, speelbossen, .. in groenzones en parken 2
PLADS 11 34230 3474 Diverse projecten Sociale Huisvesting 2
PLADS 11 34230 3475 Landschapspark Sint-Baafskouter 2
PLADS 11 34230 3476 Realiseren van de groenpool Vinderhoutse bossen 2
PLADS 11 34230 3477 Emile Braunplein - heraanleg 2
PLADS 11 34230 3478 FNO site 2
PLADS 11 34230 3479 Bijgaardepark Malmarsite 2
PLADS 11 34230 3480 Groene Banaan 2
PLADS 11 34230 3481 Lousbergpark 2
PLADS 11 34230 3482 Baudelohof - opwaardering 2
PLADS 11 34230 3483 Realisatie STAM - Bijlokesite 2
PLADS 11 34230 3484 Stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot 2
PLADS 11 34230 3677 Museumplein 2
PLADS 11 34230 3698 Oude Dokken 2
PLADS 11 34236 2732 Voortuinen Pr Clementinalaan verfraaien - Project Gent Sint Pieters 2
PLADS 11 34237 3075 Creëren van groene eilandjes en groene oevers langsheen de waterlopen 2
PLADS 11 34241 3067 Project Overmeers 2
PLADS 11 34241 3068 Project The Loop 2
LEEFNAT 11 34244 2729 Bezoekerscentrum Bourgoyen-Ossemeersen uitbouwen 2
LEEFNAT 11 34247 3072 Opmaak geluidsbelastingskaarten 2
LEEFNAT 11 34247 3073 Klimaatplan 2
LEEFNAT 11 34249 3053 Project Gent Sint Pieters - bewaken van de ecologische duurzaamheid 2
LEEFNAT 11 34249 3054 Project Gasmeterlaan- bewaken van de ecologische duurzaamheid 2
LEEFNAT 11 34249 2720 Project Oude Dokken - bewaken van de ecologische duurzaamheid 2
LEEFNAT 11 34249 2721 Project Gent Dampoort - bewaken van de ecologische duurzaamheid 2
LEEFNAT 11 34250 3070 Subsidies verlenen in verband met ecologische duurzaamheid (groendaken, afvalwater, .) 2
LEEFNAT 11 34253 3074 Bodemsaneringen 2
LEEFNAT 11 34253 1179 Ontwikkelen site Gasmeterlaan - bodemsanering en projectontwikkeling 2
LEEFNAT 11 34253 3485 Wiedauwkaai-Wondelgemse meersen - sanering 2
LEEFNAT 11 34253 3486 Groenpool Gentbrugse meersen - sanering 2
LEEFNAT 11 34253 3487 Bijgaardepark Malmarsite - sanering 2
DEP04DG 10 34255 3684 Project Stroom 2
DEP04DG 34255 3685 Integratie Bouwtoezicht en controleurs dienst Wonen 2
DEPTECCO 8 34274 3686 Belfortstraat 2
DEPTECCO 10 34274 3730 Oversteekbaarheid Blaisantvest 2
DEPTECCO 8 34274 3656 Lichtplan 1 en 2 2
DEPTECCO 8 34274 3657 Publiek sanitair 2
DEPTECCO 10 34274 3658 Spoorlijn 50A-deel 2 2
DEPTECCO 10 34274 3659 Gasmetersite 2
DEPTECCO 8 34274 3660 Museumplein 2
DEPTECCO 8 34274 3662 Sint-Lucasplein 2
DEPTECCO 10 34274 3663 Stadsvernieuwingsproject Ledeberg 2
DEPTECCO 10 34274 3664 Vertramming Lijn 3 en 7 2
DEPTECCO 8 34274 3665 Kantienberg en omgeving 2
DEPTECCO 8 34274 3460 Emile Braunplein - heraanleg 2
DEPTECCO 8 34274 3461 Heraanleg Korenmarkt 2
DEPTECCO 8 34274 3462 Nederschelde 2
DEPTECCO 15 34274 3463 Waalse Krook 2
DEPTECCO 8 34274 3464 Gent Sint-Pietersstation 2
MOBDS 10 34280 3645 Uitbouwen van een taxicentrale 2
MOBDS 10 34281 2826 CIVITAS 2
MOBDS 10 34282 3511 Dampoortknoop 2
MOBDS 10 34282 3512 Bijgaardepark (Malmarsite) 2
MOBDS 10 34282 3513 Groenpool Gentbrugse meersen 2
MOBDS 10 34282 3514 Groene Banaan 2
MOBDS 10 34282 3515 Project De Lieve 2
MOBDS 10 34282 3516 Gaardeniersbrug 2
MOBDS 10 34282 3517 Bruggen naar Rabot - stadsvernieuwingsproject 2
MOBDS 10 34282 3542 Parkbos 2
MOBDS 10 34285 3457 Huisvesting fietsdepot 2
TSRDS 10 34298 1360 Ledeberg Leeft - stadsvernieuwingsproject 2
TSRDS 10 34298 1306 Project Gasmetersite en omgeving 2
TSRDS 10 34298 1309 Zuurstof voor de Brugse Poort - stadsvernieuwingsproject 2
TSRDS 10 34298 1313 Bruggen naar Rabot - stadsvernieuwingsproject 2
TSRDS 10 34298 3527 Dampoortknoop 2
TSRDS 10 34298 3529 Landinrichtingsproject Gentse Kanaalzone 2
TDWDS 8 34308 3543 Bijgaardepark (Malmarsite) 2
TDWDS 8 34308 3544 Sint Amandsberg - stadsvernieuwingsproject 2
TDWDS 8 34308 3545 F&O site 2
TDWDS 8 34308 3541 Parkbos 2
TDWDS 8 34308 3490 Bedrijventerrein Drongen I 2
TDWDS 8 34308 3491 Bedrijventerrein Gent-Zuid I 2
TDWDS 8 34308 3492 Bedrijventerrein Zwijnaarde III 2
TDWDS 8 34308 3493 Wiedauwkaai-Wondelgemse meersen 2
TDWDS 8 34308 3494 Ontsluiting BT Zwijnaarde II en Zwijnaarde III ikv doortrekking R4-Zuid 2
TDWDS 8 34308 3495 Doortrekken R4-Zuid van Zwijnaarde naaar Merelbeke en deelprojecten 2
TDWDS 8 34308 3496 Emile Braunplein - heraanleg 2
TDWDS 8 34308 3497 De nieuwe voorhaven 2
TDWDS 8 34308 3498 Groene Banaan 2
TDWDS 8 34308 3499 Project De Lieve 2
TDWDS 8 34308 3500 Opwaardering Baudelohof 2
TDWDS 8 34308 3501 Heraanleg Korenmarkt 2
TDWDS 8 34308 3502 Gaardeniersbrug 2
TDWDS 8 34308 3503 Gent Sint-Pietersstation 2
TDWDS 8 34308 3504 Ledeberg Leeft - stadsvernieuwingsproject 2
TDWDS 8 34308 3505 Nederschelde 2
TDWDS 8 34308 3506 Bruggen naar Rabot - stadsvernieuwingsproject 2
TDWDS 8 34308 3507 Oude Dokken - deel A - stadsontwikkelingsproject 2
TDWDS 8 34308 3508 Zuurstof voor de Brugse Poort - stadsvernieuwingsproject 2
TDWDS 8 34308 3509 Museumplein 2
TDWDS 8 34308 3510 Uitbreiding Tramnet 2
TDWDS 8 34310 3694 Oude Vismijn 2
WONEN 8 34313 3535 Nieuwe Molens 2
WONEN 10 34313 3536 Ledeberg Leeft - stadsvernieuwingsproject 2
WONEN 10 34313 3538 Project Gasmetersite en omgeving 2
WONEN 10 34313 3539 Zuurstof voor de Brugse Poort - stadsvernieuwingsproject 2
WONEN 10 34314 3470 Huisbewaarders 2
WONEN 10 34321 3458 Project Hogeweg 2
WONEN 10 34321 3459 Loodsenstraat 2
DEP05DG 5 34326 3086 Uitvoeren kwaliteitsactieplan 2010 2
EOTDS 6 34332 3092 Stad, proeftuin voor innovatie en innovatieprijs 2
EOTDS 6 34336 3125 Ontwikkelen BT Zwijnaarde VI (Ryvissche) 2
EOTDS 5 34337 3122 Ontwikkelen BT Zwijnaarde I (Eilandje) 2
EOTDS 5 34337 3123 Ontwikkelen BT Wiedauwkaai 2
EOTDS 5 34337 3124 Ontwikkelen BT R4 Oostakker 2
EOTDS 5 34338 3693 Bruggen naar Rabot 2
EOTDS 5 34339 3110 Regie voeren over het ondernemersschapsforum 2
EOTDS 5 34339 3111 Ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 2
EOTDS 5 34339 3112 Stimuleren en ondersteunen van innovatie bij bedrijven (innovatieprijs) 2
EOTDS 5 34343 3118 Herinrichten en optimaliseren BT Drongen I 2
EOTDS 5 34343 3119 Herinrichten en optimaliseren BT Gent -Zuid I (Proeftuinstraat) 2
EOTDS 5 34343 3120 Herinrichten en optimaliseren BT Zwijnaarde II en III 2
EOTDS 5 34343 3121 Herinrichten en optimaliseren BT Afrikalaan 2
EOTDS 5 34344 3126 Organiseren stadsdistributie (Civitas) 2
EOTDS 5 34345 3106 Ondersteunen van starters dmv starterscontract en de ondersteuningsmaatregel 'gratis starten' 2
EOTDS 5 34345 3107 Aanbieden positieve rolmodellen aan (potentiële) ondernemers 2
EOTDS 5 34345 3108 Organiseren ontmoetingsavonden nieuwe ondernemers 2
EOTDS 5 34345 3109 Versterken kwalificaties (potentiële) starters uit doelgroepen 2
EOTDS 5 34346 3113 Subsidie verfraaiien handelspanden 2
EOTDS 5 34346 3114 Ondersteunen handelsverenigingen en dekenijen 2
GSWDS 5 34354 3093 Organiseren Technologicabeurs 2
GSWDS 5 34354 3094 Opvolgen convenant Beroepenhuis en organiseren infomomenten voor ouders 2
GSWDS 5 34355 3095 Ontwikkelen jongerenatelier 2
GSWDS 5 34355 3096 Organiseren proef-de-bouw-weken 2
GSWDS 5 34356 3097 Uitvoeren experimenten bereiken non-responsjongeren 2
GSWDS 5 34356 3098 Opvolgen convenant/samenwerkingsovereenkomst Labor X 2
GSWDS 5 34356 3099 Ontwikkelen project voor jongeren met een welzijnsproblematiek 2
GSWDS 5 34360 3116 Dienstverlening aan kwetsbare werknemers ter ondersteuning van hun functioneren (HR Support) 2
GSWDS 5 34360 3117 Ontwikkelen acties ter ondersteuning van het HR-beleid bij horecabedrijven 2
GSWDS 5 34366 3103 Opvolgen incubatie nieuwe sociale economiebedrijven door De Punt en ontwikkelen Sociaal Economiefonds ism De Punt 2
GSWDS 5 34367 3100 Ondersteunen De Punt ihkv invoeg 2
GSWDS 5 34367 3101 Ondersteunen Dienstenchequebedrijven 2
GSWDS 5 34367 3102 Regie (voeren) lokale diensteneconomie niet publieke-sector 2
LWBDS 5 34375 3104 Trajectbegeleiding in de werkwinkel (werkwijzers) 2
LWBDS 5 34378 3105 Toeleiden werkzoekenden naar de vacatures Glastuinbouw 2
LWBDS 5 34385 3115 Ondersteunen duurzaam HR-beleid bedrijven 2
ONDDS 7 34413 3060 uitwerken van een systeem 'elektronisch kamperen' voor het basis- en het secundair onderwijs 2
VI 7 34418 1418 uitbreiden aantal initiatieven voor buitenschoolse opvang 2
VI 7 34420 1414 uitbreiden opvang tot 12 jaar 2
VI 7 34421 1404 omvormen van peutertuinen naar kinderdagverblijf 2
VI 7 34421 1400 uitbreiden aantal opvangplaatsen 2
VI 7 34421 3705 oprichting nieuw Kinderdagverblijf De Vijvers, Ledeberg in 2013 2
VI 7 34421 3549 input Departement Onderwijs en Opvoeding in project Zuurstof voor de Brugse Poort 2
VI 7 34421 3550 input Departement Onderwijs en Opvoeding in project Malmarsite 2
VI 7 34421 3551 input Departement Onderwijs en Opvoeding in project Ledeberg Leeft 2
VI 7 34421 3552 input Departement Onderwijs en Opvoeding in project Bruggen naar Rabot 2
VI 7 34421 3518 input Departement Onderwijs en Opvoeding in project Oude Dokken 2
ONDEDUC 7 34424 1580 Milieuzorg op School (MOS) stimuleren 2
ONDINST 7 34433 1348 inrichten van een leerdorp 2
ONDINST 7 34436 3038 overhevelen van basiseducatie 2
ONDINST 7 34439 1337 inrichten van een muzisch project "Wonderfluit" 2
ONDINST 7 34439 3548 input Departement Onderwijs en Opvoeding in project De Porre 2
ONDPEBEG 7 34447 3600 begeleiden van de buurtgerichte kinderopvang 2
ONDPEBEG 7 34447 3601 ondersteuning "leren en werken" 2
ONDPEBEG 7 34447 3602 inrichten van een project brugfiguren 2
ONDPEBEG 7 34447 3603 inrichten van het Gents Plan Geletterdheid 2
ONDPEBEG 7 34447 3604 integreren van de schoolwerking/opvang in de buurt (Brede School) 2
ONDPEBEG 7 34447 3605 inrichten van een opvoedingswinkel 2
ONDPEBEG 7 34447 1596 organiseren van een Gents Overleg Opvoedingsondersteuning en studiebegeleiding 2
DEP07DG 1 34452 3229 We richten een stadsmarketing-overlegplatform op met stakeholders 2
DEP07DG 1 34452 3230 We creëren promotie- en communicatiemiddelen 2
DEP07DG 1 34452 3261 We bepalen, samen met de stakeholders, een inhoudelijke agenda voor de realisatie van het merkconcept 2
DEP07DG 1 34453 3232 We coördineren de organisatie van het lichtfestival 2
DEP07DG 1 34453 3233 We werken een aangepast organisatiemodel uit voor de grote evenementen 2
DEP07DG 1 34453 3234 We coördineren de projectgroep die de herdenking "Treaty of Ghent" organiseert 2
DEP07DG 1 34453 3235 We maken een bid book op voor het aantrekken van evenementen 2
DEP07DG 1 34453 3607 We coördineren de projectgroep "Gent en Oost-Vlaanderen gaan voor goud" 2
DEP07DG 1 34453 3608 We coördineren de projectgroep van de Gentse Floraliën 2
DEP07DG 1 34453 3609 We coördineren de projectgroep "Unesco Creative Music Cities" 2
DEP07DG 1 34457 3236 We realiseren "Uit in Gent" 2
TOEDS 3 34470 3287 Intensief samenwerken met lokale toeristische sector en andere stadsdiensten 2
TOEDS 3 34471 3531 Nieuwe huisvesting 2
SPRDS 4 34474 3267 Exploitatie en uitbouw van sporthallen en zwembaden via TMVW 2
SPRDS 4 34474 1590 PPS Rozebroeken 2
SPRDS 4 34478 3534 Gentbrugse meersen sportaccommodatie 2
SPRDS 4 34479 1638 Optimaliseren van de klantenservice 2
SPRDS 4 34479 1677 Opzetten verzelfstandigde structuur voor de openlucht infrastructuur 2
SPRDS 4 34479 1371 Opzetten verzelfstandigde structuur voor de Blaarmeersen 2
SPRDS 4 34479 3265 Optimaliseren van de interne werking 2
SPRDS 4 34481 3532 Sportinfrastructuur Ledeberg 2
SPRDS 4 34481 3533 Wijksporthallen in kader van Malmarsite 2
SPRDS 4 34481 3696 Sporthal + cafetaria Oude Dokken 2
SPRDS 12 34482 3266 Oprichten van een promotiefonds ifv Londen 2012 2
ABIS 9 34485 1324 Organiseren van een internationaal congres kwaliteitszorg 2
ABIS 9 34485 3707 Benchlearning 2
ABIS 9 34485 3439 Actieve bestuursrol opnemen binnen Q-cities 2
ABIS 1 34485 3622 Uitwerken tentoonstelling zustersteden 2
ABIS 9 34486 3706 Klantentevredenheidsonderzoek voor de Dienst Bestuursondersteuning 2
ABIS 9 34486 2958 Begeleiden van zelfevaluatie via CAF 2
ABIS 9 34486 2959 Werken met indicatoren: stap 1 - ontwikkelen van een methodiek 2
ABIS 9 34486 2960 Uitvoeren van een klantenbevraging: opvolging resultaten 2
ABIS 9 34486 2961 Organiseren van een kwaliteitsdag 2
ABIS 11 34487 2967 Implementatie en test van diversiteitsscan voor alle diensten 2
ABIS 11 34487 2968 Operationalisering uitbreiding bedieningsgebied meldpunt discriminatie 2
ABIS 11 34487 2970 Informeren burger over diversiteitsbeleid 2
ABIS 11 34487 3610 Meldpunt discriminatie - bemiddelen en preventieve acties 2
ABIS 11 34487 3569 Meldpunt discriminatie - doelgroep- en grondspecifieke gerichte communicatie 2
ABIS 11 34487 3570 Uitreiken samenlevingsprijs 2
ABIS 1 34488 3624 Opstart uitbouwen datawarehouse op stadsniveau en doorgedreven onsluiting 2
ABIS 1 34488 3625 Opstart uitbouwen databank armoede, met kwantitatief en kwalitatief materiaal 2
ABIS 1 34488 2962 Analyseren staat van de stad / leefbaarheidsonderzoek 3 2
ABIS 1 34489 3616 Opstarten project complementaire munt 2
ABIS 1 34491 2997 Uitbreiden van aanbod telealarm (toestellen) door casemanager telealarm 2
ABIS 1 34491 2998 Actualiseren en versterken van het draaiboek buurtgebonden overlast 2
ABIS 1 34491 2999 Versterken van het programma basispreventie binnen het CAT-preventiehuis (Centrum voor studie, preventie en behandeling van Alcoholisme en andere Toxicomanieën) 2
ABIS 1 34493 2956 Optimaliseren van informatiedoorstroming en kennismanagement over internationale samenwerking 2
ABIS 1 34493 3453 Uitwerken en implementeren van het project Accenta 2
ABIS 1 34493 3454 Uitbouwen van een platform voor internationale samenwerking 2
ABIS 11 34494 3617 Ontwikkelen nieuw holebistadsplan 2
ABIS 11 34494 2987 Ondersteunen vrouwennetwerk Oog in Oog 2
ABIS 11 34494 2988 Ondersteunen van holebizelforganisaties 2
ABIS 11 34494 2989 Uitvoeren project holebisenioren 2
ABIS 11 34495 2982 Uitvoeren project communicatie en diversiteit 2
ABIS 11 34495 2983 Implementatie clausule antidiscriminatie/diversiteit in contracten met derden 2
ABIS 11 34495 2984 Samenwerking met grote partners van de Stad Gent (Universiteit Gent, UZ Gent en Lokale politie) 2
ABIS 11 34495 3571 Organiseren project "Schoon volk" 2
ABIS 11 34495 3572 Eurocities 'Dive' (diversity en equality in European Cities) 2
ABIS 1 34496 3618 Gent over Morgen 2
ABIS 1 34498 3621 Opmaken en publiceren resultaten en evaluatie stadsbrede subsidies (EFRO, Stedenfonds, SVP, Federaal Grootstedenbeleid, SV) 2
ABIS 1 34498 2993 Opzetten van een kennispunt over stedelijkheid en stedenbeleid 2
ABIS 1 34500 3626 Voorbereiden opmaak grootschalige basiskaart Gent 2
ABIS 1 34500 3627 Centraliseren geodata in een centrale geodatabank 2
ABIS 1 34500 3628 Ontsluiten GIS-informatie 2
ABIS 1 34501 3299 Uitwerken Gent in 3D 2
ABIS 1 34502 2953 Coördinatie project Portico 2
ABIS 1 34502 1253 Coördineren van het Interreg IVA project "Revitalisering Oude Industriehavens" 2
ABIS 9 34505 3008 Uitvoeren van een CAF-analyse binnen de Afdeling Beleid, Internationaal en Subsidies 2
ABIS 11 34506 3001 Uitvoeren van evenement "Millenniumdoelstelling nog 5 jaar te gaan" 2
ABIS 11 34506 3611 Noord-Zuid dichter aan huis 2
ABIS 11 34506 3612 Gentse Noord-Zuidprijs 2
DEP08DG 1 34509 3620 formele installatie koepelnetwerk Gent Scheppende Stad 2
DEP08DG 1 34512 1147 Implementeren masterdatamanagement/centraal adressenplatform 2
DEP08DG 1 34514 2973 Implementeren project opvolgen van doelstellingen - meten 2
DEP08DG 1 34514 3076 Optimaliseren Gent2020 2
DEP08DG 1 34515 2972 Optimaliseren PRINS (Project INventarisatie Systeem) 2
CORASVLB 1 34519 3614 Organiseren van Stedelijk Overleg Gezondheid Asielzoekers 2
CORASVLB 1 34519 3615 Uitwerken en implementeren project vrijwillige terugkeer 2
CORASVLB 1 34520 2977 Verbouwen en uitbereiden van het Stedelijk Opvanginitiatief 2
BELASTDS 4 34523 3631 Optimaliseren van verwerkingsprocessen en rapporteringstools 2
LOKPREDS 1 34531 2994 Ontwikkelen van studentensensibiliseringscampagne door de studentenpreventiecoach 2
LOKPREDS 1 34531 2995 Aanpakken van graffiti & wildplakken in nieuwe zones door het graffitiverwijderingsteam 2
LOKPREDS 1 34531 2996 Ontwikkelen van groepsproject voor werkgestraften door het Project Alternatieve Sancties 2
MSOC 11 34536 1233 Uitvoeren project Spuitenruil 2
MSOC 11 34536 1234 Uitvoeren project klinisch casemanagement drugverslaafde ouders 2
MSOC 11 34536 1247 Uitvoeren project opvang van opiatenafhankelijke drugverslaafden in de eerstelijnsgezondheidszorg 2
SVGWDS 1 34539 2830 CIVITAS 2
SVGWDS 1 34540 1225 Uitwerken project moeilijk bereikbare doel groepen 2
SVGWDS 1 34540 1226 Uitwerken nieuwe inspraakmethodieken 2
SVGWDS 1 34542 3623 Opstarten Wijk over Morgen 2
SVGWDS 1 34543 1335 Project Gent-Sint-Pieters: infopunt 2
SECVO 1 34556 1468 Implementeren project beeldbank 2
JURDS 1 34565 3613 Implementeren project overheidsopdrachten 2
VREDESH 11 34569 3619 Mangaung in het Vredeshuis 2
BRWADM 1 34571 3731 ACTIE 08.02 MIRG (Maritime Incident Response Groups) 2
BRWADM 1 34584 3472 ACTIE 25.01 BRW HERV - TASK FORCE 2
BRWADM 1 34584 3473 ACTIE 25.02 BRW HERV - DIVERSEN 2
BRWOP 1 34590 3020 ACTIE 08.01 UP SAFETY 2
BRWTECLO 1 34599 3021 ACTIE 17.01 - BOUWEN POST OOST 2
BRWTECLO 1 34599 3022 ACTIE 17.02 - BOUWEN POST ZUID 2
DEP11DG 9 34606 3652 Project: nieuwe rechtsvorm Sodiganda 2
DEP11DG 9 34607 3676 creëren van shared service center 2
DEP11DG 9 34607 3136 Ontwikkelen en verankeren van een geïntegreerde P&O visie 2
DEP11DG 9 34607 3196 Project: uitbouw van een nieuwe e-HRM-aanpak 2
VORDS 9 34615 3717 Afstemmen van het vormingsaanbod op verminderd budget (20% minder) 2
VORDS 9 34615 3718 Creëren en in kaart brengen van doorstroom-mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor kansengroepen 2
AUDDS 9 34620 3727 Project: optimalisatie van Sodiganda 2
PERDS 9 34627 3078 Project: Verbeteren van de samenwerking met alle stakeholders. 2
PERDS 9 34631 3080 Project: Monitoring van de personeelssamenstelling 2
PERDS 9 34635 3140 Aanpassen van alle ondersteunende systemen aan de nieuwe RPR en van het tijdsregistratiesysteem 2
PERDS 9 34635 3728 creëren van een stagecentrum 2
SELEXDS 9 34636 3077 Werkgroep: personeelsbehoeftenplanning: uitbouw transparant en objectief prioriteitensysteem 2
SELEXDS 9 34639 3134 Project: Rekrutering (zoeken naar geschikte rekruteringskanalen) 2
SELEXDS 9 34640 3724 Streven naar hogere statutaire tewerkstelling 2
SELEXDS 9 34640 3725 Wegwerken van de knelpunten ivm de uitvoering van selectieprocedures 2
SELEXDS 9 34640 3726 Onderzoeken van de mogelijkheden om personen met een arbeidshandicap tewerk te stellen 2
VGVDS 9 34643 3729 kennisborging binnen organisatie 2
VGVDS 9 34643 3719 voortrajecten organiseren voor selectieprocedures 2
VGVDS 9 34643 3720 Nieuwe werkwijze uittekenen voor hertewerkstelling medewerkers met medische beperking 2
VGVDS 9 34643 3721 motiveringsbeleid: leeftijdsbewust personeelsbeleid 2
VGVDS 34643 3722 motiveringsbeleid: algemeen welzijnsbeleid en gezinsvriendelijk personeelsbeleid 2
VGVDS 9 34643 3723 motiveringsbeleid: aanwezigheidsbeleid 2
VGVDS 9 34645 3079 Project: Opmaak actieplannen op basis resultaten Risico-analyse van eind 2008 (=welzijnsbevraging) 2
VGVDS 9 34647 3143 Project: optimalisatie van de dienst IDPBW 2
DEP12DG 4 34655 1403 5. Het implementeren van OPTIFIT 2 (2010) 2
DEP12DG 4 34655 1295 1. Analyseren en implementeren van de uitvoeringsbesluiten van het gemeentedecreet (technisch, organisatorisch) 2
DEP12DG 4 34655 1296 2. Het vervroegd implementeren van SEPA - 2de fase 2
DEP12DG 4 34655 1300 3. Automatiseren loketverrichtingen 2
DEP12DG 4 34655 1301 4. Integreren opvolging ingaande en uitgaande subsidiestromen (2010) 2
DEP12DG 4 34659 3033 1. Het uitbouwen van de financiële opvolging van verzelfstandigde entiteiten 2
DEP12DG 4 34659 3034 2. Opvolgen van de financiële aspecten van PPS projecten 2
DEP12DG 4 34659 3035 3. Uitwerken en toepassen van het (communicatie)concept 2
FINPLADS 4 34667 3030 1. Onderzoeken opportuniteiten rating voor de stad 2
FINPLADS 4 34667 3031 2. Implementatie alternatieve financiering BD 2
FINPLADS 4 34667 3032 3. Optimaliseren thesaurie - en schuldbeheer - 2de fase: implementatie tool (2010) 2
DEP13DG 4 34671 1302 ondersteunen van multiprojectmanagement binnen het departement - FM staf 2
DEP13DG 4 34671 3150 De werking van het departement wordt gestuurd door transversale processen, implementeren van deze procesgerichte werking. 2
DEP13DG 4 34671 3151 opzetten en implementeren van een structuur voor digitaal archief 2
DEP13DG 4 34671 3152 implementeren kwaliteitsgerichte werking 2
DEP13DG 4 34673 3153 Opstart klantenrelatiemanagement 2
AANKOOP 4 34676 3182 Verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de besteladministratie 2
AANKOOP 4 34676 3178 instaan voor multiproject-management FM dienst aankoopbeheer 2
AANKOOP 4 34679 3179 Instaan voor de uitwerking, realisatie en opvolging van het aankoopbeheer (inclusief het aankoopproces) 2
AANKOOP 4 34679 3180 Realiseren van het project duurzaam aankopen 2
AANKOOP 4 34680 3181 Beheren van de aankoopcatalogi 2
AANKOOP 4 34680 3184 Optimaliseren van kantoorapparatuur - project Optika 2
AANKOOP 4 34680 3185 Optimaliseren proces voor materiële uitrusting van de werknemers met werk- en veiligheidsartikelen 2
AANKOOP 4 34680 3186 Instaan voor de nazorg voor producten en diensten binnen de centrale aankoopdossiers 2
AANKOOP 4 34681 3187 Implementeren van de FM decentrale cel Overheidsopdrachten 2
BOUWPROJ 4 34683 3190 instaan voor multiproject-management dienst bouwprojecten Bouwprojecten 2
BOUWPROJ 4 34685 3191 heropstarten van technische werkgroep Rationeel water en energiegebruik 2
BOUWPROJ 4 34687 3192 Realisatie STAM (Stadsmuseum Gent, Bijlokesite) 2
BOUWPROJ 4 34687 3194 Koornmarkt heraanleg en infrastructuurwerken. 2
BOUWPROJ 4 34687 3195 heraanleg Emile Braunplein - bouwen van een stadshal 2
BOUWPROJ 4 34687 3197 Herontwikkeling site gasmeterlaan 2
BOUWPROJ 4 34687 3198 participatie en ondersteuning project "Bruggen naar Rabot" 2
BOUWPROJ 4 34687 3199 instaan voor bouwprogramma publiek sanitair in Gent - 2
BOUWPROJ 4 34687 3200 beheer en zorg over kunstobjecten, standbeelden, gedenkplaten en fonteinen op het openbaar domein 2
BOUWPROJ 4 34687 3201 ondersteunen project TRACK 11 2
BOUWPROJ 4 34687 3202 Cultureel buurThuis 2
BOUWPROJ 4 34687 3203 participatie en ondersteuning Portico 2
BOUWPROJ 4 34687 3697 Museumplein 2
BOUWPROJ 4 34687 3689 Zuurstof Brugse Poort - stadvernieuwingsproject 2
FMONDER 4 34693 3158 opstarten van een FM-Meldpunt in 2e kwartaal van 2009 2
FMONDER 4 34696 3155 uitwerken van een departementaal strategisch HR-plan 2
FMONDER 4 34696 3156 het uitvoeren van een optimalisatiestudie inzake financiële taken binnen het departement 2
FMONDER 4 34696 1304 uitwerken van een departementaal strategisch financieel beleid 2
ONDERGEB 4 34700 3160 instaan voor multiproject-management FM dienst onderhoud gebouwen 2
ONDERGEB 4 34701 3164 faciliteren van gerelateerde taken aan maatregelen tegen graffiti en wildplakken 2
ONDERGEB 4 34701 3165 streven naar een preventiever bouwkundig en bouwtechnisch onderhoud mbt het patrimonium 2
ONDERGEB 4 34702 3680 UCO-site onderhoudswerken 2
SERVLOG 8 34705 3175 dagelijkse exploitatie publiek sanitair 2
SERVLOG 4 34706 3173 ontwikkelen van een uniform magazijn beheer binnen FM 2
SERVLOG 4 34707 2829 project Civitas 2
SERVLOG 4 34708 3170 uitvoeren van vervoer- en verhuistaken ondersteunend aan transversale facilitaire activiteiten 2
SERVLOG 4 34708 3172 uitvoeren van de praktische organisatie van verkopen van roerende goederen 2
SERVLOG 4 34709 3176 optimaliseren van de digitale drukkerij 2
SERVLOG 4 34711 3168 instaan voor multiproject-management FM dienst Service en Logistiek 2
VASTGOED 4 34718 3205 instaan voor multiproject-management van de dienst Vastgoedbeheer - FMVB 2
VASTGOED 4 34725 3208 uitvoeren van vastgoedtransactie mbt verlenging tramlijn 21/22 tot Zwijnaarde 2
VASTGOED 4 34725 3209 instaan voor vastgoedtransacties mbt heraanleg Emile Braunplein 2
VASTGOED 4 34725 3210 instaan voor vastgoedtransacties mbt het project Ontsluiting Bedrijventerreinen Zwijnaarde II en Zwijnaarde III ikv doortrekking R4-Zuid 2
VASTGOED 4 34725 3211 instaan voor de vastgoedtransacties met betrekking tot doortrekken R4-Zuid van Zwijnaarde naar Merelbeke en deelprojecten 2
VASTGOED 4 34725 3212 instaan voor de vastgoedtransacties mbt heraanleg Koornmarkt 2
VASTGOED 4 34725 3213 instaan voor de vastgoedtransacties mbt de herontwikkeling site gasmeterlaan 2
VASTGOED 4 34725 3214 instaan vastgoedtransacties gerelateerd aan "LEDEBERG LEEFT" - Actie 14: Punctuele ingrepen ter verhoging van groen/ontmoeten/beeldwaarde 2
VASTGOED 4 34725 3215 instaan voor vastgoedtransacties gerelateerd aan het project Bruggen naar Rabot 2
VASTGOED 4 34725 3216 instaan voor vastgoedtransacties gerelateerd aan het project Wiedauwkaai - Wondelgemse Meersen 2
VASTGOED 4 34725 3217 instaan voor vastgoedtransacties gerelateerd aan het project project De Porre 2
VASTGOED 4 34725 3218 instaan voor vastgoedtransacties gerelateerd aan het project project Loodsenstraat 2
VASTGOED 4 34725 3219 instaan voor vastgoedtransacties gerelateerd aan het project project Hoge weg 2
VASTGOED 4 34725 3220 instaan voor vastgoedtransacties gerelateerd aan het project Ottenstadion 2
VASTGOED 4 34725 3678 vastgoedtransactie - UCO-site 2
VASTGOED 4 34725 3547 uitvoeren van vastgoedtransactie mbt Zuurstof Brugse Poort 2
VASTGOED 4 34726 3206 beheer huisvestingsoperatie AC Portus 2
VASTGOED 4 34726 3207 instaan voor herhuisvestingstudie politiezone Gent 2
DSBURADJ 1 34730 2974 Actie 2.1.1. project briefwisselingssysteem - ontwikkeling en implementatie 2
DSBURADJ 1 34730 3576 Actie 2.1.2. project DIA - actieve inbreng van de Diensten van de stadssecretaris 2
SECST 1 34733 3636 Actie 2.4.1. oprichten cel interne controle 2
SECST 1 34733 3637 Actie 2.4.2. project 'implementatie interne controlesysteem' 2
SECST 1 34734 3638 Actie 3.2.3. uitbouwen kenniscentrum gemeentedecreet 2
SECST 1 34734 3639 Actie 3.2.4. structureren van het beheer van de budgetten van kabinetten / fractiesecretariaten / presentiegelden 2
SECST 1 34736 3640 Actie 5.1.1. afstemmen POB op te ontwikkelen procedure hergebruik overheidsinformatie 2
SECST 1 34736 3641 Actie 5.1.2. project 'Hergebruik Overheidsinformatie' 2
SECST 1 34736 3642 Actie 5.1.3. project videostreaming 2
SECST 1 34736 3643 Actie 5.1.4. besluitvorming op het internet (BIS) 2
SECST 1 34737 3644 Actie G1.1.3. Uitbouwen van de Dienst Bestuursondersteuning tot een performante en dynamische dienst 2
SECST 1 34738 1970 Actie 1.1.1. project Q-besluitvorming - ontwikkelen en implementeren van een Q-besluitvormingssysteem (DBO) 2
INTAUDIT 1 34743 3581 Actie 2.4.3. organiseren oprichting Dienst Interne Audit 2
INTAUDIT 1 34743 3582 actie 2.4.4. oprichten interne auditcomité 2
INTAUDIT 1 34744 3591 Actie G1.1.4. Uitbouwen van de Dienst Interne Audit tot een performante en dynamische dienst 2
PRODS 1 34746 3597 G2.1.3. economaat en voorradbeheer verhuizen van BF naar DPL 2
PRODS 1 34747 3585 actie 5.2.1. opmaken en invoeren van een veiligheidsplan stadhuis 2
PRODS 1 34747 3586 Actie 5.2.2. afstemmen baliefunctie op organisatiebreed balie en onthaalbeleid 2
PRODS 1 34747 3587 Actie 5.2.3. organiseren zalenbeheer en bediening apparatuur (stadhuis) 2
PRODS 1 34749 3589 Actie G1.1.2. Uitbouwen van de Dienst Protocol en Logisitek tot een performante en dynamische dienst 2
PRODS 1 34750 3583 Actie 3.2.1. omvormen kopieercentrum naar scancentrum 2
PRODS 1 34750 3584 Actie 3.2.2. optimaliseren interne postbedeling 2
DSBURFIN 1 34754 3595 Actie G2.1.1. optimaliseren van het proces bestelling boeken en tijdschriften (ism BIDOC) 2
DSBURFIN 1 34754 3596 G2.1.2. herallocatie proces interne verdeling folders en affiches (ism Dienst Voorlichting) 2
DSBURFIN 1 34755 3593 Actie G1.1.6. Uitbouwen van Bureau Financiën tot een performante en dynamische entiteit 2
DSBURPER 1 34757 3592 Actie G1.1.5. uitbouwen van Bureau Personeel tot een performante en dynamische entiteit 2
DSBURPER 9 34758 3577 Actie 2.2.1. taakafspraken Bureau Personeel / kabinet / P&O 2
DSBURPER 1 34759 3598 G2.1.4. Tijdsregistratie verhuis van DBO en DPL naar BF 2
DEP15DG 1 34763 3588 Actie G1.1.1. opstarten monitoring 2
DEP15DG 1 34764 3594 Actie G1.1.8. communiceren binnen de DIVASS over de werking van de verschillende entiteiten 2
POBHB 3 89011 2865 te verplaatsen personeel 2
CULTCENT 3 89012 2866 te verplaatsen personeel 2
DCZGRC 3 89013 2874 te verplaatsen personeel 2
DCZSV 3 89015 2867 te verplaatsen personeel 2
DCZKN 3 89017 2869 te verplaatsen personeel 2
DRRDS 3 89019 2871 te verplaatsen personeel 2
DCZSA 3 89020 2872 te verplaatsen personeel 2
DCZMIAT 3 89022 2875 te verplaatsen personeel 2
DCZAR 3 89024 2877 te verplaatsen personeel 2
DCZCONC 3 89025 2878 te verplaatsen personeel 2
TSRDS 10 89035 1361 Sint Amandsberg - stadsvernieuwingsproject 2
SPRDS 4 89054 1548 niet van toepassing voor 2009
Opmaak van een masterplan sporthallen
2
SPRDS 4 89054 1558 niet van toepassing voor 2009
Er moeten meer wijksporthallen komen waardoor de "blinde vlekken" worden opgevuld
2
SPRDS 4 89054 1572 niet van toepassing voor 2009
Uitbreiding van de kijksporthallen
2
SPRDS 4 89054 1573 niet van toepassing voor 2009
Voor een aantal sporten zijn sportspecifieke zalen een noodzaak
2
SPRDS 4 89054 1577 niet van toepassing voor 2009
Uitbouw van sportinfrastructuur voor opleidingsinstituten
2
SPRDS 4 89054 1587 niet van toepassing voor 2009
Investeren in de uitbreiding en comfortverhoging van de bestaande zwembaden
2
SPRDS 4 89054 1736 niet van toepassing voor 2009
Voor de atletieksport moeten er 3 complementaire pistes komen
2
SPRDS 4 89054 1744 niet van toepassing voor 2009
Er komen kleinschalige openluchtveldjes in de diverse wijken en in de 19e eeuwse gordel
2
SPRDS 4 89054 1789 niet van toepassing voor 2009
Andere sporten verdienen ook de aangepaste infrastructuur
2
SPRDS 4 89054 1686 niet van toepassing voor 2009
Er zal een kenniscentrum worden uitgebouwd dat ten dienste zal staan van iedereen die de sportparticipatie kan stimuleren
2
SPRDS 4 89054 1592 niet van toepassing voor 2009
Het openluchtbad moet uitgebouwd worden tot een meer attractief complex
2
SPRDS 4 89054 1623 niet van toepassing voor 2009
De Watersportbaan moet opgewaardeerd worden tot volwaardige landelijke competitiebaan met volwaardige club infrastructuur.
2
SPRDS 4 89054 1625 niet van toepassing vcoor 2009
De Noorderlaan moet ontwikkeld worden tot een site voor diverse outdoorsporten.
2
SPRDS 4 89054 1627 niet van toepassing voor 2009
BLOSO moet uitgebreid worden met voorzieningen om Gent als topsportstad aantrekkelijk te maken.
2
SPRDS 4 89054 2785 niet van toepassing voor 2009
renovatie Kuipke ifv grote sportevents
2
SPRDS 4 89054 2786 niet van toepassing voor 2009
Exploitatiemeterieel en uitrusting
2
OGZDS 10 34219 1138 Nieuwe hondentoiletten aanleggen en onderhouden 3
DEP08DG 1 34512 1147 Implementeren centraal adressenplatform 3
LEEFNAT 11 34253 1179 Ontwikkelen site Gasmeterlaan - bodemsanering en projectontwikkeling 3
 • Formats
 • Description

  Acties Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Source type

  CSV

 • License

  Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0

 • Keywords

  Beleid,Bestuur